26 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele din Moldova și din Asia Centrală au făcut schimb de experienţă

Loading
Без рубрики Sindicatele din Moldova și din Asia Centrală au făcut schimb de experienţă
Sindicatele din Moldova și din Asia Centrală au făcut schimb de experienţă

 

 

seminar-asia

Foto: vocea.md

La Institutul Muncii al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldo­va (CNSM) a avut loc, în perioada 23-27 februarie curent, un seminar instructiv cu genericul „Drepturi de muncă decentă ale femeilor și pro­movarea de șanse egale: experiențe și perspective”. La eveniment au participat femei din cadrul centrelor sindicale național-ramurale din Re­publica Moldova, Kîrgîzstan, Tadji­kistan şi Kazahstan.

 

Preşedintele CNSM, Oleg Budza, a relevat că „scopul seminarului a fost de a comunica, împreună cu formatorii din cadrul Confe­deraţiei, despre rezultatele obţinute de sin­dicatele din Moldova în parcursul european al țării, în apărarea drepturilor şi intereselor salariaţilor și în ceea ce privește încheierea contractelor colective de muncă etc.”.

În cadrul seminarului, participanţii au avut întâlniri cu reprezentanţii Inspectora­tului Muncii al Sindicatelor, cu specialişti şi formatori din cadrul CNSM. Ei au participat la diverse dezbateri, întruniri, mese rotunde, unde au fost puse în discuţie tematici privind promovarea intereselor şi apărarea dreptu­rilor femeilor în societatea civilă, egalitatea şanselor pentru a ajunge în diverse posturi de conducere etc.

Liuba Rotaru, președinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM, a specificat la semi­nar că s-a făcut un schimb de experienţă cu reprezentantele din Kîrgîzstan, Tadjikistan şi Kazahstan. „S-a discutat despre problema sănătăţii mamei şi a copilului, pachetul so­cial pentru femei, despre discriminarea fe­meii sub toate formele, promovarea acesteia funcţii decizionale”. Totodată, s-a adus la cunoştinţă paşii concreţi întreprinşi de Con­siliul de Femei în soluţionarea problemelor femeilor în Republica Moldova.

Totodată, participantele la seminar au fost informate despre contractul colectiv de muncă drept instrument primordial al sin­dicatelor, despre mecanismele parteneria­tului social, motivarea şi participarea femeii în activitatea sindicală, aspectele gender în contractul colectiv de muncă. În context, s-a relevat diferenţa remunerării muncii între femei şi bărbaţi, bazele legislative ale ega­lităţii de gen, dar care nu întotdeauna sunt respectate. În comunicările prezentate au mai fost menționate competenţele de bază în creşterea individuală şi profesională a fe­meilor, modalităţile şi specificul comunicării sindicale, strategii de creare a oportunităţi­lor egale pentru femei, metode şi tehnici în negocieri colective.

Seminarul a fost organizat în colaborare cu Biroul Organizaţiei Internaţionale a Mun­cii din Moscova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand