24 ianuarie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Minimul de existență: cum se calculează și ce include acesta

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Minimul de existență: cum se calculează și ce include acesta
Sfatul economistului. Minimul de existență: cum se calculează și ce include acesta
agora.md

Ce include minimul de existență și cine calculează acest minim? Cum poate o persoană să supraviețuiască cu un salariu sau cu o pensie de 2100 de lei în condițiile actua­le? De ce sindicatele nu se pronunță pe marginea acestei probleme?

Anastasia Caragia, Chișinău

  Sfatul economistului. Minimul de existență: cum se calculează și ce include acesta

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Legii nr. 152/2012 cu privire la minimul de existență, mi­nim de existență este un indicator ce reprezintă mărimea valorică a volumului minim de consum al bunurilor materiale şi a serviciilor pentru satisfacerea necesităților principale, menținerea sănătăţii şi pentru susţinerea viabilităţii omului.

Minimul de existenţă se utili­zează la:

  1. evaluarea generală a nivelu­lui de trai al populaţiei şi al princi­palelor grupuri sociodemografice în procesul de punere în aplicare a politicii sociale;
  2. argumentarea necesităţii de modificare a mărimilor salariului minim şi pensiei minime pentru limită de vârstă, a venitului lunar minim garantat al familiei, a mă­rimilor burselor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor.

Utilizarea minimului de exis­tenţă în scopurile expuse se re­glementează prin actele normati­ve corespunzătoare, reieşind din posibilităţile financiare ale statu­lui.

În mărimea minimului de exis­tenţă se includ:

  1. mărimea valorică a coşului alimentar;
  2. cheltuielile pentru procura­rea mărfurilor industriale şi pen­tru achitarea serviciilor prestate populaţiei;
  3. mărimea primelor şi a con­tribuţiilor obligatorii.

Mărimea minimului de existen­ţă se calculează prin însumarea mărimii valorice a coşului alimen­tar, a cheltuielilor pentru procura­rea mărfurilor industriale şi pen­tru achitarea serviciilor prestate, precum şi a mărimilor primelor şi contribuţiilor obligatorii.

Mărimea minimului de exis­tenţă se determină diferenţiat pe principalele grupe sociodemo­grafice ale populaţiei şi în profil teritorial:

  1. copiii, inclusiv: până la un an; de la un an până la șapte ani; de la șapte ani până la 18 ani;
  2. bărbaţii și femeile în vârstă aptă de muncă;
  3. persoanele peste limita vâr­stei de pensionare.

Mărimea minimului de exis­tenţă se calculează în lei pentru o persoană pe lună, semestrial şi pentru anul calendaristic. Mă­rimea minimului de existenţă se calculează în total pe ţară şi se­parat pe oraşe mari (municipiile Chişinău şi Bălţi), pentru alte ora­şe, sate.

Estimarea mărimii valorice a coşului alimentar se efectuează în baza seturilor minime de produse alimentare, formate prin metoda normativă şi a prețurilor de con­sum la produsele alimentare, în­registrate de către Biroul Naţional de Statistică (BNS) pe principalele grupe sociodemografice ale po­pulaţiei expuse mai sus.

Cheltuielile pentru procurarea mărfurilor industriale şi pentru achitarea serviciilor, precum şi mărimile primelor şi contribuţiilor obligatorii nu sunt normate, dar se calculează prin metoda statis­tică, în baza datelor Cercetării Bu­getelor Gospodăriilor Casnice (cu care sindicatele au fost categoric împotrivă).

În cheltuielile pentru procu­rarea mărfurilor industriale se includ costurile pentru achiziţio­narea următoarelor categorii de produse: îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, ciorapi, articole de galanterie, veselă, rechizite şcola­re, produse sanitare şi de igienă, detergenţi, medicamente.

În cheltuielile pentru achitarea serviciilor se includ cheltuielile pentru serviciile locativ-comuna­le; serviciile de transport public; comunicaţii electronice şi poşta­le; de protecţie a sănătăţii; servi­ciile prestate de către instituţiile preşcolare; serviciile de reparaţie a îmbrăcămintei, încălţămintei, a aparatelor de uz casnic; serviciile rituale.

Mărimile primelor şi ale contri­buţiilor obligatorii includ primele de asigurări obligatorii de asis­tenţă medicală şi contribuţiile in­dividuale de asigurări sociale de stat obligatorii.

Calcularea mărimii minimu­lui de existenţă se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernu­lui nr. 285 din 2013.

Biroul Naţional de Statistică calculează mărimea minimului de existenţă şi o publică semestrial şi anual în ediţiile sale periodice.

Conform datelor BNS, mini-mul de existență în primul se­mestru al anului 2021 total pe populație a constituit 2125 de lei pe lună, inclusiv pentru populația aptă de muncă – 2276,9 lei, pen­tru pensionari – 1796,5 lei, pentru copii – 2044,2 lei.

Conform pct. 4 al Hotărârii Gu­vernului nr. 285/2013, Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Sănătăţii, Bi­roul Naţional de Statistică, urmea­ză, după necesităţi, dar nu mai rar decât o dată la cinci ani, să pro­pună modificări la Regulamentul cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existență, ceea ce nu a fost efectuat până în prezent. Începând cu anul 2018, Confederația Națională a Sin­dicatelor din Moldova, anual, a insistat asupra modificării Regu­lamentului respectiv. Obiectivul CNSM este modificarea și a Legii cu privire la minimul de existență sau elaborarea unui nou proiect de lege cu privire la Coșul minim pentru un trai decent.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
agen togel terpercaya