16 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Și bunicile își pot lua concediu plătit pentru creșterea copilului

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Și bunicile își pot lua concediu plătit pentru creșterea copilului
Sfatul economistului. Și bunicile își pot lua concediu plătit pentru creșterea copilului
realitatea.ro

În 2020 m-am pensionat pentru limită de vârstă, încă con­tinuu să activez în câmpul muncii. În legătură cu nașterea nepoțelei și cu necesitatea de a reveni la muncă a părinților acesteia, aș dori să cunosc dacă pot să solicit acordarea unui concediu plătit achitat din fondul social pentru a îngriji de copil odată ce părinții revin la muncă, iar salariile acestora nu permit angajarea unei bone. Cum se va calcula aceastaîn cazul meu?

Maria S., Chișinău

 

Sergiu IURCU

șef-adjunct

Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

sergiu.iurcu@cnsm.md

 

Potrivit Legii privind siste­mul public de asigurări sociale, nr. 489/1999, asiguratul este per­soană fizică aptă de muncă, cu do­miciliul sau reşedinţa în RM, pentru care angajații plătesc contribuţii de asigurări sociale în vederea be­neficierii de dreptul pentru preve­nirea, limitarea sau înlăturarea ris­curilor sociale prevăzute de lege.

Așadar, legislația națională cu privire la asigurările sociale de stat nu face distincție în acordarea drepturilor de asigurări sociale de stat pentru persoanele angajate și persoanele pensionare care conti­nuă să activeze în câmpul muncii și aferent veniturilor salariale ale cărora de asemenea se calculează contribuții de asigurări sociale de stat.

Cu referire la concediul plătit pentru creșterea copilului, este de menționat că, conform art. 18 din Legea nr 289/2004 privind indem­nizaţiile pentru incapacitate tem­porară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, asiguratul care se află în concediul pentru în­grijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani la toate unitățile în care desfășoară activități are dreptul la indemnizație lunară pentru creșterea copilului conform următoarelor opțiuni:

  1. de la data acordării conce­diului pentru îngrijirea copilului și până la împlinirea vârstei de trei ani a copilului;
  2. de la data acordării conce­diului pentru îngrijirea copilului și până la împlinirea vârstei de doi ani și două luni a copilului. Pentru perioada concediului pentru în­grijirea copilului după împlinirea vârstei de 2 ani și 2 luni și până la împlinirea vârstei de 3 ani a copi­lului, indemnizația lunară pentru creșterea copilului nu se acordă.

De indemnizaţia lunară conform uneia dintre opțiunile enumera­te, beneficiază la cerere, opţional: unul dintre părinţi, bunelul, bunica, o altă rudă care se ocupă nemij­locit de îngrijirea copilului, precum şi tutorele, dacă sunt persoane asigurate şi îndeplinesc condiţiile de realizare a stagiului de cotizare prevăzute la art. 6 alin. (1) sau (2).

Cuantumul lunar al indemniza-ției pentru creșterea copilului constituie 30% din baza de calcul stabilită la art. 7 din lege pentru fi­ecare copil, dar nu mai puțin decât cuantumul indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate, determina­te în modul stabilit de Guvern, în cazul solicitării opțiunii de a stabili indemnizația până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului; sau 60% din baza de calcul stabilită la art. 7 din lege pentru fiecare copil, dar nu mai puțin decât cuantumul dublu al indemnizației minime lu­nare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate, determinate în modul stabilit de Guvern, până la împlinirea vârstei de un an a co­pilului și 30% din baza de calcul stabilită la art. 7 din lege pentru fi­ecare copil, din ziua următoare ce­lei de împlinire a vârstei de un an și până la împlinirea vârstei de 2 ani și 2 luni a copilului, dar nu mai puțin decât cuantumul indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate, determinate în modul stabilit de Guvern, în cazul solicitării opțiunii de a beneficia de indemnizație până la împlinirea vârstei de 2 ani și 2 luni a copilului.

Este de remarcat că opțiunea solicitată inițial pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea co­pilului nu poate fi modificată ulte­rior.

Așadar, având în vederea că dvs. v-ați stabilit pensia pentru limită de vârstă, dar în prezent continuați să activați în câmpul muncii și, re­spectiv, dispuneți de stagiul de cotizare necesar pentru stabili­rea indemnizației lunare pentru creșterea copilului, sunteți în drept să beneficiați de această prestație, existând însă unele particularități ale legislației naționale în cazul buneilor care își stabilesc această indemnizație.

Astfel, în cazul în care bunica – beneficiarul de indemnizație lu­nară pentru creșterea copilului se angajează, își reia activitatea de muncă sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului până la împlini­rea vârstei de 3 ani ori desfășoară activități în scopul obținerii de venit, indemnizația stabilită se suspendă și se stabilește, la cere­re, uneia dintre persoanele men-ționate supra.

De asemenea, în cazul bunei­lor care solicită acordarea indem-nizației lunare de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani, pe­rioada dată nu se include în sta­giul de cotizare, așa cum Legea nr. 156/1998 privind sistemul pu­blic de pensii, la alin. (2) al art. 5,

stabilește că perioada data se con­sideră perioadă necontributivă a asiguratului asimilată stagiului de cotizare (adică se include în stagiul de cotizare necesar) doar în cazul în care indemnizația a fost acordată unuia dintre părinţi sau tutorelui, în caz de deces al ambi­lor părinţi.

Prin urmare, și în cazul reexa­minării pensiei pentru limită de vârstă pentru persoanele care con­tinua să activeze în câmpul muncii, perioada concediului dat nu se va include în stagiu.

Astfel, având un salariu mediu de 5760 de lei, fiind în concediu pentru îngrijirea copilului, veți beneficia lunar de o indemnizație egală cu 1737 de lei până la împli­nirea vârstei de trei ani a copilului.

În cazul în care mama, tata sau tutorele, din motive întemeiate, confirmate documentar, nu pot îngriji copilul bolnav în vârstă de până la 10 ani, copilul care sufe­ră de maladie oncologică în vâr­stă de până la 18 ani sau copilul cu dizabilitate în vârstă de până la 18 ani, indemnizaţia se acordă altor persoane asigurate, opţional: altui membru de familie, bunicului, bunicii.

Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav nu se acordă pen­tru zilele în care asiguratul s-a aflat în concediu neplătit, în concediul pentru îngrijirea acestui copil până la împlinirea vârstei de trei ani şi pentru perioada suspendării con­tractului individual de muncă la toate unitățile.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand