20 ianuarie 2021
Chisinau
Fără categorie

Sindicaliștii din raionul Căușeni vor să fie auziți și la Chișinău

Loading
Fără categorie Sindicaliștii din raionul Căușeni vor să fie auziți și la Chișinău
Sindicaliștii din raionul Căușeni vor să fie auziți și la Chișinău

sindicate-causeni

 

Recent, în incinta Consiliului Raional Căușeni a avut loc Conferinţa de dare de seamă şi alegeri a Federației Na-ționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind”.

 

La conferinţă au participat 38 dintre cei 39 de delegaţi aleşi. Au fost prezenţi la eve­niment și câțiva invitați de onoare: Sergiu Gogu, vicepreşedinte al Consiliului Raional Căușeni, preşedintele Comisiei tripartite pentru consultări şi negocieri colective, Dumitru Bodean, șeful Direcţiei agricole a Consiliului Raional, Vasile Siloci, inspector principal de muncă la Inspectoratul Muncii al Sindicatelor din Moldova.

Nicolae Sandu, președintele Consiliu­lui interramural al sindicatelor din raionul Căușeni, a prezentat raportul de activitate pe ultimii patru ani. El a subliniat că uniu­nea teritorială a sindicatelor a desfășurat mai multe acțiuni, lucrul organizatoric fiind bine pus la punct. Printre faptele demne de luat în seamă el a menționat că nu exis­tă restanțe la achitarea salariului, contrac­tele colective de muncă sunt respectate la unitățile economice unde există organizații sindicale.

Pe de altă parte, liderul Consiliului inter­ramural al sindicatelor nu a ezitat să scoată la iveală lacunele care mai persistă în mun­ca sindicatului. „Lucrurile se mișcă greu în ceea ce privește atragerea de noi mem­bri de sindicat. Mai mult, sunt întreprin­deri unde nu există organizație sindicală. Oamenii vor să adere la sindicat, dar se tem că vor avea probleme cu angajatorul”, a subliniat Nicolae Sandu.

El a adăugat că mai e mult de lucru pentru crearea condițiilor optime de mun­că. O altă problemă a sindicaliștilor con­stituie 

biletele de tratament. „Parcă toate organizațiile virează sumele cuvenite în fondurile CNAM și CNAS, dar când vine vorba de un bilet de tratament la sanato­riu, ni se spune că nu întrunim cuantumul pentru a obține un bilet de tratament mă­car o dată la trei ani”, a punctat Sandu.

Pe marginea raportului prezentat au luat cuvântul delegații Ecaterina Ciolac, Alexandru Bodean, Ion Fridjoi, precum și Vasile Siloci și Sergiu Gogu.

Delegații la conferință au decis în unani­mitate ca pe 1 mai să participe la un miting de solidaritate, în cadrul căruia să prezin­te conducerii raionului o serie de reven­dicări, în speranța că vocea sindicaliștilor din Căușeni va fi auzită și de către gu-vernanți.

Conferinţa l-a reales pe Nicolae Sandu în funcția de preşedinte al Consiliului inter­ramural al sindicatelor din raionul Căușeni. Au fost desemnați și delegaţii la congresul Federației „Agroindsind”.

De asemenea, a fost ales Biroul Executiv și Comisia de revizie.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com