29 mai 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Compensații pentru călătoria cu transportul public urban și suburban

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Compensații pentru călătoria cu transportul public urban și suburban
Sfatul economistului. Compensații pentru călătoria cu transportul public urban și suburban
Vocea poporului

Ce înseamnă compensație pentru transport și cine are dreptul la astfel de compensații? Care este modalitatea, procedura pentru a beneficia de aceasta?

Veronica Șoimu, Bubuieci

 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Regulamentului pri­vind modul de stabilire și acordare a compensațiilor unor categorii de persoane pentru călătoria cu trans­portul public urban și suburban din municipiul Chișinău, aprobat prin Decizia Consiliului municipal nr. 8/10 din 22 noiembrie 2018, compensația pentru călătoria în transportul public urban și subur­ban este o plată lunară în bani ce se achită unor categorii de persoa­ne pentru călătoria în transportul urban și suburban din municipiul Chișinău.

Compensația pentru călătoria cu transportul public urban și sub­urban se acordă următoarelor ca­tegorii de persoane:

 1. Persoane în etate, beneficiari de pensie pentru limită de vârstă în temeiul Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii;
 2. Persoanele cu dizabilități medii, beneficiari de pensie de dizabili­tate, în temeiul Legii nr. 156/1998;
 3. Beneficiarii de pensii de urmaș, în temeiul Legii. Nr. 156/1998;
 4. Persoanele cu dizabilități medii, beneficiari de pensie ai instituțiilor de forță, în temeiul Legii asigurării cu pensii a militari­lor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993;
 5. Beneficiarilor de pensii în cazul pierderii întreținătorului ai instituțiilor de forță (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apă­rării, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Protecție și Pază de Stat), în temeiul Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de coman­dă și din trupele organelor afaceri­lor interne nr. 1544/1993.

Dreptul la compensație se stabilește pentru persoanele specificate cu domiciliul legal în municipiul Chișinău, al căror cuantum al pensiei/venitului lu­nar nu depășește 3000 de lei.

La calcularea venitului lunar al solicitantului se va lua în calcul suma mijloacelor obținute sub for­mă bănească din următoarele tipuri de prestații sociale: pensii, alocații, suport financiar de stat, venituri provenite din salarizare, din activi­tatea de antreprenoriat.

Compensația pentru călăto­ria cu transportul public urban și suburban din mun. Chișinău este stabilită în mărime de 70 de lei și se acordă în baza cererii depu­se de către solicitant sau de către reprezentantul legal al acestuia la Direcția asistență socială de sector de la locul de trai legal al solicitan­tului.

Împreună cu cererea se prezintă următoarele acte:

 • Actul de identitate:
 • legitimația de pensionar cu in­dicarea mărimii pensiei curente;
 • certificatul de încadrare în grad mediu de dizabilitate, eliberat de Consiliul Național pentru deter­minarea dizabilității și capacității de muncă;
 • certificatul (patentei, licenței) care confirmă realizarea activității de antreprenoriat;
 • extrasul din contul personal de asigurări sociale, eliberat de Casa teritorială de asigurări sociale;
 • alte acte, după caz.

Documentele specificate se prezintă în copie și în original, cu excepția contului personal de asi­gurări sociale eliberat de Casa teri­torială de asigurări sociale, care se prezintă în original.

În cazul în care nu au fost pre­zentate toate actele confirmative necesare, cererea nu se acceptă.

În cazul apariției dreptului la compensație, acesta se stabilește din luna depunerii cererii.

Beneficiarul care se încadrea­ză în două categorii cu drept de compensație, în baza cererii depu­se, primește o singură compensație, la alegerea sa.

Compensația poate fi ridicată atât de către beneficiar, cât și de către reprezentantul legal al aces­tuia, în baza procurii. Beneficiarii de compensații, în baza cererii depuse la centrele de poștă ale Î.S. „Poșta Moldovei”, pot solicita transfe-rarea compensației în cardul ban­car.

Beneficiarii de pensii și per­soanele cu dizabilități, specifica­te în cele cinci grupe de mai sus, cu domiciliul legal în municipiul Chișinău, a căror pensie/venit lunar este mai mare de 3000 de lei, vor călători în bază de abonament so­cial lunar, procurat de la Î.M. „Regia Transport Electric”, la prezentarea legitimației de pensionar și a actu­lui de identitate.

În cazul pierderii sau deteriorării abonamentului din vina titularului, cheltuielile se vor pune pe seama acestuia.

În cazul furtului abonamentului (documentat prin act emis de or­ganul de poliție), cheltuielile se vor pune pe seama Î.M. „Regia Trans­port Electric” și „Parcul Urban de Autobuze”.

Plata compensației se suspendă începând cu luna următoare, în ca­zurile în care:

 • beneficiarul/reprezentantul le­gal solicită în scris încetarea plății;
 • beneficiarul își schimbă locul de trai în altă localitate;
 • beneficiarul se află la în-treținerea deplină a statului;
 • beneficiarul a decedat sau a fost declarat ca persoană dispăru­tă;
 • termenul certificatului de în­cadrare în grad de dizabilitate a expirat;
 • beneficiarul nu mai întru-nește condițiile de stabilire a compensației.
  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor