20 ianuarie 2021
Chisinau
Fără categorie

Sindicalistele, pentru o implicare mai activă a femeilor în viața social-economică

Loading
Fără categorie Sindicalistele, pentru o implicare mai activă a femeilor în viața social-economică
Sindicalistele, pentru o implicare mai activă a femeilor în viața social-economică
edinet-sindicate

Foto: arhivă personală

 

Probleme cu care se confruntă femeile din mediul rural şi căile de so­luţionare a acestora au fost discutate, în cadrul unei mese rotunde, care a avut loc recent la Edineţ, cu genericul „Cereţi drepturile voastre. 17 zile de activism în emanciparea femeilor din mediul rural”. Activi­tatea a fost organizată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Consiliul interramural teritorial al sindicatelor din raionul Edineț, cu prilejul Zilei Mondiale a Femeilor din Mediul Rural, marcată anual la 15 octombrie.

 

Stela Ciobanu, preşedinta CITS din ra­ionul Edineţ, a menționat că sindicalistele insistă să fie întreprinse toate acțiunile ne­cesare pentru a îmbunătăți situația femeilor de la sate.

„În ultimii ani, observăm o înrăutățire a nivelului de trai al femeilor din mediul ru­ral. 12% dintre gospodăriile din mediul ru­ral  nu au acces la apă potabilă curentă, 30% nu au acces la rețeaua de canalizare, iar rata de ocupare în câmpul muncii este de doar 36% în rândul femeilor. O altă problemă gravă despre care se discută prea puțin din anumite motive, legată de mentalitate, este violența în familie, care în mediul rural este mai des întâlnită decât în mediul urban”, a subliniat Stela Ciobanu.

 

Doar mai puţin de o treime dintrebusinessmeni sunt femei

 

Sursa citată a menţionat că, „din numărul total al oamenilor de afaceri, doar 27 la sută sunt femei, dar ar trebui implicate în busi0­ness în special femeile din mediul rural, de­oarece aceasta ar conduce la crearea locuri­lor noi de muncă şi la dezvoltarea economică a regiunilor. Astfel de oportunităţi apar şi în urma implementării Programului–Pilot „Femei în afaceri”, cu un buget de 51,5 mln. lei pe o perioadă de trei ani, care va facilita accesul femeilor la diferite programe de fi­nanţare, promovarea istoriilor de succes ale femeilor, susţinerea reţelelor antreprenoria­le, orientate spre export”.

Potrivit Stelei Ciobanu, Convenţia colec­tivă la nivel de teritoriu, pentru anii 2016-2020, contractele colective de muncă con­ţin diferite înlesniri pentru femei, cum ar fi durata redusă a timpului de muncă pentru tinerele angajate şi mamele cu copii mici, concedii suplimentare, ajutoare materia­le din partea patronilor, zile libere pentru mame, femei gravide, în scopul examină­rii medicale, al participării părinţilor care au copii în clasele I-IV la primul şi ultimul clopoțel.

Prezent la lucrările mesei rotunde, Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a adresat un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Mon­diale a Femeilor din Mediul Rural în care a menționat că femeile au un rol important în consolidarea mișcării sindicale. „Spre regret, propunerile înaintate de femei, care se referă la majorarea salariilor, acordarea unor indemnizații, sprijinirea inițiativelor antreprenoriale, sunt cu greu acceptate de autorități. Cu toate acestea, depunem efor­turi maxime pentru a promova interesele femeilor în cadrul dialogului social”, a subli­niat sursa citată.

Petru Chiriac a vorbit despre activitatea CNSM în protejarea drepturilor membrilor de sindicat, în special, 

a femeilor, şi anu­me: despre salariile mici, restanţele la sa­larii, necesitatea reformării sistemului de pensionare, activitatea Inspecţiei Muncii din cadrul CNSM, despre faptul că a cres­cut numărul cazurilor de boli profesionale, necesitatea introducerii la locul de muncă a medicinei ocupaţionale, despre exodul po­pulaţiei şi necesitatea angajării în câmpul muncii a tinerilor, îmbunătăţirea orientării profesionale, pregătirea cadrelor  şi a lide­rilor sindicali, despre elaborarea Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Mun­că pentru anii 2017-2021, contracararea muncii la negru, contractele colective de munca şi avantajele lor pentru membrii de sindicat.

 

Deşi se declară

că drepturile femeilor sunt respectate,

realităţile

denotă contrariul

 

Sindicalistele din Edineț au cerut mărirea indemnizației unice la nașterea copilului, stabilirea salariului minim unic la nivelul minimului de subzistență și neadmiterea majorării contribuțiilor de asigurări medi­cale.

Participanţii la seminar au mai atras atenția asupra necesității de a se îmbunătăți condițiile de muncă ale femeilor de la sate, combaterea muncii la negru, de a fi stopate majorările de prețuri la mărfurile de primă necesitate, de a fi sporite cheltuielile pentru tratamentul balneosanatorial.

Membrii Consiliului interramural al sin­dicatelor din raionul Anenii Noi au marcat şi ei recent Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural, în cadrul unei mese rotunde, cu genericul „Revendicați-vă drepturile la educație, servicii medicale de calitate, in­formare, luarea deciziilor și la o muncă de-centă”. La eveniment, au fost puse în dis-cuție principalele probleme cu care se con­fruntă femeile din zonă și căile prin care acestea pot fi soluționate, pentru a spori gradul de protecție a drepturilor și interese­lor lor.

Potrivit sindicalistelor, situația social-economică este una complicată și de la an la an se înrăutățește. Lipsa locurilor de muncă la sate, a unor condiții decente de trai, sa­lariile mici, munca informală, accesul limi­tat la medicina de calitate, gradul sporit de violență în familie sunt principalele proble­me care afectează grav femeile din mediul rural.

 

Femeile iau atitudine în problemele stringente

 

Daria Bostan, președinta CITS din ra­ionul Anenii Noi, a spus, în cadrul mesei rotunde: „Revendicările femeilor adresate autorităților în anul curent nu s-au schim­bat față de cele din anii precedenți, deoare­ce problemele pe care le semnalăm nu sunt rezolvate. Deși se declară la toate nivelurile că drepturile femeilor sunt parte integran­tă  a drepturilor omului și sunt respectate, realitățile pe care le trăiesc femeile din me­diul rural arată contrariul”.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, prezent la eveniment, a adresat un mesaj de felicitare în care a menționat că probleme­le femeilor sunt în permanență pe agenda CNSM. Sergiu Sainciuc a discutat cu sin­dicalistele din Anenii Noi și despre activi­tatea CNSM în vederea protecției sociale a salariaților, reformarea sistemului de pen­sii, necesitatea unei mai bune susțineri a ti­nerilor specialiști.

Sindicalistele din raionul Anenii Noi au adoptat o declarație, adresată Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova, prin care cer să fie create noi locuri de lucru, îmbunătățite condițiile de muncă, comba­terea muncii la negru și a achitării salarii­lor în plic, elaborarea unui sistem unic de stabilire a pensiilor pentru toate categoriile de salariați. Totodată, femeile sindicaliste din Anenii Noi mai solicită să fie majorată indemnizația unică la nașterea copilului, ne­admiterea măririi censului de  pensionare la femei, înăsprirea legislației pentru cei care atentează la viața, sănătatea și demnitatea femeilor.

În contextul marcării Zilei Mondiale a Femeilor din Mediul Rural, activități simi­lare au fost organizate în orașele Făleşti, Ungheni, Glodeni și în raionul Cimișlia. Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Ru­ral a fost instituită în 1995, la Conferinţa Internațională a Femeilor din Beijing și este consemnată anual la 15 octombrie.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com