13 august 2022
Chisinau
Social

Sindicaliștii, îndemnați să dea dovadă de o poziție mai fermă

Loading
Social Sindicaliștii, îndemnați să dea dovadă de o poziție mai fermă
Sindicaliștii, îndemnați să dea dovadă de o poziție mai fermă
Vocea poporului

Întruniți în ședință în aceastăsăptămână prima dată de la dec-lanșarea pandemiei de COVID-19, membrii Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindi­catelor din Moldova au constatat că, în ultimele luni, nu prea au fost implicați în dialogul social. Și dacă, la nivel confederal, unele proiecte de decizii au mai fost remise spre avizare, atunci la cel al federațiilor de ramură nu prea există motive de laudă.

În context, Aurel Popovici, pre-ședintele Federației „Sănătatea”, a remarcat că reprezentanții Guver­nului nu prea discută în ultimele luni cu sindicatele proiectele de decizie. În același timp, se întâm­plă unele lucruri grave și, de ace­ea, sindicatele ar trebui să ceară de la partenerii de dialog social să asigure funcționalitatea acestui di­alog.

În opinia sa, situația e critică în sistemul de sănătate. Cea mai gravă este problema cadrelor me­dicale, pentru că nu prea mai are cine munci, iar cei care sunt nu mai rezistă.

Astfel, în scopul asigurării drep­turilor statutare, a securității și sănătății membrilor de sindicat în situația epidemiologică generată de pandemie, Comitetul Confede­ral a hotărât ca ședința Consiliului General al CNSM să fie convocată pe 15 iulie 2020, cu începere de la 10.00, în Casa Sindicatelor, sala de ședințe, etajul 1.

Luând în considerare hotărârile Comisiei Naționale Extraordina­re de Sănătate Publică, precum și pentru asigurarea securității și sănătății membrilor de sindicat și a măsurilor de prevenire și răspuns, Comitetul Confederal a decis să abroge hotărârea cu privire la or­ganizarea și desfășurarea Sparta­chiadei a șasea a CNSM.

Totodată, s-a hotărât ca sindica­telor de ramură să li se recomande să desfăşoare acţiuni de menţine­re şi recrutare a noi membri, dar și de instruire şi informare în vede­rea motivării apartenenţei la sin­dicat, inclusiv a tinerilor. În aceste activități urmează să fie antrenați membrii de sindicat formaţi în ca­drul proiectelor educaţionale.

La rândul lor, Departamentul mass-media şi relaţii internaţionale al CNSM și ziarul „Vocea poporu­lui” vor informa societatea despre acţiunile de protecţie social-eco­nomică a salariaților-membri de sindicat întreprinse, în scopul mo­tivării apartenenţei la sindicat.

În baza rapoartelor statistice pri­vind efectivul sindical pentru 2019, CNSM întruneşte 24 de federații sindicale de ramură cu 326.196 de membri.

 

Informarea societății despre acţiunile de protecţie a membrilor, întreprinse de sindicate, rămâne prioritară

 

În 2019, doar în patru sindicate de ramură nu s-a diminuat numă­rul de membri de sindicat. Toto­dată, o creştere ușoară s-a atestat în cazul Federaţiei Sindicatelor din Domeniile Cooperaţiei de Consum, Comerţului şi Antreprenoriatului „Moldsindcoopcomerţ” – cu 355 de membri, și în cel al Federaţiei  Sindicatelor din Silvicultură „Sind­silva” – cu 15 membri.

Ponderea membrilor de sindicat angajaţi în câmpul muncii din nu­mărul total al salariaţilor angajaţi în unităţile economice sindicalizate a fost de 74 la sută în 2019. Con­form indicilor statistici, în cadrul federațiilor sindicale de ramură se află în evidenţă 6073 de organizaţii sindicale primare și activează 249 de structuri sindicale – consilii, uni­uni, asociaţii teritoriale.

În 2019, s-a constatat că au fost constituite mai multe organizaţii sindicale noi. Astfel, la Federaţia „SindASP” s-a adăugat o astfel de structură, la Federaţia „Sindind­comservice” – una, la Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cultu­ră – una, la Federaţia „Sindlex” – 20, la Federaţia „Sindicons” – două, la Federaţia „SindLUCAS” – patru nou constituite şi două restabilite.

În perioada de referinţă, Federa­ţia „Sănătatea” a reuşit să recrute­ze 3938 de noi membri, Federaţia „SindASP” – 765, Federaţia „Sind-indcomservice” – 78, Federaţia Sin­dicatelor Lucrătorilor din Cultură – 161 şi Federaţia Sindicatelor Lu­crătorilor Instituţiilor Bancare şi de Asigurări – 417 membri.

În context, unii dintre membrii Comitetului Confederal au opinat că cel mai important rol în acti­vitatea de recrutare a membri­lor trebuie să revină președinților federațiilor sindicale de ramură. În cadrul discuțiilor s-a propus ca strategiile referitoare la recrutare să fie diversificate, pentru a fi iden­tificate și aplicate pe larg doar cele mai eficiente.

La rândul său, Oleg Budza, președintele CNSM, a subliniat că, indiferent dacă de recrutare se vor ocupa sindicaliștii cu experiență, profesioniștii în materie sau tinerii instruiți de sindicate, important e să existe măsuri active și ele să fie aplicate la toate nivelurile – confe­deral, de ramură, de teritoriu sau de organizație primară.

Conform ordinii de zi, membrii Comitetului Confederal au examinat și un raport statistic privind instrui­rea cadrelor şi a activului sindical al CNSM în 2019. Astfel, conform ra­poartelor statistice prezentate de fe-derațiile sindicale de ramură, în anul trecut au fost instruiţi 16218 lideri şi activişti ai structurilor sindicale. Aceasta constituie cu 6209 persoane mai mult decât în 2018.

Astfel, la nivel naţional şi de ramu­ră au fost școlarizate 7229 de persoa­ne, iar la cel al structurilor sindicale teritoriale – 8437 de lideri şi activişti sindicali, pe când la nivel internaţio­nal – 552 de persoane.

În context, s-a hotărât să se reco­mande sindicatelor de ramură să-şi direcţioneze activitatea în vederea instruirii eficiente a liderilor şi activiş­tilor structurilor sindicale de toate ni­velurile în conformitate cu Concepţia educaţiei sindicale a CNSM şi a Stra­tegiei CNSM pentru 2017-2022.

În cadrul ședinței, membrii Comi­tetului Confederal au mai aprobat componența nominală a Comisiei de Tineret a CNSM și l-au desemnat pe Alexei Pianîh în calitate de președinte al structurii respective. Acesta este președinte al organizației sindicale a Institutului Național de Standardizare și Metrologie, afiliată FSEȘ.

Alexei Pianîh a menționat de la tri­buna Comitetului Confederal că tine­rii trebuie să dispună de posibilitatea de a se realiza la baștină, de a se in­spira de la cei care le pot servi drept model.

În altă ordine de idei, noul pre-ședinte al Comisiei de Tineret a CNSM a remarcat că și-ar dori să se axeze în activitatea sa pe realizările obținute de diferite structuri sindicale din țară, inclusiv de federațiile de ramură, și a făcut apel la acestea să arate des­chidere spre transmiterea experienței acumulate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor