24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Sindicaliștii din transportul aerian și-au trasat obiectivele pentru următorii cinci ani

Loading
Fără categorie Sindicaliștii din transportul aerian și-au trasat obiectivele pentru următorii cinci ani
Sindicaliștii din transportul aerian și-au trasat obiectivele pentru următorii cinci ani

sindtransaero

 

Sindicatul Lucrătorilor din Transportul Aerian al Republicii Moldova şi-a desfăşurat primul său congres. Delegaţii l-au reales în funcţia de preşedinte pe Mihail Bradu, iar în cea de vicepreşedinte – pe Roman Toporov. În schimb, a suportat schimbări denumirea sindicatului. Acum se numește Federaţia Sindicatelor din Transportul Aerian „SindTransaero”.

 

Susţinerea sindicatelor

 

Participanţii la Congres au fost salutaţi, în numele conducerii Con­federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, de secretarul confe­deral Nicolae Suruceanu. „Ţin să vă felicit cu ocazia unui eveniment important din activitatea sindicatu­lui – lucrările congresului. Pentru că o dată la cinci ani, în orice societate democratică, în orice organizaţie democratică, se obişnuieşte să se prezinte rapoarte, să fim transpa­renţi, să oferim posibilitate mem­brilor de sindicate să-şi expună opinia, să evalueze activitatea şi să tragă concluziile respective”.

Suruceanu s-a oprit asupra celor mai stringente probleme existen­te în societate. Este vorba de criza din sistemul bancar, devalorizarea monedei naţionale, creşterea preţu­rilor şi a tarifelor, prevalarea impor­turilor asupra exporturilor, reduce­rea remitenţelor de peste hotare, economia informală, corupţia.

Secretarul confederal a acordat o atenţie deosebită problemei refor­mei sistemului de pensii, precum şi modificării Codului muncii. Pentru orice angajat este important să aibă un salariu decent, să aibă stabilita­te şi siguranţă la locul de muncă. Toate aceste momente ar trebui să fie prezente. Pe lângă alte reforme de sistem, în prezent, avem o ten­dinţă de reformare a sistemului de relaţii de muncă. Cu alte cuvinte, şeful dacă vrea‚ mă ia la muncă, nu vrea – mă dă afară fără nici o aver­tizare, îndemnizaţie etc. La asta vor să ducă întregul nostru sistem. O atare tendinţă este atestată nu doar la noi, dar şi în alte ţări. De doi ani negociem cu angajatorii şi cu repre­zentanţii guvernului modificările la contractul de muncă. Am păstrat drepturile de bază ale lucrătorilor noştri. Negocierile vor continua”, a subliniat Nicolae Suruceanu.

 

g_cnsm

Timp de cinci ani, salariul mediu lunar în domeniul transportului aerian a crescut de 1,5 ori

 

În raportul său, preşedintele Mi­hail Bradu a făcut bilanţul activită­ţii de cinci ani a Federaţiei. Potrivit acestuia, Consiliul republican a luat parte activă la elaborarea do­cumentelor normative, inclusiv a Legii privind salarizarea, a Codului muncii, a Legii bugetului asigurări­lor sociale de stat etc.

„În urma acţiunilor întreprinse în comun cu Confederaţia Naţiona­lă a Sindicatelor din Moldova, am reuşit să obţinem următoarele re­zultate: menţinerea drepturilor sin­dicatelor în organizarea tratamen­tului balneosanatorial a lucrătorilor şi a odihnei copiilor, transferarea mijloacelor financiare în conformi­tate cu aportul fiecărui agent eco­nomic în fondul social, scutirea de achitarea primelor de asigurare în volumul sumei ajutorului material acordat de organizaţiile sindicale. Totodată, a fost redusă cota impo­zitului pe venit al întreprinderilor, lucru care a influenţat pozitiv sti­mularea activităţii de producere şi legalizarea veniturilor”, a menţio­nat preşedintele Federaţiei Mihail Bradu.

Potrivit preşedintelui Federaţiei, cu participarea nemijlocită a sin­dicatelor din ramură au fost atinse rezultate şi în domeniul retribuire a muncii şi politică. „Este suficient să spunem că în perioada ce s-a scurs salariul mediu în domeniu a crescut de 1,5 ori, au fost lichidate datoriile pe mai multe luni la achitarea sala­riilor.

În urma discutării în fiecare an a prevederilor Contractului Colectiv, iar acum și a celor ale Convenției Colective la nivel național, a fost posibilă majorarea salariului tari­far pentru categoria I de calificare a angajaţilor. Aceste eforturi vor fi continuate și în viitor, pentru ca sa­lariul minim să fie majorat”, a spus acesta.

Există anumite performanțe și la capitolul securitatea şi sănătatea în muncă. „Au fost dublate cheltu­ielile orientate pentru securitatea muncii, s-a redus numărul trauma­tismelor, cazurile de boli profesio­nale”, a remarcat Mihail Bradu. El a adăugat că, „deocamdată, controlul sindicatelor asupra condițiilor de activitate și securității muncii ră­mâne insuficient”.

Pe parcursul ultimilor cinci ani, angajații din ramură au beneficiat de 251 de bilete de tratament bal­neosanatorial și de 339 de bilete pentru odihna copiilor în taberele de vară. „Numărul biletelor s-a re­dus. În plus, din păcate, în cadrul sindicatului nostru de ramură au fost înregistrate două cazuri de distribuire a acestor bilete cu în­călcarea legislației în vigoare, adică persoanele cărora le-au fost repar­tizate biletele, de fapt, au beneficiat de această facilitate mai des decât o dată la trei ani. Noua componență a Consiliul Republican ar urma să țină sub control acest aspect și să facă eforturi pentru a elimina astfel de încălcări”, este de părere liderul Federației.

Totodată, există și exemple de întreprinderi care se dezvoltă cu succes, unde salariaților le-au fost asigurate condiții decente de mun­că. La unul dintre aceste exemple s-a referit în cadrul congresului Constantin Rotaru, președintele comitetului sindical „Aspa” SA „Producția întreprinderii noastre este destinată avioanelor militare. Situația în cadrul colectivului este satisfăcătoare, retribuția este bună pentru Orhei, dar și pentru Moldo­va, salariile sunt achitate la timp. Condițiile de muncă, de asemenea, sunt favorabile, adică avem la între­prindere apă caldă, încălzire termi­că, teritoriul este amenajat. Toți care ne vizitează rămân uimiți de faptul cum am reușit să menținem între­prinderea în așa stare. Organizația noastră sindicală a stabilit relații bune cu cei de la Consiliul Republi­can și toate problemele care apar în colectivul nostru și ar necesita să fie discutate cu Consiliul Republican, sunt soluționate”, a remarcat Con­stantin Rotaru.

A fost abordată și chestiunea ce ține de instruirea sindicală. Potrivit afirmațiilor lui Mihail Bradu, an­terior exista practica seminarelor în teritoriu. „În prezent, din cauza situației financiare, spre regret, nu le mai putem desfășura. Cred că e necesar ca acest Consiliu Republi­can să ia o decizie colegială și să organizeze instruirea sindicală pre­ponderent pe seama organizațiilor sindicale primare”, a sugerat vorbi­torul.

 

Convenția colectivă la nivel de ramură

 

Între timp, a mai spus Mihail Bradu, situația în cadrul ramurii nu-i chiar atât de roz, există anumi­te deficiențe și probleme care trebu­ie soluționare.

„Avem Aeroportul Internațional Bălți, unde situația nu corespunde așteptărilor și aspirațiilor, men-ționează Mihail Bradu. Există res-tanțe salariale, angajații muncesc aici în condițiile unei săptămâni incomplete de muncă. În ultimii doi ani, am fost prezent personal la câteva adunări ale colectivului de muncă, în cadrul cărora au fost dis­cutate chestiunile respective”.

Nici până în prezent nu a fost în­cheiată Convenția colectivă la nivel de ramură, se plânge președintele. „În cinci ani, s-au schimbat patru conducători ai Administrației de Stat. De altfel, în cadrul ramurii se atestă un nivel înalt al fluctuației personalului de conducere al între­prinderilor. Când te adresezi șefilor pentru a lansa negocierile ce țin de convenția de muncă, auzi în replică următoarea frază: „Oferiți-ne trei luni sau o jumătate de an pentru a ne familiariza cu situația și atunci vom demara negocierile”. Însă pes­te o perioadă de timp apare un alt șef. Ținând cont de aceste condiții, este necesar să ne axăm pe încheie­rea unor contracte colective eficien­te în cadrul fiecărei unități”, este de părere Mihail Bradu.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor