23 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele solicită să fie modificat sporul pentru nocivitate

Loading
Без рубрики Sindicatele solicită să fie modificat sporul pentru nocivitate
Sindicatele solicită să fie modificat sporul pentru nocivitate

 

 

comitetul-confederal-cnsm

Foto: vocea.md

O propunere de mo­dificare a Convenţiei co­lective nr.1 de nivel naţi­onal referitor la mărimea sporului la salariu pentru munca prestată în con­diţii nefavorabile a fost aprobată la şedinţa de joi a Comitetului Con­federal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

 

Preşedintele CNSM, Oleg Budza, s-a ară­tat nedumerit de faptul că, în ultimii ani, ates-tarea locurilor de mun-că prevăzută de lege nu are loc, condiţiile de ac­tivitate pentru salariaţi nu sunt îmbunătăţite, dar în acelaşi timp, fac­torii de răspundere nu doresc nici să le achite angajaţilor compensaţiile ce se cuvin în legătură cu aceasta.

Preşedintele CNSM şi-a exprimat speranţa că problema în cauză va fi soluţionată în următorii ani, odată cu implemen­tarea în ţara noastră a standardelor europene în domeniu.

 

g_cnsm

Reprezentanţii Guvernului susţin că nu dispun de bani pentru a aduce aceste plăţi în corespundere cu legea

 

Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, a men­ţionat, în context, că mă­rimea sporurilor de com­pensare pentru munca prestată în condiţii nefa­vorabile este stabilită, în corespundere cu Legea salarizării, în limitele negociate de partenerii soci­ali şi aprobate prin con­venţia colectivă de nivel naţional şi de ramură.

Aceasta trebuie să fie însă nu mai mică de 25 la sută din salariul minim pe ţară pentru lucrări în condiţii grele şi nocive şi de 50% pentru mun­ca prestată în condiţii deosebit de grele şi de nocive.

Potrivit Hotărârii Guvernului privind stabilirea cuantumului salarial minim pe ţară, cu începere din 1 octombrie 2014, salariul minim a fost stabilit în valoare de 1000 de lei.

Membrii Comitetului Confederal au constatat că, în prezent, art. 2 din Con­venţia colectivă nr.1 de nivel naţional in­tră în contradicţie cu prevederile legale în domeniul stabilirii mărimii sporului de compensare calculat la salariu pentru munca prestată în condiţii nefavorabile. În consecinţă, CNSM propune modifica­rea articolului respectiv în sensul aducerii în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu punctul 5 din Regulamentul cu privire la evaluarea locurilor de muncă şi modul de aplicare a listelor de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavo­rabile.

Petru Chiriac a adăugat că, în cadrul discuţiilor axate pe această problemă, care au fost purtate cu reprezentanţii Guvernu­lui, sindicatele au propus ca, în condiţiile în care autorităţile statului nu pot onora aceste plăţi, să fie prevăzută achitarea eşa­lonată a acestora.

În cadrul aceleiaşi şedinţe au fost apro­bate şi un şir de propuneri ale CNSM de modificare a Convenţiei colective nr. 2 de nivel naţional „Timpul de muncă şi timpul de odihnă”.

Una dintre aceste propuneri se referă la includerea timpului destinat îmbrăcării şi dezbrăcării echipamentului individual de protecţie în orele de serviciu. Modifi­carea este argumentată prin faptul că, în prezent, sunt semnalate situaţii de con­flict între salariaţi şi angajatori, generate de lipsa acestei reglementări. Alte propu­neri vizează evidenţa timpului de muncă, majorarea cu câte o zi a concediului de odihnă plătit care este acordat pe diferite motive familiale, păstrarea salariului pen-tru zilele de sărbătoare nelucrătoare ce cad în zilele de odihnă sau acordarea de zile libere în contul acestora etc.

Membrii Comitetului Confederal al CNSM s-au pronunţat şi în favoarea apro­bării unui model de contract colectiv de muncă. Elaborarea acestuia a avut loc în urma unor analize efectuate şi care au scos în evidenţă faptul că procesul de negocie­re şi încheiere a contractelor colective de muncă la nivel de unitate este încă destul de dificil. Astfel, numărul contractelor de acest fel înregistrate la Inspectoratul de Stat al Muncii este de aproximativ 1100 şi este mic în comparaţie cu cel al organizaţi­ilor sindicale primare, care este de 7430.

La aceeaşi şedinţă au mai fost discutate chestiuni privind avizul CNSM la proiec­tul Legii pentru modificarea articolului 42 din Constituţie, amendarea Legii in­solvabilităţii, amendamentele CNSM la proiectul Legii fondurilor asigurării obli­gatorii de asistenţă medicală pentru 2015, bilanțul spartachiadei a treia etc.

 

Mai multe detalii despre chestiunile discutate la şedinţa de joi a Comitetului Confederal al CNSM citiţi în următoarele numere ale ziarului „Vocea poporului”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand