12 august 2022
Chisinau
Social

Sindicaliștii europeni desfășoară pregătiri de Congresul Mondial al ITUC din 2022

Loading
Social Sindicaliștii europeni desfășoară pregătiri de Congresul Mondial al ITUC din 2022
Sindicaliștii europeni desfășoară pregătiri de Congresul Mondial al ITUC din 2022
industriall-union.org

Consiliul Regional Pan-Euro­pean (PERC) al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC) a organizat, recent, în format online, consultări cu reprezentanții organizațiilor membre privind documen­tul de poziție care urmează a fi analizat la cel de-al V-lea

Congres Mondial al ITUC, care va avea loc în perioada 17-22 noiembrie 2022 la Mel­bourne, Australia. La aceste consultări au participat Ser­giu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, și Tatiana Marian, șefa Departa­mentului mass-media și relații internaționale al CNSM.

Participanții la consultări au discutat mai multe chestiuni legate de politicile social-eco­nomice la nivel național și regi­onal, de susținerea salariaților afectați de pandemie și comba­terea efectelor acesteia, politici­le vizând atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, situația în domeniul politicilor de gen și creșterea nivelului de incluzi­une.

Sindicaliștii au pledat pen­tru o consolidare a eforturilor la nivel internațional pentru a spori implicarea sindicatelor în soluționarea problemelor care au un efect la nivel global în domeniul schimbărilor climati­ce, educației, migrația forței de muncă, formare profesională și adaptarea la schimbările de pe piața muncii.

O chestiune importantă abor­dată în cadrul acestor consultări s-a referit la justiția socială și la solidaritate, care reprezintă doi factori primordiali în identifi­carea soluțiilor care afectează salariații. În acest sens, sunt ne­cesare eforturi comune ale sin­dicatelor la nivel internațional pentru a combate atacurile îm­potriva sindicatelor și a împiedi­ca ingerințele politicului în activi­tatea organizațiilor sindicale.

La nivel global, politicile în domeniul relațiilor de muncă trebuie să se bazeze pe preve­derile Declarației Centenarului Organizației Internaționale a Muncii privind „Viitorul Muncii”. În acest sens, politica privind locurile de muncă trebuie să se concentreze pe un model eco­nomic remodelat și pe un „Nou Contract Social”, despre care ITUC vorbește de mai mulți ani. Totodată, este necesar de majo­rat investițiile publice în crearea de noi locuri de muncă decente, care să aibă în vizor obiectivele așa-numitei economii verzi (Gre­en Deal) – un nou model econo­mic orientat spre protecția me­diului înconjurător.

De asemenea, s-a discutat despre importanța asigurării unei tranziții juste, care presupu­ne implementarea de noi tehnologii, digitalizare și automatiza­re, care să nu afecteze interesele salariaților. În opinia sindicaliștilor, o tranziție justă înseamnă un plan de transformare indus­trială și un plan social dezvoltat și gestionat împreună, cu impli­carea tuturor partenerilor soci­ali, pentru a asigura o protecție socială-economică adecvată a populației.

Printre prioritățile sindicaliș-tilor se înscriu provocarea repre­zentată de lucrătorii platformelor și condițiile de muncă în această sferă, libertate de asociere, sti­mulente pentru o viață profesi­onală mai lungă, asigurarea unui echilibru dintre viața profesiona­lă și cea personală, lupta împo­triva stereotipurilor și combate­rea oricăror forme de violență, sprijinirea lucrătorilor migranți și a refugiaților, consolidarea capacităților organizaților sindicale la toate nivelurile.

Precizăm că decizia de a repro­grama desfășurarea Congresului, care urma să aibă loc în luna iulie a.c., a fost adoptată la reuniunea Consiliului General al ITUC din 26-27 mai, pentru a asigura la maximum posibilitatea partici­pării fizice la eveniment, având în vedere restricțiile actuale și cele posibile în viitorul apropiat, im­puse de pandemie.

Consiliul a aprobat tema Con­gresului – „Un Nou Contract Social”, precum și procesul de pregătiri pentru elaborarea pro­iectului de Declarație a Congre­sului și alte etape-cheie înainte de Congres, inclusiv organiza­rea consultărilor cu organizațiile membre.

 

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor