24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele au discutat cu Avocatul Poporului aspecte de colaborare bilaterală

Loading
Без рубрики Sindicatele au discutat cu Avocatul Poporului aspecte de colaborare bilaterală
Sindicatele au discutat cu Avocatul Poporului aspecte de colaborare bilaterală
cnsm-avocatul-poporului

Pentru sindicate, semnarea acestui acord deschide o nouă pagină în materie de prote­jare a drepturilor şi intereselor lucrătorilor din ţara noastră

 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a încheiat un nou acord de colaborare cu Oficiul Avocatului Poporului. Documentul a fost sem­nat, recent, în cadrul unei întâlniri a membrilor Comitetului Confederal al CNSM cu Mihail Cotorobai, Avocatul Poporului.

 

„Pentru sindicate, semnarea acestui acord deschide o nouă pagină în materie de prote­jare a drepturilor şi intereselor lucrătorilor din ţara noastră”, a apreciat în context Oleg Budza, preşedintele CNSM.

Oleg Budza a precizat că primul acord de colaborare dintre CNSM şi Avocatul Poporu­lui a fost încheiat în 2012.

În ultimii ani, reprezentanţii salariaţilor au înaintat împreună cu experţii acestei in­stituţii mai multe sesizări şi propuneri de modificare a legislaţiei, în scopul protejării drepturilor şi a intereselor salariaţilor. Une­le dintre aceste acţiuni s-au încununat de succes. Un exemplu recent este şi o inițiativă lansată de CNSM în ceea ce priveşte amenda­rea articolului 111 din Codul muncii. Aceasta ţine de remunerarea zilelor de sărbătoare nelucrătoare, în corespundere cu normele dreptului internațional la care țara noastră este parte.

 

g_cnsm

Eforturi conjugate pentru armonizarea cadrului legal naţional la standardele internaţionale

 

„Această iniţiativă a fost susținută pe de­plin de Oficiul Avocatului Poporului şi a fost înaintată Parlamentului Republicii Moldova. Avem deja un răspuns că propunerea noas­tră este examinată şi urmează să fie elaborat un proiect de modificare a legislației în acest sens”, a specificat preşedintele CNSM.

La rândul său, Mihail Cotorobai a afirmat că sindicatele şi Oficiul Avocatului Poporului au o sarcină comună, iar faptul că a fost re­înnoit acordul de colaborare dintre cele două instituţii este doar o pistă, o trambulină pen­tru desfăşurarea acestei conlucrări în viitor.

Avocatul Poporului este responsabil de promovarea şi protecţia drepturilor omu­lui, care sunt prevăzute de Constituţia ţării noastre, dar şi de tratatele şi pactele interna­ţionale, a subliniat Mihail Cotorobai.

„Atunci când sunt încălcate drepturile sindicale, reprezentanţii lucrătorilor vor reacţiona, iar dacă se încalcă şi drepturile constituţionale, libertăţile fundamentale ale omului, aceştia trebuie să se adreseze către Avocatul Poporului”, a menţionat Mihail Cotorobai.

Sarcina principală a Avocatului Poporului este de a emite recomandări, iar dacă nu este respectat ceea ce au scris specialiştii acestei instituţii, lor nu le rămâne decât să tragă semnale de alarmă, să facă declaraţii publice. O altă pârghie o reprezintă sesizarea despre aceasta a organismelor internaţionale.

Participanţii la întâlnirea respectivă au solicitat mai multe informaţii privind func­ţiile şi împuternicirile Avocatului Poporului şi l-au informat pe acesta despre unele pro­bleme legate de subminarea de către unii angajatori a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate şi a celei pen­tru îngrijirea copilului.

Potrivit Departamentului Informațional al CNSM, acordul sus-menţionat a fost ela­borat în baza celui existent între Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova (CpDOM) şi CNSM și punctează mai multe direcţii de cooperare. Printre acestea se re­găsesc pledarea în comun pentru armoni­zarea cadrului legal naţional la standardele internaţionale ce ţin de asigurarea drepturi­lor salariaţilor la muncă, securitatea muncii și sănătate, asigurarea unui nivel decent al pensiilor, protecţia socială a angajaţilor și alte aspecte.

Mihail Cotorobai a fost numit Avocatul Poporului la 3 aprilie anul curent, pentru o perioadă de 7 ani. Acesta a fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova şi a activat în calitate de judecător al Curţii Con­stituţionale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand