12 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Pensia de urmaș. Cine poate beneficia de ea?

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Pensia de urmaș. Cine poate beneficia de ea?
Sfatul economistului. Pensia de urmaș. Cine poate beneficia de ea?
click.ro

Cine are dreptul și cum se calculează pensia de urmaş?

Lidia Botnaru, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Legii privind sistemul public de pensii, nr. 156/1998, pensia de urmaș se acordă dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vîrstă sau de pensie de dizabilitate ori înde­plinea condițiile pentru obținerea unei pensii de dizabilitate prevă­zute la capitolul II secțiunea 3 din prezenta lege*.

Pensia de urmaş se acordă indi­ferent de durata stagiului de coti­zare în cazul în care decesul între­ţinătorului a survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Pensia de urmaş se stabileşte în cazul în care întreţinătorul, dece­dat în urma unei boli generale, a realizat un stagiu de cotizare care i-ar fi acordat dreptul la stabilirea pensiei de dizabilitate.

Se stabileşte pensie de urmaş:

  • copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile în instituţii de învăţământ de zi (secundar, mediu de specialitate şi superior), până la terminarea aces­tora, fără a depăşi vârsta de 23 de ani;
  • soţului supravieţuitor dacă, la momentul decesului întrețină-torului sau pe parcursul a 5 ani după deces, a împlinit vârsta de pensionare prevăzută la art.41 alin.(1) al Legii 156/1998 sau a fost în­cadrat în grad sever sau accentu­at de dizabilitate, a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit;
  • soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului) care are în îngrijire copii sub vîrsta de 3 ani ai întreținătorului decedat, pe pe­rioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani;

Pensia de urmaş, stabilită copi­ilor, se păstrează şi după înfierea lor. În caz de deces al înfietorului, copiii înfiaţi pot opta pentru o sin­gură pensie: sau pentru părintele decedat, sau pentru înfietorul de­cedat.

 

Calcularea pensiei de urmaș

Pensia de urmaș, în cazul în care întreținătorul era beneficiar de pensie pentru limită de vârstă sau de pensie de dizabilitate severă, se stabilește procentual din pen­sia pentru limită de vârstă sau din pensia de dizabilitate severă aflată în plată sau actualizată, după caz, iar în cazul în care întreținătorul nu era beneficiar de pensie sau era beneficiar de pensie de diza­bilitate accentuată sau medie, se stabilește procentual din pensia potențială calculată pentru diza­bilitate severă. Cuantumul pensiei de urmaș se calculează în mărime de 50% pentru fiecare urmaș, cu excepția copiilor până la vârsta de 18 ani

Cuantumul pensiei de urmaș în cazul copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă stu­diile în instituții de învățământ de zi (secundar, mediu de specialita­te și superior), până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani, se calculează în mări­me de 75% pentru fiecare urmaș, dar nu mai puțin decât cuantumul alocației sociale pentru pierderea întreținătorului.

Cuantumul pensiei de urmaș în cazul copiilor rămași fără ocro­tire părintească în urma decesului ambilor părinți reprezintă însuma­rea drepturilor de urmaș calculate după fiecare părinte.

 

Plata pensiei

Pensia de urmaș se plăteşte integral copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă îşi continuă stu­diile în instituţii de învăţământ de zi (secundar, mediu de specialita­te şi superior), până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 23 de ani.

Soţului supravieţuitor sau tu­torelui (curatorului) care are în îngrijire copii sub vârsta de 3 ani ai întreținătorului decedat, pe pe­rioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului până la vâr­sta de 3 ani – pensia de urmaş se plăteşte numai în cazul în care nu realizează venituri pasibile de asi­gurări sociale de stat.

Soţului supravieţuitor dacă, la momentul decesului întrețină-torului sau pe parcursul a 5 ani după deces, a împlinit vârsta de pensionare sau a fost încadrat în grad sever sau accentuat de diza­bilitate, a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit și se află la întreținerea deplină a statului, pen­sia de urmaș se plătește în mărime de 25% din pensia stabilită.

Termenele de acordare a drep­tului la pensia de urmaş încep de la data decesului întreținătorului, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată. Reţineri din pensia de urmaş, stabilită pă­rintelui sau tutorelui (curatorului), pentru copii nu se efectuează, cu excepţia cazurilor de plată necu­venită. Asiguratul încadrat într-un grad de dizabilitate accentuată sau medie, cauzată de o afecțiune generală beneficiază de o pensie de dizabilitate dacă îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare, în raport cu vârsta la data constatării dizabilității, conform tabelului:

  • Până la 23 de ani – 2
  • 23–29 de ani – 4
  • 29–33 de ani – 7
  • 33–37 de ani – 10
  • 37–41 de ani – 13
  • Peste 41 de ani – 15

Asiguratul încadrat într-un grad de dizabilitate severă, cauzată de o afecțiune generală, beneficiază de o pensie de dizabilitate în raport cu stagiul de cotizare efectiv rea­lizat, dar a cărui durată este de cel puțin 2 ani.

Pensia de dizabilitate cauza­tă de un accident de muncă sau boală profesională se stabileşte indiferent de durata stagiului de cotizare.

În cazul în care persoanele nu au realizat stagiul de cotizare ne­cesar până la data constatării ini­ţiale a dizabilității, stagiul de coti­zare necesar se stabileşte în raport cu vârsta, la data adresării pentru stabilirea pensiei de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor