26 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele vor fi asistate de poliţie, fisc şi inspectoratul muncii în combaterea ocupării informale

Loading
Без рубрики Sindicatele vor fi asistate de poliţie, fisc şi inspectoratul muncii în combaterea ocupării informale
Sindicatele vor fi asistate de poliţie, fisc şi inspectoratul muncii în combaterea ocupării informale
politia-sindicate

Foto: vocea.md

Echipe multidisciplinare alcătuite din reprezentanţi ai sindicatelor, poliţiei, servi­ciului fiscal şi inspectoratu­lui muncii vor fi create şi vor activa în municipiile şi în ra­ioanele ţării. Anume aceas­ta prevede un ordin comun care vizează aprobarea Re­gulamentului privind lucrul echipelor multidisciplinare, semnat de Ion Prisăcaru, şeful Inspectoratului Fiscal Princi­pal de Stat, Dumitru Stăvilă, şef al Inspectoratului de Stat al Muncii, Gheorghe Cavcaluic, şef adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei, şi de Pe­tru Chiriac, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sin­dicatelor din Moldova.

 

Acest document, care reprezintă o măsură din Planul de acţiuni privind minimizarea practi­cii de achitare a salariilor „în plic” şi a „muncii la negru” adoptat de Guvernul Republi­cii Moldova în luna iunie 2011, la insistența CNSM, prevede grupuri formate din oameni ai poliţiei, fiscului, inspectoratu­lui muncii şi sindicate-lor care vor efectua controale comu­ne la întreprinderile din ţară pentru a preveni şi a combate ocuparea informală. Organi­zaţia teritorială a sindicatelor, de altfel, ca şi celelalte părţi semnatare, va avea dreptul de a crea o echipă multidiscipli­nară.

 

g_cnsm

Semnatarii Regulamentului vor avea grijă ca achitarea salariilor „în plic” şi „munca la negru” să fie depistate şi sancţionate

 

Astfel, Regulamentul sta­bileşte modul de organiza­re a interacţiunii în cadrul echipelor multidisciplinare constituite din reprezentan-ţii acestor structuri şi orga­nizaţii în vederea prevenirii şi a combaterii fenomenelor achitării salariilor „în plic” şi a „muncii la negru”.

În principiu, colaborarea poliţi­ei, fiscului, inspectoratului muncii şi a sindicatelor se va concentra pe explicarea impactului negativ al ocupării informale, pentru a-i convinge pe salariaţi de efectele dăunătoare.

 

Domeniile de interacţiune

 

De asemenea, părţile se obligă să se orienteze spre identificarea angajatorilor care achită salarii­le „în plic” şi folosesc „munca la negru”, spre depistarea surselor posibile de plată a salariilor „în plic”, precum şi a persoanelor care practică pseudo-activităţi. În fine, semnatarii Regulamentului vor avea grijă ca faptele de achitare a salariilor „în plic” şi de „muncă la negru” să fie depistate, verificate şi sancţionate.

În activitatea lor de identificare a agenţilor economici care practică „munca la negru” şi plata salariilor „în plic”, membrii echipelor multi­disciplinare se vor orienta la astfel de factori de risc, precum disponi­bilitatea de numerar, înregistrarea frecventă a împrumuturilor de mijloace băneşti, cifra de afaceri raportată la fondul de salarizare. Ţinta preponderentă a controa­lelor acestora vor deveni sectoa­rele economiei care sunt cele mai afectate de ocuparea informală, precum agricultura, construcţiile, serviciile, comerţul.

Ar fi de precizat că, potrivit Re­gulamentului privind lucrul echipe­lor multidisciplinare, reprezentan­ţii sindicatelor vor participa doar la acţiunile de control efectuate la în­treprinderile ai căror salariaţi sunt membri de sindicat.

 

Sindicatele vor trece imediat la fapte

 

Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindica­telor din Moldova, a declarat, după semnarea acestui ordin, că textul Regulamentului privind lucrul echipelor multidisciplinare va fi expediat tuturor structurilor terito­riale ale sindicatelor din ţară pentru a studia respectivul document, a întocmi un plan de acţiuni în acest sens şi a începe activitatea propriu-zisă. Dumnealui a mai precizat că, în cazul în care se vor confrunta cu anumite bariere, probleme la sta­diul efectuării controalelor privind prevenirea şi combaterea fenome­nelor „muncii la negru”, achitării salariilor „în plic”, reprezentanţii sindicatelor din teritoriu vor putea să informeze conducerea Confe­deraţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, care, la rândul ei, va solicita concursul celorlalte părţi semnatare. Astfel, consideră Petru Chiriac, se va eficientiza activitatea de prevenire şi combatere a „mun­cii la negru” şi a plăţii salariilor „în plic”, iar ocuparea informală se va micşora la scara ţării.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand