4 martie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Contribuțiile de asigurări sociale: modalități de achitare

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Contribuțiile de asigurări sociale: modalități de achitare
Sfatul economistului. Contribuțiile de asigurări sociale: modalități de achitare
baltionline.md

Sunt persoană neîncadrată în câmpul muncii. Cât costă contractul individual încheiat cu CNAS pe anul 2021 pentru a-mi asigura stagiul de cotizare?

Anastasia Tihaia, Chișinău

  Sfatul economistului. Contribuțiile de asigurări sociale: modalități de achitare

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Potrivit prevederilor art. 6 din Legea bugetului asigurărilor so­ciale de stat pe anul 2021, cate­goriile de persoane care nu sunt menționate în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale pot fi asigurate pe bază de contract individual în­cheiat cu CNAS, plătind contribuții de asigurări sociale de stat în va­loare de 11331 de lei, dar nu mai puțin de 1/12 din suma respecti­vă lunar, ceea ce constituie 944,25 lei pentru o lună. De asemenea, și persoanele fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual își pot asigura un stagiu de coti­zare prin încheierea unui contract individual cu CNAS, achitând 2886 de lei sau 240,5 lei lunar.

Persoanele fizice pot fi asigura­te pe bază de contract individual de asigurare socială retroactiv, cu începere din anul 1999, iar persoa­nele fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual – cu în­cepere din anul 2009, plătind pen­tru fiecare an contribuția de asi­gurări sociale de stat în mărimea prevăzută pentru anul în care este încheiat contractul.

Este de menționat faptul că pe­rioada asigurată în baza contractu­lui individual încheiat cu CNAS se include în stagiul de cotizare pen­tru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă și a ajutorului de deces.

În atenţia persoanelor asigurate! În legătură cu recalcularea pensii­lor, au fost depistate cazuri în care salariaților li s-au reținut contribuții pentru bugetul asigurărilor socia­le de stat, dar în contul personal al CNAS lipseau. Confederația Națională a Sindicatelor din Mol­dova reiterează îndemnul către persoanele asigurate să-şi verifice starea contului personal de asigu­rări sociale, adresându-vă la casele teritoriale de asigurări sociale sau în mod electronic. Posibilitatea verificării informaţiei din conturi­le personale ale persoanelor asi­gurate prin intermediul aplicaţiei ACCES CPAS este disponibilă pe pagina web oficială a CNAS (a fost lansată o nouă versiune a sistemu­lui informaţional ACCES CPAS).

Parolele de acces la contul cu­rent atribuite persoanelor asigu­rate în sistemul anterior pot fi utilizate la accesarea datelor din contul personal în noul sistem îm­bunătăţit. Noul sistem de accesa­re a datelor din contul personal, pe lângă datele cu privire la angajator, datele cu privire la venitul asigurat, datele despre contribuţiile plăti­te de către angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru perioada de după 1 ianuarie 1999, permite şi vizualizarea datelor cu privire la activitatea de muncă re­alizată până la 1.01.1999. Aceasta este reflectată în conturile perso­nale de asigurări sociale în baza in­formaţiei din carnetele de muncă scanate de către CNAS.

Datele care se conţin în contul personal sunt utilizate pe deplin la stabilirea tuturor prestaţiilor de asigurări sociale, inclusiv a indem­nizaţiei de incapacitate temporară de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și