17 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Obţinerea permisului de conducere

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Obţinerea permisului de conducere
Sfatul avocatului. Obţinerea permisului de conducere
agora.md

Am făcut școala de șoferi și acum trebuie să susțin examenul pentru obținerea permisului de conducere. Sunt multe zvonuri și discuții pe rețelele de socializare, se vehiculează că este foarte complicat să obții permisul de conducere, dar nu este nici o informație clară și utilă care să îmi fie de ajutor. Ce trebuie să cunosc la capitolul dat ca să merg pregătită la acest examen?
Mariana D., mun. Chişinău

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Într-adevăr, în ultimul timp, susținerea examenului pen­tru obținerea permisului de conducere în țara noastră, în special cel practic, a devenit o mare dilemă pentru absolven­ţii şcolilor de şoferi. Deja mai multă lume s-a plâns de abuzul examinatorilor, de comporta­mentul grosolan și agresiv al acestora, dar şi pe lipsa anumi­tor cunoştinţe necesare pentru susținerea acestui examen.

Tot ce trebuie să cunoașteți la capitolul dat este descris în Regulamentul cu privire la per­misul de conducere, organiza­rea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de ad­mitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului din 24 decembrie 2007.

Potrivit acestui act normativ, pentru a conduce un autovehi­cul pe drumurile publice, con­ducătorul acestuia trebuie să posede permis de conducere corespunzător categoriei/sub­categoriei din care face parte acesta.

Permisul de conducere naţi­onal, eliberat de la data intrării în vigoare a Regulamentului sus-numit, este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra ti­tularului nu sunt aplicate alte restricţii în acest sens. Valabi­litatea permisului internaţional de conducere este de cel mult trei ani de la data perfectării. Pentru persoanele ce au atins vârsta de 65 de ani, valabilita­tea permisului de conducere va fi confirmată o dată la trei ani.

Persoanele care solicită exa­minarea în vederea obţinerii permisului de conducere sau a unor noi categorii/subcate­gorii ale acestuia, trebuie să facă dovada absolvirii cursu­rilor unui prestator de servicii educaționale auto și să înde­plinească condiţiile psihofizio­logice intelectuale, de vârstă şi să fie apte din punct de vedere medical.

Persoanele care solicită ad­miterea la examenul pentru obţinerea permisului de con­ducere a autovehiculelor, dacă a trecut mai mult de un an de când au făcut școala, vor fi ad­mise la examen doar dacă vor face dovada frecventării unui curs de instruire practică în conducerea autovehiculului din categoria/subcategoria solici­tată. Aceleaşi prevederi se refe­ră şi la persoanele care au fost admise la una dintre probele examenului pentru obţinerea permisului de conducere, iar de la ultima tentativă de promova­re a trecut mai mult de un an.

Valabilitatea pe teritoriul Re­publicii Moldova a permiselor de conducere obţinute în alte state nu este recunoscută, dacă titularul nu corespunde cerin­ţelor de vârstă.

Permisul de conducere se obţine în baza examenului care se desfăşoară în prezenţa unei comisii din cel puţin trei persoane, desemnată de către subdiviziunea competentă din cadrul Agenţiei Servicii Publice.

Examenul pentru obţine­rea permisului de conducere constă în: proba teoretică, de cunoaştere a legislaţiei ruti­ere, a tehnicilor de acordare a primului ajutor medical şi a noţiunilor generale de meca­nică auto și proba practică de conducere a autovehiculului în funcție de categoria/subcate­goria de vehicule pentru care se solicită permis de conduce­re. Proba practică se desfășoară atât pe poligon, cât și pe tra­seu. Persoana care nu susține proba pe poligon nu se admite la proba pe traseu. Persoanelor care susţin proba practică de conducere cu un autovehicul dotat cu cutie de viteză auto­mată, în permisul de conducere le va fi aplicată menţiunea co­respunzătoare cu dreptul de a conduce numai asemenea au­tovehicule.

Persoana care a obţinut cali­ficativul „respins” poate susţine un nou examen numai după o perioadă de cel puţin cinci zile calendaristice, pentru proba te­oretică, şi 10 zile calendaristice, pentru proba practică.

În cazul în care persoana nu susţine proba practică în decur­sul unui an din momentul sus­ţinerii probei teoretice, aceasta va fi obligată să susţină din nou proba teoretică a examenului.

Persoanelor care au promo­vat examenul pentru obţinerea permisului de conducere li se eliberează permis de conduce­re, unde sunt specificate cate­goriile/subcategoriile de auto­vehicule pentru care au obţinut dreptul de a le conduce.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor