24 ianuarie 2022
Chisinau
Social

Sindicaliști din FSCRE, familiarizați despre modificările la Codul muncii

Loading
Social Sindicaliști din FSCRE, familiarizați despre modificările la Codul muncii
Sindicaliști din FSCRE, familiarizați despre modificările la Codul muncii
fscre.md

În contextul recentelor modificări și completări operate în legislația muncii, Federaţia Sindicatelor Lu­crătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice (FSCRE) a or­ganizat, recent, online, webinarul cu genericul „Protecția juridică a salariaților prin prisma ultimelor modificări la Codul muncii”.

Cei 80 de participanți din cadrul a 19 organizații membre au fost informați și au discutat despre modificările opera­te la Codul muncii (CM) în contextul ac­tual de combatere a efectelor pandemiei Covid-19.

Potrivit Margaretei Strestian, președinta FSCRE, prin organizarea acestei activități se urmărește examinarea mai profundă a recentelor modificări operate în legislație și analiza impactului lor asupra salariaților, precum și sporirea nivelului de aprofundare a cunoștințelor specialiștilor din domeniile menționate.

Noile prevederi ale CM, aprobate prin Legea nr. 140 din 14 octombrie 2021, cu privire la aprobarea măsurilor de susținere a angajaților în condițiile aplicării măsuri­lor de restricție pe perioada pandemiei de Covid-19, reglementează o serie de mă­suri ce țin de protecția social-economică a salariaților. Acestea au intrat în vigoare la 29 octombrie a. c.

Totodată, Margareta Strestian s-a refe­rit și la acțiunile CNSM în vederea prote­jării drepturilor și intereselor social-eco­nomice și de muncă ale membrilor de sindicat în conformitate cu strategia CNSM (2017-2022), ce țin de: înaintarea pro­punerilor menite să sporească venituri­le salariale ale angajaților din economia națională prin majorarea salariului minim pe țară, în conformitate cu prevederile Cărții sociale europene revizuite; înainta­rea propunerilor privind perfecționarea modului de stabilire a cuantumului mi­nim garantat al salariului în sectorul real și neadmiterea restanțelor la plata salari­ilor etc.

 

Măsuri luate în contextul Covid-19

În cadrul activității, președinta Federației s-a referit și la monitorizarea procesului de vaccinare în rândul membrilor de sin­dicat, implementat în cadrul FSCRE. Datele acumulate vor servi drept bază în argu­mentarea propunerilor de modificare a ca­drului legal privind clasificarea infecției cu Covid-19 ca boală profesională.

Cu o prezentare amplă, în calitate de formator, Ilona Josanu, lector USM, ma­gistru în drept, consilier reprezentant al președintei FSCRE, i-a informat pe par-ticipanții la webinar despre modificările operate la Codul muncii, despre măsurile de susținere a angajatorilor în condițiile aplicării restricțiilor legate de Covid-19.

Este vorba, între altele, de Regulamen­tul privind acordarea din bugetul de stat a indemnizației salariaților cu copii în vâr­stă de până la 12 ani și copii cu dizabili-tăți, care beneficiază de zile libere în ca­zul suspendării procesului educațional cu prezentă fizică; Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a indemni-zației pentru șomaj tehnic ca urmare a declarării stării de urgentă și a restricțiilor impuse în starea de urgentă în sănătate publică etc.

Aceste Regulamente se aplică doar în cadrul unităților economice din sectorul real.

În cadrul prezentării subiectelor, partici-panții au solicitat unele precizări cu re­ferire la legalitatea colectării certificate­lor de vaccinare în unitățile economice, acordarea a două zile libere salariaților plătite pentru fiecare doză de vaccin anti Covld-19 și procedura de acordare din bugetul de stat a indemnizației pentru salariații care au copii cu vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
agen togel terpercaya