24 mai 2022
Chisinau
Social

Sindicaliștii din domeniul construcției de mașini și-au trasat prioritățile

Loading
Social Sindicaliștii din domeniul construcției de mașini și-au trasat prioritățile
Sindicaliștii din domeniul construcției de mașini și-au trasat prioritățile
sindicate.md

Membrii Consiliului Federației Sindi­catelor Lucrătorilor din Industria Con­structoare de Automobile și Mașini Agri­cole s-au întrunit, recent, într-o ședință, în care au pus în discuție acțiunile Federației în scopul protejării dreptu­rilor și intereselor social-economice și de muncă ale membrilor de sindicat în perioada de după Congresul VII și secu­ritatea la locul de muncă.

Președintele Federației, Boris Babici, a prezentat un raport privind realizarea obiec­tivelor trasate de Congresul VII al Federației ramurale. În alocuțiunea sa, el a menționat că activitatea structurii s-a desfășurat în condiții deosebite, legate de criza pande­mică, devastatoare pentru majoritatea eco­nomiilor. Restricțiile severe privind liberta­tea de circulație și piața muncii au condus la pierderea locurilor de muncă, inclusiv în industria constructoare de automobile și mașini agricole.

„Criza pandemică, amplificată de creșterea prețurilor și a tarifelor la energie și gaze, nivelul înalt al inflației, toate au dus la scăderea semnificativă a puterii de cum­părare a populației și la înrăutățirea situației în domeniul protecției sociale. În acest con­text, sindicatele au făcut și continuă să facă tot ce le stă în putință pentru promovarea și apărarea drepturilor salariaților din indus­tria constructoare de automobile și mașini agricole, activitatea fiind orientată spre re­alizarea prevederilor strategice adoptate de Congresul VII, care au drept scop prin­cipal apărarea producătorului autohton, îmbunătățirea condițiilor de muncă, majora­rea veniturilor salariale ale angajaților, evi­tarea disponibilizării în masă a salariaților, încheierea și monitorizarea realizării preve­derilor Convenției și Contractelor Colective de Muncă”, a menționat raportorul.

Boris Babici a declarat, de asemenea, că pe lângă situația pandemică s-a adăugat și problema legată de sutele de mii de refugiați ucraineni care au fugit din calea războiului. În context, Federația a lansat un apel către întreprinderile din ramură să fie solidare și să contribuie, în măsura posibilităților, la aju­torarea refugiaților din țara vecină. De ase­menea, el a relevat că, la inițiativa Federației ramurale, a sosit o delegație a Organizației Internaționale Umanitare care activează în Germania și Turcia, pentru a oferi ajutoare umanitare refugiaților cazați la sanatoriile din subordinea CNSM. Cu un suport consi­derabil pentru refugiați au venit și prietenii Federației din organizația nonguvernamen­tală „Round Table” din Austria și Germania.

Gheorghe Gangură, membru al Consiliu­lui Federației, a raportat despre activitatea comisiei Tripartite Guvern–Patronat–Sin­dicate, care și-a reluat activitatea, după o pauză de aproape doi ani, accentuând că s-a reușit revenirea la un sistem integrat al Inspecției Muncii și că mai sunt multe de făcut pentru a elimina contradicțiile dintre legislația națională și directivele UE în do­meniul SSM. El a subliniat importanța mă­surilor de securitate și sănătate la locul de muncă, probleme care se discută permanent la ședințele Consiliului și Comitetului Execu­tiv al Federației.

Membrii Consiliului Federației au menționat, în luările de cuvânt, că toate acțiunile sindicatelor au ca obiectiv apărarea dreptu­rilor economice și sociale, creșterea calității vieții membrilor de sindicat. În context, s-a propus să se revină la inspecția muncii în federațiile sindicale de ramură, cu remune­rarea din fondul CNAS, precum și de a se introduce în Contractele Colective de Muncă prevederea de a se transfera 2% din fondul de salarizare pentru securitatea și sănătatea în muncă.

Vorbitorii au menționat cu satisfacție că în situația de criză pandemică s-a reușit ne­gocierea și semnarea Convenției Colective de Muncă la nivel de ramură, punându-se în sarcina Consiliului să fie examinată la una din ședințele acestuia mersul îndeplinirii Convenției ramurale.

Prin vot unanim, Consiliul a adoptat o hotărâre în care sunt prevăzute unele acțiuni care urmează a fi întreprinse de că­tre Federație pentru protejarea drepturilor și a intereselor social-economice și de muncă ale membrilor de sindicat. De asemenea, sunt prevăzute unele propuneri pentru a fi înaintate și puse în discuție la Congresul IV al CNSM privind îmbunătățirea imaginii mișcării sindicaliste.

Consiliul a desemnat delegații la Congre­sul IV al CNSM și un membru al Consiliului CNSM din partea Federației ramurale. Con­siliul a examinat bugetul Federației Sindica­telor Lucrătorilor din Industria Constructoa­re de Automobile și Mașini Agricole pentru anul 2021 și a aprobat bugetul pentru anul 2022.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor