14 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele vor monitoriza cazurile de încălcare a normelor internaţionale ale muncii

Loading
Fără categorie Sindicatele vor monitoriza cazurile de încălcare a normelor internaţionale ale muncii
Sindicatele vor monitoriza cazurile de încălcare a normelor internaţionale ale muncii

 

 

comitetul-confederal

Foto: vocea.md

Centrele sindicale naţi­onal-ramurale îşi propun să depisteze şi să analizeze cazurile concrete de încălcare a drepturilor salariaţilor, care vor fi ra­portate ulterior Confe­deraţiei Internaţionale a Sindicatelor. Acest lucru a fost menţionat de şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldo­va, Ion Preguza, în cadrul şedinţei de ieri a Comite­tului Confederal al CNSM.

 

Activitatea în cauză va fi desfăşurată în contextul în care ţara noastră urmează să prezinte Organizaţiei Internaţionale a Muncii doar în acest an circa 15 rapoarte privind aplicarea convenţiilor acestei orga­nizaţii care au fost ratifica­te de Republica Moldova.

Preşedintele CNSM, Oleg Budza, a remarcat în context că rapoartele re­spective vor fi coordonate cu reprezentanţii sindica­telor, care vor avea astfel posibilitatea să-şi expună punctul de vedere pe mar­ginea conţinutului acestor documente.

 

g_cnsm

O reţea de identificare şi examinare a situaţiilor în care sunt violate drepturile sindicale şi de muncă este în proces de creare

 

O dată cu semnarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană, ţara noastră ş-a angajat să-şi armonizeze legislaţia, in­clusiv din domeniul mun­cii, la cea comunitară. Astfel, conform acordului sus-menţionat, la capito­lul dreptul muncii, securi­tate şi sănătate în muncă, urmează să fie implemen­tate mai multe directive europene.

Acestea au obiective privind asigurarea unor drepturi ale lucrătorilor legate de transferul de în­treprinderi, organizarea timpului de lucru, îmbu­nătăţirea condiţiilor de muncă etc.

În cadrul aceleiaşi şe­dinţe au mai fost exami­nate chestiuni ce țin de starea securităţii şi a sănă­tăţii la locul de muncă în 2013, aprobarea Planului de activitate al CNSM pen­tru semestrul doi al aces­tui an, precum şi a Regu­lamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consultanţă şi mediere pentru lucrători etc.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și