24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Sindicaliştii au discutat despre destinul și rolul femeii din mediul rural

Loading
Fără categorie Sindicaliştii au discutat despre destinul și rolul femeii din mediul rural
Sindicaliştii au discutat despre destinul și rolul femeii din mediul rural

 

 

sindicate-singerei

Foto: vocea.md

Precum v-am mai informat, Consiliul interramural al sin­dicatelor din raionul Sângerei a organizat recent o masă rotundă pentru liderii și activiștii sindicali, cu prilejul Zilei Mondiale a Femeilor din Mediul Rural.

 

Petru Chiriac, vicepreședintele Con-federației Naţionale a Sindicatelor din Moldova, în discursul rostit la întruni­rea respectivă, s-a referit la activitatea sindicaliştilor, la realizările obţinute, dar şi la problemele cu care se con-fruntă.

„Pentru noi, toate problemele sunt importante. În activitatea sindicală, avem trei chestiuni de bază: recruta­rea noilor membri de sindicat, crea­rea organizaţiilor sindicale, încheierea contractelor colective şi a contractelor individuale de muncă în fiecare între­prindere, unitate, instituţie și proteja­rea angajaţilor la locul de muncă. Prin crearea condiţiilor decente de muncă, se pune pe primul plan asigurarea se­curităţii, a sănătăţii, igienei etc. Sigur că prioritară este politica demografică a Republicii Moldova. Fiindcă fără o politică susținută, înțeleaptă în acest domeniu țara nu are viitor”, a remarcat vicepreședintele CNSM. Referindu-se la natalitate, Petru Chiriac a declarat că situaţia este destul de sumbră. Dacă, în anii 90, se nășteau până la 70 de mii de copii anual, astăzi natalitatea este la ni­velul mortalităţii.

Un alt aspect pus în discuţie în cadrul întrunirii a fost problema vârstei lideri­lor de sindicat. Pentru viitorul mişcării sindicale este nevoie de o schimbare la acest capitol, a opinat vicepreședintele CNSM. El a adăugat că sindicatele au dobândit ca salariul minim pe țară, pentru sfera bugetară, să fie majorat de la 600 de lei în 2009, la o mie de lei din 1 octombrie anul acesta. Dar, pe de altă parte, un flagel este munca la negru, sa­lariile în plic, care mai continuă să per­siste şi în prezent.

„În anul 2013, a fost înregistrată o îmbunătăţire a situației femeilor. În final, aşdori să remarc că noi suntem la curent cu toate doleanţele dvs., propu­nerile care parvin din partea dvs. sunt luate în consideraţie și facem totul pen­tru a găsi soluții în fiecare caz aparte ”, a declarat Petru Chiriac, exprimându-şi speranţa că femeile din Moldova vor avea un viitor mai bun decât astăzi.

 

Vocea femeilor, tot mai puternică

 

Liuba Rotaru, preşedinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM, a subliniat că, împreună cu Comitetul Confederal, au înaintat un şir de cerinţe şi propu­neri către autorităţile din ţară referi­tor la problemele cu care se confruntă femeile la ora actuală. „Prin eforturi comune, treptat, vocea noastră a fost auzită, iar lucrurile se mişcă spre bine. Femeile au nevoie de servicii sociale de calitate, pentru a se decide să nască mai mulţi copii. Pentru sporirea natalității în țara noastră, trebuie să existe o mo­tivaţie pentru femei. Bunăoară, să be­neficieze de o indemnizaţie decentă, de 5000 de lei la naștere”, a specificat Liuba Rotaru.

La final, ea a ținut să îndemne toate femeile prezente să fie active, să vină cu propuneri, inițiative, pentru ca vo­cea lor să fie auzită, iar cererile să fie satisfăcute. Însă pentru aceasta este nevoie de mai multă implicare a femeii din spațiul rural, în apărarea propriilor interese.

 

Iniţiatoarele tuturor lucrurilor bune

 

Nicolae Ropot, liderul sindicatului ”SINDASP” din raionul Sângerei, șef de Direcţie din cadrul Consiliului raio­nal, a relevat că a devenit deja o tra­diţie de a consemna Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural, dar aceas­tă sărbătoare este şi o oportunitate de a avertiza autorităţile statului vizavi de situaţia femeilor din mediul rural, de a atenţiona autorităţile publice, privind îmbunătăţirea condiţiilor de trai, de protejare a drepturilor femeilor, pre­cum şi la soluţionarea problemelor ac­tuale.

El a opinat că conducerea CNSM trebuie să fie mai insistentă la soluţio­narea chestiunilor ce ţin de salarizarea sindicaliştilor din administrația publi­că, îndeosebi în domeniul culturii, care au cel mai mic salariu în țară. În nume­le conducerii raionului Sângerei, Nico­lae Ropot a felicitat femeile prezente, urându-le sănătate, realizări, bucurii de la cei dragi şi să continue să fie ini­ţiatoarele tuturor lucrurilor bune, fru­moase, eficiente în cadrul colectivelor de muncă, pentru realizarea drepturi­lor femeii, pentru crearea condiţiilor de muncă şi soluționarea altor proble­me cu care se confruntă zilnic.

 

Femeile de la țară, mai vulnerabile

 

Şefa Oficiului stării civile din raionul Sângerei, Irina Gorbuli, a remarcat că realitatea zilelor este mai impresionan­tă decât orice statistică. Femeile din sa­tele Moldovei au îmbătrânit prematur, mamele adeseori sunt fără acte de in­dentitate sau cu acte civile nevalabile, deseori sunt neauzite şi neinformate. Conform datelor statistice referitor la actele de stare civilă, 17% de fete din mediul rural se căsătoresc până la 20 de ani, nu mai fac studii, muncesc din greu.

Un alt indice ne prezintă vârsta fe­meilor la prima naştere: astfel, femeile din mediul rural nasc la vârsta de apro­ximativ 22 de ani, în comparaţie cu cele din mediul urban, care devin mame la vârsta de 25 de ani. Astfel, ajungem la concluzia că femeile din mediul rural apar mai des în statistici nefavorabile, în diverse rapoarte. „Femeile de la țară sunt mai vulnerabile, se bucură de mai puțină apreciere, de consideraţie şi res­pect. Încercăm să le susţinem moral, ca ele să fie mândre că au devenit mame, a conchis Irina Gorbuli, adăugând că aceste mame sunt conştiente de reali­tate, însă lipsa informaţiei, a unei per­spective, dezorientarea creează adesea probleme. Un fapt îmbucurător este, totuși, că pe parcursul anului 2014 în raionul Sângerei s-au înregistrat cu 102 copii mai mulți decât în anul pre­cedent”.

 

Ar merita mai multă atenţie

 

Ludmila Galagan, medic la Centrul de sănătate publică din Sângerei, şi-a exprimat admiraţia faţă de femeile din mediul rural, spunând: „Ne închinăm în faţa femeilor de la ţară, fiindcă fără aportul şi sacrificiile lor nu am fi ajuns unde suntem. Cu siguranță, ele merită mai multă atenţie, susținere şi consi­deraţie din partea statului. Deoarece reprezint Sindicatul „Sănătatea”, ţin să aduc la cunoştinţă faptul că din tota­lul de medici, 124 la număr, 85% sunt doamne, iar din personalul medical mediu, din 434, circa 90%, sunt femei. Cu toate acestea, femeile noastre de la ţară se confruntă cu deficienţe în me­naj la domiciul şi la serviciu. Cu regret, s-a majorat numărul medicilor şi al asistentelor medicale din mediul rural cu vârstă de pensionare sau pre-pensi­onare”, a spus Ludmila Galagan.Toate acestea şi încă multe alte probleme ur­mează a fi sistematizate şi soluţionate, în măsura posibilităţilor, împreună cu factorii de decizie. Sperăm la schimbări benefice în folosul femeii şi al societăţii în întregime, a încheiat pe un ton opti­mist reprezentanta Sindicatului „Sănă­tatea” din raionul Sângerei.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor