18 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele fac investiţii serioase în sănătatea salariaţilor

Loading
Fără categorie Sindicatele fac investiţii serioase în sănătatea salariaţilor
seminar

Foto: vocea.md

Sindicatele au fost preocupate mereu de sănătatea salariaţilor. Din acest motiv, în permanenţă se fac investiţii pentru crearea condiţiilor cât mai bune la staţiunile balneare, dar şi pentru im­plementarea metodelor de tratament noi. În acest sens, pot fi menţionate sanatoriile „Codru” de la Călăraşi, „Bucuria-Sind” de la Vadul lui Vodă, „Struguraş” de la Dubăsari şi „Nufărul Alb” de la Cahul.

 

Mai mulţi specialişti de la aces­te instituţii balneo-sanatoriale au participat recent la un seminar cu genericul „Implementarea în ca­drul staţiunilor a procedurii de evaluare şi acreditare în sănătate, ca instrument de îmbunătăţire a cali­tăţi serviciilor”. În afară de repre­zentanţii Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii, la eveniment au mai participat pro­fesorii universitari Nicolae Bodrug şi Vladimir Nahaba de la Universi­tatea de Stat de Medicină şi Farma­cie “Nicolae Testemiţanu“. Dânșii le-au vorbit celor prezenţi despre idei inovatoare care vor contribui la îmbunătăţirea serviciilor medi­cale prestate, despre tehnologii noi acreditate de minister.

Specialiştii şi-au dat loc de întâl­nire la staţiunea balneoclimaterică „Bucuria-Sind” şi nu a fost întâm­plător acest lucru. Cu suportul CNSM şi în colaborare cu catedra condusă de Nicolae Bodrug, anul trecut, aici au fost implementate metode noi de tratare a pacienţi­lor. La staţiunea balneară „Bucu­ria-Sind”, pacienţii sunt trataţi prin metoda de ozonoterapie şi pot be­neficia de băi cu CO2, ceea ce este o premieră pentru ţara noastră.

Ozonoterapia constă în injecta­rea unei cantităţi de amestec oxi­gen-ozon, care acţionează direct şi imediat, are efect dezinfectant, revitalizant şi trofic, antialgic şi miorelaxant, fiind şi un puternic bactericid, fungicid şi virustatic.

Iar baia cu CO2 este una dintre cele mai bune metode nemedica­mentoase de reabilitare şi profilaxie care se recomandă atât celor în eta­te, cât şi celor tineri, şi presupune o serie de efecte terapeutice. Avanta­jul acestui tratament este că pacien­tul nu trebuie să inhaleze aburi de bioxid de carbon, astfel încât pro­cedura este sigură şi non-toxică.

 

 g_cnsm

Ne-am propus să implementăm în staţiunile balneare metode noi, mai eficiente de întremare a sănătăţii

 

„Ne-am propus să implemen­tăm în staţiunile balneare metode noi, mai eficiente de întremare a sănătăţii pentru salariaţi. Specia­liştii prezenţi la seminar au avut ocazia să afle informaţii interesante despre aceste metode de tratament. Au vorbit chiar şi cu pacienţii, in­teresându-se cum se simt aceştia, dacă li s-a ameliorat starea de să­nătate. Unii şi-au arătat interesul să implementeze aceste metode şi la staţiunile lor”, a spus Ion Pîrga­ru, director general al Holdingului „Moldsindbalneotur”.

Doctorul în ştiinţe Vladimir Na­haba a propus metode de tratament gastrointestinal, prin alimentație. E vorba de îmbogăţirea unor produ­se alimentare cu bifidobacterii (mi­crobi nepatogeni) care ar îmbună­tăţi microflora din intestine.

Ion Pîrgaru a accentuat că in­struirea medicilor este foarte im­portantă şi a venit cu propunerea ca astfel de întruniri să aibă loc tri­mestrial. Medicii vor studia meto­dele bune şi eficiente pentru a le in­troduce în tratament sanatorial. Se va studia eficienţa tratamentului.

O temă aparte a constituit acre­ditarea instituţiilor balneo-sanato­riale. Staţiunea „Codru” de la Că­lăraşi şi „Bucuria-Sind” de la Vadul lui Vodă au obţinut deja acredită­rile pentru următorii trei ani de activitate.

Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate la sfârşi­tul fiecărui an va face o evaluare a activităţii sanatoriilor: să vadă în ce măsură s-a ţinut cont de reco­mandările propuse, cum au evoluat lucrurile, care este eficienţa meto­delor de tratament.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi