26 septembrie 2023
Chisinau
Social

Sindicaliștii din educație de la Hâncești și-au clarificat prioritățile

Loading
Social Sindicaliștii din educație de la Hâncești și-au clarificat prioritățile
Sindicaliștii din educație de la Hâncești și-au clarificat prioritățile
facebook.com

Ca de obicei, în prag de an școlar, activul sindical din instituțiile de învățământ din raionul Hâncești se întrunește pentru a face unele con­statări, a trage concluzii pe margi­nea celor efectuate și a trasa obiec­tive pentru viitorul an de studii.

În anul acesta, la 28 august, Biroul Exe­cutiv al Consiliului raional al Federației Sin­dicale a Educației și Științei (FSEȘ), într-o ședință lărgită, a găzduit și Campania „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, lansată de CNSM, pentru a con­tribui la dezvoltarea organizațiilor sindica­le și la consolidarea capacităților acestora, astfel fortificând mișcarea sindicală.

Invitați de onoare la activitate au fost Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, și Valentina Tonu, șefa Direcției Învățământ Hâncești.

Liderii sindicali au identificat cele mai dureroase probleme cu care se confruntă angajații din educație și au lansat solicitări și propuneri pentru soluționarea acestora. Am sintetizat aceste solicitări și le-am trimis pe adresa Consiliului General al Federației Sindicale a Educației și Științei, pentru a contribui, în măsura posibilităților sale, la soluționarea lor.

Redăm succint esența problemelor și a solicitărilor sindicaliștilor din raionul Hâncești.

Cea mai gravă problemă în prezent este insuficiența de cadre didactice. Pentru a atrage tinerii specialiști în școli și grădinițe, se propune extinderea facilităților pentru tinerii specialiști și asupra persoanelor care nu s-au angajat imediat după finalizarea studiilor.

În același timp, una din cauzele princi­pale a lipsei de cadre didactice este salariul mic, revendicările de majorare a căruia au fost înaintate de către FSEȘ Guvernului încă la începutul anului 2023. Dar și din acest salariu se ia, în cazul instituțiilor cu deficit de buget, salariații cărora „benevol-forțat” renunță la sporul de performanță parțial sau integral.

Pentru a nu putea fi utilizate mijloacele financiare planificate pentru salariu în alte scopuri, se propune modificarea Regula­mentului–Cadru cu privire la modul de stabi­lire a sporului pentru performanță persona­lului din unitățile bugetare, care este parte a Hotărârii nr. 1231 din 12-12-2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salari­zare în sectorul bugetar:

  1. Articolul 18: Valoarea totală planifi­cată/alocată pentru calcularea mijloacelor financiare aferente sporului de performanță constituie 10% din suma anuală a salariilor de bază la nivel de unitate bugetară. De su­plimentat: Mijloacele financiare alocate pentru sporul de performanță nu vor fi utilizate în alte scopuri;
  2. Articolul 19: Sporul pentru performanță se acordă diferențiat la nivel de angajat, în funcție de rezultatele evaluării performanțelor, iar limitele se stabilesc prin actul normativ cu caracter intern. De supli­mentat: Economia obținută din sporul de performanță neutilizat se va repartiza proporțional notelor obținute tuturor angajaților.

Totodată, pentru diminuarea arderii pro­fesionale a cadrelor didactice, se propune micșorarea normei didactice de la 18 la 16 ore pe săptămână.

În același context, se arată că fiecare salariat achită 9% din salariu pentru asi­gurarea medicală obligatorie. Dar, mai ales cadrele didactice din mediul rural, nu bene­ficiază cu anii de servicii medicale în baza poliței. De aceea, în mod repetat, se cere personalizarea unei părți din polița de asi­gurare medicală.

În finalul activități, liderii sindicali au pri­mit „Ghidul liderului organizației sindica­le primare”, care a fost prezentat de către Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, drept instrument practic menit să contribuie la fortificarea capacităților liderilor organizațiilor sindicale primare, care include informații cu privire la drepturile sindicale și dreptul muncii, parteneriat social, protecție social-economică, securitate și să­nătate în muncă, management sindical, activitate financiară etc.

Liderii sindicali au menționat importanța acestui Ghid pentru o mai bună organizare a activităților sindicale în fiecare instituție și au relevat că legăturile strânse între condu­cerea CNSM și liderii din teritoriu sunt doar în beneficiul tuturor membrilor de sindicat, al tuturor angajaților, indiferent de vederi sau opțiuni.

 

Ana CIMPOIEȘU,
președinta Consiliului raional Hâncești al FSEȘ

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand