26 septembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Cotele impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2023

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Cotele impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2023
Sfatul economistului. Cotele impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2023
privateimobiliare.ro

Sunt pensionară, dar activez în câmpul muncii. Am primit aviz de plată a impozitului pe bunurile imobiliare. Care sunt cotele impozitului pe bunurile imobiliare în mun. Chișinău pentru anul 2023? Pensionarii nu mai au facilități la acestea? Sindicatele au propus reintroducerea reducerii de 15% pentru achitarea anticipată, dar aceasta nu a fost luată în considerație?

Elena Țigan, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Deciziei Consiliului municipal Chișinău, nr. 23/2 din 27 decembrie 2022 (anexa nr.6), cotele impozitului pe bunurile imobiliare în mun. Chișinău pentru anul 2023 sunt următoarele:

Pentru bunurile evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării

 1. Pentru bunurile imobiliare cu destinație locativă (departamente și case de locuit individuale, te­renuri aferente acestor bunuri) – 0,185% din baza impozabilă a bu­nurilor imobiliare;
 2. Pentru garajele și terenurile pe care acestea sunt plasate – 0,185% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
 3. Pentru loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele – 0,185% din ba-za impozabilă a bunurilor imobili­are;
 4. Pentru terenurile agricole cu construcții amplasate pe ele – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
 5. Pentru bunurile imobiliare cu altă destinație decât cea loca­tivă sau agricolă, inclusiv excep­tând garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate și laturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

Pentru bunurile neevaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării

 1. Pentru clădirile și construcțiile cu destinație agricolă, precum și pe alte bunuri imobiliare, cu excepția celor prevăzute în punctul 5, neevaluate de către organele ca­dastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv: a) pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător – 0,1% din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală; b) pentru persoanele fizice, al­tele decât cele prevăzute la lit. a) – 0,1% din costul bunurilor imobi­liare.
 2. Pentru bunurile imobiliare cu altă destinație decât cea loca­tivă sau agricolă, inclusiv excep­tând garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate și loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele, neevaluate de către organele ca­dastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv: a) pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător – 0,1% din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală; b) pentru persoanele fizice, al­tele decât cele specificate la lit. a) – 0,1% din costul bunurilor imobi­liare.

Prin Hotărârea respectivă a Con­siliului municipal s-a stabilit scuti­rea de plata impozitului pe bu­nurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinație locativă, unde acestea și-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului – reședința) în limita valorii (cos­tului) de 500.000 de lei, precum și pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale teritoria­le, care sunt ocupate de locuințe ce constituie domiciliul persoanei (în lipsa domiciliului – reședința), pen­tru loturile de pământ de pe lângă domiciliul persoanei (în lipsa do­miciliului–reședința, inclusiv tere­nurile atribuite de către autoritățile administrației publice locale ca lo­turi de pământ de pe lângă domici­liul persoanei (în lipsa domiciliului – reședința) și distribuite în extravi­lan din cauza insuficienței de tere­nuri în intravilan) pentru categoriile de persoane indicate la alin. (1) lit. h) –l) ale art. 283 din Codul fiscal:

 • persoane de vârstă pensiona­ră, persoanele cu dizabilități se­vere și accentuate, persoanele cu dizabilități din copilărie, persoane­le cu dizabilități medii (participanți la acțiunile de luptă pentru apă­rarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, participanți la acțiunile de luptă din Afganistan, participanți la li­chidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum și persoa­nele supuse represiunilor și ulterior reabilitate;
 • familiile participanților căzuți în acțiunile de luptă pentru apăra­rea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și persoanele care au fost întreținute de aceștia;
 • familiile militarilor căzuți în acțiunile de luptă din Afganistan și persoanele care au fost întreținute de aceștia;
 • familiile care au copii cu dizabilități în vârstă de până la 18 ani și membrii familiilor care au la întreținere și îngrijire permanentă persoane cu dizabilități;
 • familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de par­ticiparea lor la lucrările de lichidare a consecințelor avariei de la S.A.E. Cernobîl și persoanele care au fost întreținute de acestea.

Termenul de achitare a impozi­tului pe bunurile imobiliare este de 30 iunie 2023 (art. 282 din Codul fiscal).

Pentru neachitarea impozitului până la 30 iunie se aplică penali­tatea de 0,0740% pentru fiecare zi de întârziere (art. 228 din Codul fiscal).

Propunerea sindicatelor de re­introducere a reducerii de 15% pentru achitare anticipată a impo­zitului respectiv nu a fost luată în considerație.

Astfel, și pentru anul 2023, re­ducerea de 15% nu se aplică, fi­ind abrogată prin Legea nr. 257 din16.12.2020.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand