19 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Cum recuperez prejudiciul cauzat?

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Cum recuperez prejudiciul cauzat?
Sfatul avocatului: Cum recuperez prejudiciul cauzat?
accident-rutier

Foto: cugetliber.ro

Cu puţin timp în urmă, fiind la volanul autoturismului meu, am fost implicat într-un accident rutier. Vinovată de provocarea accidentului a fost recunoscută a doua persoană prin proces-verbal cu privire la contravenţie. Mașina mea a fost grav avariată. La verificarea actelor s-a constatat că persoana vinovată nu dispunea de poli­ţă de asigurare de răspundere civilă obligatorie, nu este proprietarul mașinii şi nu are alte bunuri sau surse fi­nanciare pentru reparaţia autoturismului meu. Cum şi în ce mod pot să-mi recuperez prejudiciul cauzat?

 

O. Buga, mun. Chişinău

 

Cazul dvs. nu este unul dispe­rat. Situaţiile date sunt reglemen­tate de prevederile art. 33 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asi­gurarea obligatorie de răspunde­re civilă pentru pagube produse de autovehicule” şi de prevederile Regulamentului privind Fondul de protecţie a victimelor străzii apro­bat prin Hotărârea Comisiei Naţi­onale a Pieţei Financiare nr. 19/11 din 09.04.2009.

Potrivit prevederilor legii invo­cate, fondul de protecţie a victime­lor străzii se instituie în vederea protejării persoanelor păgubite prin accidente produse de autove­hicule ai căror posesori nu au res­pectat obligaţia de asigurare obli­gatorie de răspundere civilă auto, de autovehicule neidentificate şi/sau obţinute pe cale ilicită.

Procedura detaliată care trebu­ie urmată este descrisă în Regu­lamentul privind Fondul de pro­tecţie a victimelor străzii. Potrivit acestui regulament, mijloacele financiare acumulate în Fond sunt destinate plăţilor de despăgubiri pentru vătămări corporale sau de­ces dacă autovehiculul sau autorul accidentului a rămas neidentificat, precum şi plăţilor de despăgubiri pentru avarierea sau distrugerea de bunuri şi vătămări corporale sau deces dacă posesorul (utiliza­torul) autovehiculului răspunzător de producerea accidentului nu a respectat obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă sau autovehiculul a fost obţinut pe cale ilicită. În aceste cazuri va rămâne în sarcina persoanei păgubite, pentru daune materiale, o franşiză deductibilă în mărime de 2500 de lei, care poate fi recuperată de la posesorul auto­vehiculului. Cuantumul prejudi­ciului suferit de persoanele păgu­bite prin accidente de autovehicule se stabileşte în strictă conformita­te cu prevederile Legii nr.414-XVI din 22.12.2006.

Astfel, dacă consideraţi că aveţi dreptul să beneficiaţi de despăgu­biri din Fond, veţi depune o cerere de despăgubire la sediul Biroului Naţional al Asigurătorilor de Au­tovehicule (BNAA). Cererea de despăgubire va fi însoţită în mod obligatoriu de documentele care se întocmesc în cazul accidentelor ru­tiere şi sunt prevăzute la articolul 21 alineat (3) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răs­pundere civilă pentru pagube pro­duse de autovehicule, din care să rezulte, după caz, că autorul acci­dentului a rămas neidentificat sau că posesorul vehiculului vinovat de producerea acestuia nu deţinea poliţă de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă la data evenimentului.

Gestionarea dosarelor de dau­nă, pentru care urmează să se plă­tească despăgubiri din mijloacele Fondului, se face de către BNAA în condiţiile Legii cu privire la asi­gurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. Persoana vinovată de producerea accidentului, pre­cum şi persoana sau persoanele răspunzătoare pentru repararea prejudiciului, vor fi notificate de BNAA la adresa din documente­le de avizare pentru a participa la constatarea şi evaluarea de daune, precum şi cu privire la cuantumul despăgubirii ce urmează a fi achi­tată şi la termenul de plată.

În termen de maximum 90 de zile de la avizarea daunei, dar fără a uza în mod nejustificat de bene­ficiul acestui termen, BNAA este obligat să despăgubească persoa­nele prejudiciate sau, în cazul în care constată că nu sunt îndepli­nite condiţiile pentru a beneficia de despăgubiri din Fond ori dauna nu a putut fi evaluată în întregime, să transmită acestora un răspuns motivat. În cazul în care până la expirarea termenului indicat la punctul 20 al Regulamentului pri­vind Fondul de protecție a victime­lor străzii prejudiciul a fost evaluat doar în parte, BNAA este obligat să plătească persoanelor păgubite partea evaluată din prejudiciu.

În cazul nerespectării obligaţii­lor prevăzute la punctul 20, BNAA este obligat la plata de penalităţi către persoanele prejudiciate în cuantum de 0,1%, raportat la des­păgubirea cuvenită şi neachitată, pentru fiecare zi de întârziere.

Astfel, urmând procedura dată, veţi fi despăgubit în mod identic cu cazurile când persoana vinova­tă dispune de poliţă de asigurare de răspundere civilă obligatorie.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
2
Comentează
 • Ileana
  09.08.2015

  Va rog frumos daca ma puteti ajuta ,am urmatoarea problema: Am cumparat o casa la tara unde i-am lasat sa locuiasca pe fata mea cu copii si sotul ei. Sotul meu i-a dat bani ginerelui sa faca comanda la termopane iar ginerele care avea firma si-a facut comanda pe banii nostri dar pe firma . Cei care au venit si au montat geamurile au crapat 5 geamuri si trebuiau sa vina sa le monteze .Pentru ca ginerele si fata mea s-au certat el s-a dus la cei cu termopanele si a luat geamurile desi fata a dat telefon inainte si a comunicat ca sotul ei a facut o neregula cu trecerea pe numele lui a comenzii.Cum pot rezolva acest lucru?Multumesc.

  • vocea.md
   11.08.2015

   Expediați mesajul pe adresa electronica a avocatului, indicata la sfirsitul articolului. Va multumim.

Citește și
slot thailand