18 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Sindicalistele din Edineț își revendică drepturile

Loading
Fără categorie Sindicalistele din Edineț își revendică drepturile
Sindicalistele din Edineț își revendică drepturile

 

 

sindicate-edinet

Foto: arhivă personală

Consiliul interramural te­ritorial al sindicatelor din raionul Edineţa organizat recent o întrunire cu feme­ile membri de sindicat, la care au participat circa 70 de persoane: lideri şi acti­vişti sindicali, preşedinţi ai organizațiilor de femei din cadrul sindicatelor.

 

De asemenea, la reuniune au fost prezenți Nicolae Suruceanu, secretar confederal al CNSM, Ser­giu Iurcu, şef-adjunct al Departa­mentului protecţie social-econo­mică al CNSM, Ludmila Sîngerean, specialist principal al CTAS Edineţ, Cristina Lungu, reprezentant al AOFM Edineţ.

Stela Ciobanu, preşedinta Con­siliului interramural teritorial al sindicatelor din raionul Edineţ, a menţionat că genericul întrunirii este „Sindicatul pentru femei şi femeia pentru sindicat”. Ea a fă­cut o evaluare a activităţilor cu și pentru femei, întreprinse de către Consiliul interramural în 2014. Au fost organizate diferite seminare, întruniri, traininguri cu genericele „Femeia de succes: activitatea sin­dicală, cariera, familia”, „Femeile sindicaliste – pentru o muncă şi un trai decent”, „Drepturile sindi­cale” ş. a.

Femeile au participat împreu­nă cu copiii la o întrunire despre eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor, unde au luat cunoştinţă de Declaraţia ONU cu privire la drepturile copilului, im­pactul folosirii copiilor la munci grele asupra sănătăţii şi educaţiei. Ele au fost antrenate în campaniile informaţionale despre avantajele aderării la sindicat, drepturile la angajarea în câmpul muncii. Fe­meile–şomere au fost informate despre necesitatea angajării legale prin intermediul târgurilor locuri­lor de muncă.

Au avut loc mai multe întâlniri cu femeile în colectivele de muncă din sate, acestea fiind informate despre activitatea sindicatelor, dar şi problemele cu care se confruntă. Acestea au cerut să fie exclus din Codul Contravenţional articolul ce prevede pedepsirea persoanelor neangajate în câmpul muncii pen­tru că nu au procurat poliţa de asi­gurare medicală. Au fost înaintate mai multe scrisori, apeluri, decla­raţii în care au fost expuse cerinţele femeilor.

La această întrunire, ele au ce­rut majorarea indemnizaţiei la naşterea copilului, la 5000 de lei, sporirea salariului minim, modifi­carea Legii de pensionare ş. a. În context, Ludmila Sîngerean a in­format asistența despre modul ac­tual de calculare a pensiilor, despre indemnizaţiile la naştere, pentru îngrijirea copiilor, despre dreptu­rile mamelor asigurate şi ale celor neasigurate, indexarea pensiilor.

Cristina Lungu de la AOFM Edineţ a răspuns la numeroase în­trebări despre modul de luare în evidenţă a şomerilor, ajutoarele şi alocaţiile achitate, folosirea şome­rilor la lucrările publice, situaţia femeii pe piaţa muncii. Spre deose­bire de oraşele mari, unde activea­ză mai mulţi agenţi economici care pot oferi locuri de muncă variate, în raion, în prezent, sunt numai 18 locuri vacante, la care pretind peste o mie de şomeri.

Nicolae Suruceanu și Sergiu Iur­cu au adus la cunoştinţă realizările CNSM în domeniul protejării mem­brilor de sindicat. Ei au relevat des­pre salarizarea diferitelor categorii de salariaţi, securitatea şi sănăta­tea în muncă şi rolul Inspectoratu­lui Muncii al Sindicatelor. Un alt subiect al discuțiilor l-au constituit activitatea Centrului de consultan­ţă şi mediere din Bălţi, precum și oportunitățile cetățenilor în lumi­na Acordului de Asociere cu UE şi promovarea egalităţii de şanse ş. a.

 

Domnica Daşan,

preşedinta sindicatului SRL „Iurival-agro”,

Bădragii Noi, Edineţ

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi