18 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele cer guvernării măsuri urgente pentru stoparea declinului social-economic

Loading
Fără categorie Sindicatele cer guvernării măsuri urgente pentru stoparea declinului social-economic
Sindicatele cer guvernării măsuri urgente pentru stoparea declinului social-economic
comitet-confederal

Foto: vocea.md

Declarația Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova

 

Pornind de la impera­tivele actuale ale Republicii Moldova: stagnarea economiei, condiţiile nesatisfă­cătoare de muncă, salarii­le mici, migraţia forţei de muncă peste hotare, pensi­ile sub minimul de existen­ţă, nivelul înalt al preţuri­lor și tarifelor la produsele şi serviciile de primă ne­cesitate, la medicamente, politizarea excesivă a func­ţiei publice, decredibiliza­rea instituţiilor statului, în special a Justiţiei si Procu­raturii, deteriorarea ima­ginii Republicii Moldova peste hotare,

Ținând cont de nemul­ţumirile şi cerinţele celor peste 450 de mii de salari­aţi–membri de sindicat, ex­primate în Declaraţia Con­siliului General al CNSM,

din 2 aprilie 2015, în le­gătură cu situaţia social-economică din ţară, şi de răspunsul superficial al ministerelor de resort la acestea,

Considerând drept pri­oritate implicarea activă a organelor cu putere de de­cizie la realizarea politicilor socioeconomice, combate­rea economiei informale, reducerea sărăciei şi a şo­majului,

Comitetul Confederal al CNSM insistă în mod re­petat ca Guvernul şi Parla­mentul Republicii Moldova să întreprindă măsuri con­crete în vederea realizării următoarelor revendicări:

1. Stabilirea salariului minim pe ţară în mărime de 50-60 la sută din sala­riul mediu pe economie, cu o ulterioară indexare a acestuia la nivelul indicelui preţurilor de consum.

2. Folosirea cu eficien­ţă a tuturor pârghiilor de influenţă în vederea mini­mizării plăţii salariilor „în plic” şi a muncii ”la negru”.

3. Neadmiterea introdu­cerii cotei unice la impozi­tul pe venit a persoanelor fizice.

4. Urgentarea imple­mentării serviciilor de să­nătate ocupaţională.

5. Neadmiterea elaboră­rii unui nou Cod al muncii.

6. Reformarea sistemu­lui de pensionare, în vede­rea simplificării şi unificării formulei de calcul, actuali­zării venitului asigurat luat în calcul la stabilirea pen­siilor, recalculării pensiei persoanelor care activează în câmpul muncii.

7. Neadmiterea majoră­rii tarifelor la energia elec­trică şi la gazele naturale.

8. Neadmiterea lichi­dării băncilor comerciale: Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank.

A sosit momentul când ne-am săturat de promisi­uni şi insistăm asupra re­zolvării problemelor abordate. În caz dacă revendică­rile noastre vor fi trecute cu vederea, ne asumăm res­ponsabilitatea de a purcede şi la alte acţiuni, conform legislaţiei în vigoare, inclu­siv la acţiuni de protest.

 

În numele Comitetului Confederal al CNSM,

Oleg BUDZA, preşedintele CNSM

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi