13 iulie 2024
Chisinau
Sport

Sindicaliștii din ramura industriei chimice și resurselor energetice promovează un mod de viaţă sănătos

Loading
Sport Sindicaliștii din ramura industriei chimice și resurselor energetice promovează un mod de viaţă sănătos
Sindicaliștii din ramura industriei chimice și resurselor energetice promovează un mod de viaţă sănătos

spartachiada-chimie

 

Recent, Federația Sindicatelor Lucrători­lor din Industria Chimică și Resurse Energetice a organizat, la Vadul lui Vodă, cea de-a XXIII-a ediţie a Spar­tachiadei sportive a angajaţilor.

 

În mod tradiţional, întrecerile sportive s-au desfăşurat la câteva probe sportive: vo­lei (bărbaţi/femei), minifotbal, joc de dame, şah, tenis de masă, ştafeta olimpică, sărituri în lungime. Competițiile au fost arbitrate de Eugen Cucer, președintele Asociației spor­tive benevole din Republica Moldova; Nona Bondarenco, arbitru principal, categorie internațională; Victor Țîganenco, arbitru de șah, de joc de dame, categoria națională; Ele­na Litvinova, arbitru de tenis de masă, cate­goria naţională. La probele sportive care au avut loc în orașul Vadul lui Vodă au participat circa 500 de sindicaliști din diverse raioane ale republicii.

La deschiderea oficială a spartachiadei, cu urări de bine şi frumoase împliniri s-a adresat Mihail Hîncu, vicepreşedinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. „Spar­tachiada a devenit o bună tradiţie demnă de promovat, care asigură legătura dintre ge­neraţiile de sindicaliști şi contribuie la con­solidarea spiritului de echipă. Evenimentul este important, în primul rând, prin faptul că participă practic toate sindicatele de ramură. Nu contează cine va învinge, important este faptul că spartachiadă încurajează oamenii să ducă un mod de viaţă sănătos”, a relevat Mi­hail Hîncu.

La rândul său, Margareta Strestian, pre-ședinta Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice, a menționat: „Sindicatele au apărat şi vor con­tinua să lupte pentru respectarea drepturilor şi a intereselor salariaţilor. Evenimentul de astăzi are drept scop îmbunătățirea activității sportive în colectivele de muncă din cadrul sindicatului de ramură, promovarea modu­lui de viaţă sănătos, consolidarea relațiilor de prietenie între membrii de sindicat”.

 

Rezultatele spartachiadei

 

Pe primele trepte ale podiumului de pre­miere au urcat următorii învingători.

La pro­ba de minifotbal, pe primul loc s-a clasat SA „Moldovagaz”; „Chișinău – Gaz” – locul II, „Moldovatransgaz” – locul III.

Primele poziţii la jocul de dame au revenit echipelor: „Chi­şinău–Gaz” – locul I, „Ştefan Vodă – Gaz” – locul II, „Bălţi– Gaz” – locul III.

La proba de şah, cel mai bine s-au prezentat „Orhei – Gaz” – locul I, „Chişinău–Gaz” – locul II, „Moldo­vatransgaz” – locul III.

Cei mai buni la tenis de masă au fost: SA „Moldova – Gaz” – locul I, „Bălţi–Gaz” – locul II, „Cahul–Gaz” – locul III.

La proba sărituri în lungime, pe primele poziţii s-au clasat: „Cimişlia–Gaz” – locul I, „Chişinău–Gaz” – locul II, „Moldovatrans­gaz” – locul III.

La proba de volei, bărbaţi, cea mai bună a fost echipa de la „Moldovatrans­gaz” – locul I, „Chişinău – Gaz” – locul II, „Floreşti–Gaz” – locul III, iar la femei: „Chi­şinău–Gaz” – locul I, „Taraclia–Gaz” – locul II, SA „Moldovagaz” – locul III.

Cei mai sprinteni la ştafeta olimpică au fost echipele de la „Chişinău – Gaz” – locul I, SA „Moldovagaz” – locul II, „Orhei–Gaz” – locul III.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand