26 noiembrie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Ajutor material din Fondul de susținere a populației

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Ajutor material din Fondul de susținere a populației
Sfatul economistului. Ajutor material din Fondul de susținere a populației
banatulazi.ro

Soțul a decedat întru-un accident rutier peste hotarele țării. Am luat un credit din bancă pentru a aduce corpul neînsuflețit în Moldova. Am auzit că există un fond de susținere a populației. Cine beneficiază de ajutor material din acest fond? Pot eu să mizez pentru recuperarea unei părți din cheltuielile suportate și prin care act normativ să mă pot documenta?

Ioana C., Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Există Fondul de susținere a populației, aprobat prin Legea nr. 827/2000. În conformitate cu prevederile legii respective și ale Regulamentului cu privire la mo­dul de stabilire și plată a ajutorului material anual, aprobat prin Ho­tărârea Guvernului nr. 159/2018, beneficiază de susținere următoa­rele categorii de cetățeni:

  1. ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilități de pe urma acțiunilor de luptă din Afga­nistan și familiile (soții și unul din­tre părinți; în cazul părinților aflați în divorț, cuantumul stabilit, la cerere, se împarte între ei în părți egale) ale participanților căzuți la datorie în acțiunile de luptă din Afganistan – 1000 de lei până la 15 februarie;
  2. ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilități de pe urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldo­va şi familiile (soții și unul dintre părinți; în cazul părinților aflați în divorț, cuantumul stabilit, la ce­rere, se împarte între ei în părți egale) ale participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teri­toriale şi independenţei Republi­cii Moldova – 1000 de lei până la2 martie;
  3. ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilități a căror dizabilitate este cauzată de par­ticiparea la lichidarea consecin­ţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, persoanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit cu dizabilități în urma experienţe­lor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor aces­tora la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar ori special şi fa­miliile (soții și unul dintre părinți; în cazul părinților aflați în divorț, cuantumul stabilit, la cerere, se împarte între ei în părți egale) participanţilor la lichidarea con­secinţelor avariei de la C.A.E. Cer­nobîl decedaţi – 1000 de lei până la 26 aprilie;
  4. ajutor material anual pentru victimele reabilitate ale represiu­nilor politice din anii 1917–1990 – 1000 de lei până la 6 iulie;
  5. ajutor material anual în mări­me de 10000 de lei – pentru parti­cipanţii la cel de-al Doilea Război Mondial din rândul categoriilor specificate din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani, pentru per­soanele cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial, precum și pentru persoanele care au fost încadrate în grad de diza­bilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de or­ganele puterii locale la strângerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiec­tivelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial – până la data de 9 mai;
  6. ajutor material anual pentru soţii supraviețuitori ai participan­ţilor la cel de-al Doilea Război Mondial căzuţi la datorie sau ai persoanelor cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial decedate – 1000 de lei până la 9 mai;
  7. ajutor material anual în mă­rime de 5000 de lei – pentru per­soanele asimilate participanţilor la război din rândul categoriilor specificate din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani, precum și pentru persoanele antrenate de organele puterii locale la strân­gerea muniţiilor şi a tehnicii mi­litare, la deminarea teritoriului și a obiectivelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial – până la data de 9 mai;
  8. compensarea parțială a chel­tuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova.

Beneficiază de dreptul la com­pensaţie parţială a cheltuielilor cetățeanul Republicii Moldova domiciliat pe teritoriul acesteia pe parcursul a șase luni (indife­rent dacă sunt consecutive sau nu) din ultimele 12 luni anterioare lunii depunerii cererii de acordare a compensației parțiale a chel­tuielilor, care demonstrează că a suportat cheltuielile de transpor­tare de peste hotare a corpului neînsuflețit al cetățeanului Repu­blicii Moldova și/sau a urnei mor­tuare, în conformitate cu preve­derile Regulamentului.

Cuantumul compensaţiei parţi­ale a cheltuielilor constituie 50% din suma care rezultă conform calculului efectuat în temeiul do­cumentelor confirmative (inclusiv extrase sau cecuri), dar nu mai mult de 50 de mii de lei. În cazul existenței mai multor benefici­ari eligibili pentru compensarea parțială a cheltuielilor, cuantumul acesteia se acordă proporțional cheltuielilor suportate pentru transportarea de peste hotare a corpului neînsuflețit de către fi­ecare dintre aceștia, dar nu mai mult de 50 de mii de lei în total.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor