24 mai 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Prevederile legislației vizând salarizarea, în vigoare de la 1 ianuarie 2022

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Prevederile legislației vizând salarizarea, în vigoare de la 1 ianuarie 2022
Sfatul economistului. Prevederile legislației vizând salarizarea, în vigoare de la 1 ianuarie 2022
noi.md
 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 
 1. Principalele modificări ale Legii nr. 270/2018 privind siste­mul unitar de salarizare în sectorul bugetar sunt:
 • S-a modificat noțiunea de bază „funcție temporar absentă”, după cum urmează:

– funcție temporar absentă – funcţie al cărei titular lipseşte de la lucru pe o perioadă de până la 60 de zile calendaristice în ur­mătoarele cazuri: în caz de boală sau traumatism, concediu de studii, concediu neplătit, detaşa­re la alt loc de muncă sau pe pe­rioada stabilită de legislaţie în cazul concediului de maternita­te, când salariatului i se păstrea­ză locul de muncă, iar raporturile de serviciu nu au fost suspendate;

 • S-a introdus o noțiune nouă, „funcție vacantă” – funcție liberă, fără titular.
 • S-a introdus un nou spor – sporul de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate.
 • S-a modificat modalitatea promovării, a transferului și deta-șării personalului:

– salariile de bază, în cazul pro­movării, al transferului și detașării personalului unităților bugetare, se stabilesc conform coeficienților de salarizare pentru funcțiile re­spective, ținându-se cont de treapta de salarizare;

– în cazul detașării, personalul beneficiază, pe lângă salariul de bază, și de celelalte drepturi sa­lariale acordate personalului din unitatea bugetară în care a fost detașat;

– în cazul în care, în urma detașării, salariul lunar stabilit este inferior celui de care a benefici­at până la detașare, personalului detașat i se va plăti diferența de salariu.

 • Salariaților din unitățile bu­getare, care la data de 1 decem­brie 2018 asigurau interimatul unei funcții publice de conducere și la încetarea acestuia au revenit în funcția exercitată anterior inte­rimatului, li se va achita diferența de salariu. Diferența de salariu se garantează în cazul în care salari­ile calculate sunt inferioare salari­ilor medii lunare calculate pentru funcțiile ocupate anterior asigură­rii interimatului unei funcții publice de conducere.
 • S-a majorat mărimea minimă a salariului lunar calculat, de la 2200 de lei la 3100 de lei. Astfel, angajații, al căror salariu calculat, cu durata normală a timpului de muncă, este mai mic decât 3100 de lei, vor primi diferență dintre 3100 de lei și salariul lunar calculat.
 • S-au majorat clasele de sa­larizare pentru directori (șefi) ai instituțiilor de învățământ.
 • S-au acordat clase suplimen­tare de salarizare pentru funcțiile didactice de psihopedagog, pe-dagog logoped, psiholog din structurile de asistență psihopeda­gogică.
 • S-au acordat clase suplimen­tare de salarizare pentru Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
 • S-au majorat clasele de sa­larizare pentru șoferii din cadrul tuturor unităților bugetare.
 • S-au majorat clasele de sa­larizare pentru judecătorii Curții Constituționale.
 1. Prin Legea bugetului de stat pentru anul 2022:

a) Pentru calcularea, începând cu 1 ianuarie 2022, a salariilor angajaților din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, s-a stabilit valoarea de referință în mărime de 1800 de lei.

Prin derogare, s-au stabilit ur­mătoarele valori de referință:

în mărime de 1400 de lei – pentru persoanele cu funcții de demnitate publică din cadrul autorităților/instituțiilor finanțate de la bugetul de stat, cu excepția judecătorilor, a procurorilor, a in­spectorilor-judecători, a secreta­rului general al Guvernului, a se­cretarului general al aparatului președintelui Republicii Moldova, a secretarului general al Parlamen­tului, a secretarilor de stat, a di­rectorului Serviciului Fiscal de Stat și a directorului Serviciului Vamal, a șefilor și șefilor adjuncți ai oficiilor teritoriale ale Cancelari­ei de Stat, a consilierilor pentru soluționarea contestațiilor;

în mărime de 1900 de lei pentru:

– personalul didactic, științifico-didactic și personalul de con­ducere din cadrul instituțiilor de învățământ, conducătorii (directori și directori adjuncți) instituțiilor de educație timpurie, de învățământ primar, gimnazial, liceal și pro­fesional tehnic, directorii/direc­torii adjuncți ai altor instituții de învățământ decât cele de educație timpurie, de învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic;

– personalul care, conform ane­xelor la Legea nr. 270/2018, se în­cadrează în clasele de salarizare de la 1 până la 25;

– corpul de subofițeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

– efectivul de soldați și sergenți din cadrul Ministerului Apărării;

– consilierii pentru soluționarea contestațiilor din cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, inclusiv directo­rul general și directorul general adjunct;

în mărime de 2000 de lei – pentru personalul, inclusiv cu funcții de demnitate publică, din cadrul Serviciului Protecție și Pază de Stat;

în mărime de 2500 de lei pentru:

– judecători (cu excepția ju­decătorilor din cadrul Curții Constituționale, al Consiliului Superior al Magistraturii și al Curții Supreme de Justiție), procurori, inspectori-judecători, inspectori din cadrul Inspecției procurorilor;

– personalul, inclusiv cu funcții de demnitate publică, din cadrul Serviciului de Informații și Secu­ritate, al Centrului Național Anticorupție, al Autorității Naționale de Integritate și al Serviciului Pre­venirea și Combaterea Spălării Banilor;

– personalul, inclusiv cu funcții publice de conducere, din cadrul Autorității Aeronautice Civile;

în mărime de 2600 de lei – pentru judecătorii din cadrul Con­siliului Superior al Magistraturii și al Curții Supreme de Justiție;

în mărime de 3000 de lei – pentru judecătorii din cadrul Curții Constituționale.

b) Pentru acordarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2021, în cazul neachitării acestuia de către unitățile buge­tare în anul 2021, sunt prevăzute 592 mln. de lei. Repartizarea acestor alocații autorităților pub-lice se va efectua în baza hotărâri­lor de Guvern.

3. Prin Hotărârea Guvernului nr. 458 din 29.12.2021 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, s-a sta­bilit salariul mediu lunar pe econo­mie, prognozat pentru anul 2022, în mărime de 9900 de lei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor