17 august 2022
Chisinau
Social

Sindicaliștii pun accent pe armonizarea relațiilor cu partenerii sociali

Loading
Social Sindicaliștii pun accent pe armonizarea relațiilor cu partenerii sociali
Sindicaliștii pun accent pe armonizarea relațiilor cu partenerii sociali
Vocea poporului

Apel cu prilejul Zilei Mondiale a Muncii Decente „Crearea locurilor de muncă decente – obiectiv comun al partenerilor sociali”

Noi, reprezentanții sindicatelor din Moldova, participanții la masa rotundă cu prilejul Zilei Mondiale a Muncii Decente cu genericul „Crearea locurilor de muncă decente – obiectiv comun al partenerilor sociali”, constatăm că principiile muncii de­cente la locurile de muncă din Republica Moldova nu sunt asigurate în măsură de­plină pentru toți lucrătorii, fapt ce erodează încrederea oamenilor muncii într-un viitor mai bun și dorința de a contribui la dezvol­tarea țării.

Sindicatele au apelat în repetate rânduri la partenerii sociali, inclusiv la factorii de de­cizie de nivel înalt, îndemnându-i să acorde o atenție deosebită principiilor muncii de­cente, acestea fiind fundamentul oricăror politici economice sau sociale. Cu regret, o parte considerabilă din propunerile noastre au rămas neauzite și în prezent locurile de muncă din țara noastră își pierd din atracti­vitate, nefiind în măsură să asigure angajații cu un trai decent.

Astfel:

 • chiar dacă avem locuri de muncă va­cante, acestea nu motivează angajarea populației apte de muncă, mulți alegând să fie inactivi sau șomeri;
 • sondajele arată că tinerii tot mai des menționează că își văd viitorul peste hotare, inclusiv când e vorba de un loc de muncă;
 • nivelul extrem de jos al motivării mun­cii, cu cele mai mici salariale în Europa, con­stituie principala cauză a lipsei de dorință de a se angaja;
 • munca informală încă mai deține o pondere înaltă și, din această cauză, o parte importantă din populație nu beneficiază de o protecție socială adecvată;
 • accidentele de muncă și decesele la lo­cul de muncă, din cauza lipsei unei suprave­gheri adecvate,  care continuă să provoace pierderi de vieți omenești, mutilări pe viață și cheltuieli financiare enorme;
 • încrederea în negocieri colective în sfera muncii, precum și puterea colecti­vă, sunt subminate, sub pretextul atragerii investițiilor străine în economie, care con­duc de fapt la exploatarea angajaților;
 • oamenii muncii nu mai sunt stimulați în măsura necesară să se perfecționeze pe parcursul vieții și să facă față schimbărilor tehnologice și abordărilor în realizarea afa­cerilor;
 • sistemul de prestații sociale este sub-venționat încontinuu din bugetul de stat și sustenabilitatea acestora se reduce în fiecare an, fiind în creștere numărul de be­neficiari și în descreștere numărul de con­tribuabili;
 • sunt reduse posibilitățile de a benefi­cia de servicii medicale de calitate pentru salariați, din cauza finanțării inadecvate a sistemului de sănătate de la bugetul de stat pentru persoane asigurate de Guvern;
 • crește discrepanța dintre cei bogați și cei săraci, motivul fiind distribuția inechita­bilă a veniturilor între deținătorii de capital și forța de muncă.

Dat fiind aceste constatări și pentru a schimba situația privind crearea locurilor de muncă decente, partenerii sociali trebuie, în regim prioritar, să decidă asupra următoa­relor:

 • perfecționarea mecanismelor de subvenționare a creării noilor locuri de muncă;
 • stimularea tinerilor pentru crearea și deschiderea afacerilor proprii, inclusiv cu mentorat din partea structurilor abilitate ale statului;
 • majorarea și stabilirea unui salariu mi­nim unic pe țară în mărime de cel puțin 3100 de lei;
 • perfecționarea și asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sis­temul unitar de salarizare în sectorul buge­tar în partea ce ține de plata premiul anual;
 • reducerea poverii fiscale asupra sa-lariaților prin majorarea scutirilor la impozi­tul pe venit al persoanelor fizice și revenirea la scutirile pentru soț/soție;
 • lichidarea și neadmiterea restanțelor la plată salariilor;
 • finanțarea adecvată din bugetul de stat a sistemelor de sănătate, educație și îngrijire, inclusiv în vederea asigurării cu mijloace de protecție și de testare, conform cerințelor securității și sănătății în muncă, a salariaților din domeniile de activitate care sunt în prima linie de combatere a pande­miei Covid-19;
 • alocarea resurselor financiare în vo­lum suficient pentru realizarea măsurilor de susținere a populației și mediului de afaceri în condițiile pandemiei și restricțiilor insti­tuite, inclusiv crearea condițiilor de lucru in­ofensive în contextul pandemiei de Covid-19, măsuri adoptate de către Guvern la 30 septembrie 2021;
 • promovarea la toate nivelurile a par­teneriatului social prin crearea comisiilor corespunzătoare la nivel ramural, teritori­al și de unitate, precum și prin încheierea convențiilor colective și a contractelor co­lective de muncă;
 • neadmiterea modificării Codului muncii în detrimentul salariaților;
 • asigurarea activității eficiente a Inspec­toratului de Stat al Muncii prin alocarea resurselor necesare, a numărului necesar de inspectori, precum și excluderea acestei instituții de sub incidența Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
 • armonizarea legislației naționale cu prevederile Convenției Organizației Inter-naționale a Muncii nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională, ratificată de Re­publica Moldova;
 • asigurarea resurselor necesare atât în sectorul real, cât și în cel bugetar, pentru activitățile de formare și perfecționare pro­fesională și stimularea prin facilități fiscale a instruirii pe tot parcursul vieții;
 • creșterea ponderii salariilor în cifra de afaceri și structura cheltuielilor, astfel încât să fie asigurată o distribuire echitabilă a ve­niturilor întreprinderilor între angajatori și salariați.

 

CNSM, 7 octombrie 2021,

Chişinău

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor