29 ianuarie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistul. Salariul mediu și premiile: cum se calculează acestea?

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistul. Salariul mediu și premiile: cum se calculează acestea?
Sfatul economistul. Salariul mediu și premiile: cum se calculează acestea?
oboxaccounting.com

Care venituri se includ la calcularea salariului mediu la întreprindere? Cum se includ aici premiile?

Anghelina Lăcrămioară, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 426/2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu, în acesta se includ urmă­toarele forme de retribuire a mun­cii şi de compensații:

 • salariul pentru lucrul înde­plinit sau timpul lucrat în con­formitate cu formele şi sistemele de salarizare utilizate la întreprin­dere – tarifele în acord, salarii­le tarifare pe oră (zi), salariile de funcţie lunare, salariile calculate în procente din încasări sau în cote din beneficiu, salariul stabilit an­gajatului în cadrul sistemelor ne­tarifare de salarizare, salariile de merit etc.;
 • sporurile şi suplimentele la sa­lariile pe oră (zi) şi la salariile luna­re, precum şi alte plăti cu caracter compensatoriu, ce ţin nemijlocit de lucru, prevăzute de legislaţie şi contractele colective;
 • suplimentele de plată pentru cumularea profesiilor (funcțiilor), inclusiv pentru îndeplinirea obli­gaţiilor lucrătorului temporar ab­sent, pentru extinderea zonei de deservire sau sporirea volumului de lucru executat pe parcursul zilei de muncă (turei) cu durata stabili­tă de legislaţie;
 • plățile cu caracter stimulato­riu: premiile stabilite conform sis­temului de retribuire a muncii în vigoare la întreprindere, inclusiv premiile plătite din beneficiu, pre­miile anuale; recompensele pentru rezultatele muncii în ansamblu pe an; sporurile procentuale lunare şi indemnizaţiile anuale pentru ve­chime în muncă; sporurile la sala­riu pentru performanță colectivă, înaltă competenţă profesională, înaltă eficienţă în muncă şi execu­tarea unor lucrări de importanţă deosebită sau în regim de urgen­ţă, intensitatea muncii etc. Totoda­tă, premiile şi recompensele men­ţionate se includ în câştigul din luna pentru care au fost calculate conform actelor de decontare şi, la determinarea salariului mediu pe 12 luni calendaristice, se iau în considerare în întregime sau în su­mele care revin pentru fiecare lună în cazul perioadei de decontare de altă durată;
 • suplimentele pentru munca prestată în timp de noapte şi pen­tru munca în schimburi;
 • plata pentru munca în zilele de odihnă şi de sărbătoare, pentru lucru peste orele de program;
 • sumele de indexare a salariu­lui, calculate în conformitate cu legislaţia;
 • diferenţa dintre salariul mediu primit anterior şi salariul nou, dife­renţa achitată lucrătorului în cazul transferului, din motive de sănă­tate sau dictat de necesităţile de producţie, la un alt lucru mai puţin plătit, pentru perioada prevăzută de legislaţia în vigoare;
 • onorariul lucrătorilor de cre­aţie din statele de personal ale redacţiilor ziarelor, revistelor, edi­turilor, agenţiilor de presă, televi­ziunii, radioului şi ale altor mijloa­ce de informare în masă, în cazul plăţii lui din fondul literar (de cre­aţie) al numitelor organizaţii;
 • alte plaţi cu caracter perma­nent ce ţin nemijlocit de lucru.

 

Ce nu se include în salariul mediu

Nu se includ în salariul mediu:

 • premiile cu caracter unic acor­date cu ocazia zilelor de sărbătoa­re, inclusiv cu ocazia sărbătorilor profesionale;
 • plăţile de stimulare (inclu­siv premiile) cu prilejul jubileelor, pentru muncă activă şi în alte ca­zuri analogice, plăţi efectuate din fondul de retribuire a muncii, pre­cum şi recompensele pentru înde­plinirea unor însărcinări speciale, care nu se includ în cercul obliga­ţiilor lucrătorului;
 • alte plăți, conform hotărârii respective.

În cazul aplicării perioadei de decontare de trei luni, premiile plătite cu o periodicitate mai mare de trei luni, dar care nu depăşeşte 12 luni (recompensa în baza rezul­tatelor activităţii anuale, indemni­zaţiile anuale pentru vechime în muncă, alte premii specificate la punctul trei al hotărârii), se calcu­lează în mărime de 1/12 din suma real calculată pentru 12 luni până la luna pentru care se plăteşte salariul mediu. Sumele obţinute, precum şi 1/3 din suma premi­ilor trimestriale calculate în una din cele trei luni ale perioadei de decontare, se împarte la, respec­tiv, 29,4 zile – în cazul determinării salariului mediu pe o zi calenda­ristică, 25,4 zile, 21,1 zile sau 16,9 zile – în cazul determinării salariu­lui mediu pe o zi lucrătoare, ori la 169 de ore (respectiv, 148 de ore sau 126,8 ore – în cazul duratei săptămânale reduse a timpului de muncă), iar rezultatul se plusează, respectiv, la salariul mediu pe zi sau pe oră. Premiile plătite lunar, la calcularea salariului mediu, se includ în mărime deplină în câşti­gul lunilor în care au fost calculate conform actelor de decontare.

În cazurile în care, în lunile cu­prinse în perioada de decontare, au fost calculate premii pentru două trimestre, în calculul salariu­lui mediu va fi inclus premiul pen­tru ultimul trimestru, iar dacă în perioada de decontare nu s-au calculat premii trimestriale – pre­miul pentru trimestrul premergă­tor perioadei de decontare. Dacă, însă, premiul trimestrial nu a intrat în perioada de decontare, dar a fost calculat până la data determi­nării salariului mediu, el va fi inclus în calculul salariului mediu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor