26 septembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfarul economistului. Taxele locale în municipiul Chișinău și beneficiarii de înlesniri fiscal

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfarul economistului. Taxele locale în municipiul Chișinău și beneficiarii de înlesniri fiscal
Sfarul economistului. Taxele locale în municipiul Chișinău și beneficiarii de înlesniri fiscal
thehgroup.com

Care sunt taxele locale în municipiul Chișinău pentru anul curent? Persoanele cu dizabilități și pensionarii au înlesniri la taxele de salubrizare? Acestea sunt valabile și pentru proprietarii de câini?

Tudor Tiron, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Deciziei Consiliului municipal nr. 21/10 din 14 decem­brie 2022 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023”, cotele concrete ale taxelor aplicate în anul 2023 pe teritoriul municipiului Chișinău sunt:

 1. Taxa pentru amenajarea te­ritoriului – 174 de lei pentru fieca­re salariat și/sau pentru fondatorul întreprinderii individuale, al gospo­dăriei țărănești (de fermier), pentru membrii acesteia și/sau pentru fiecare persoană care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției.

Înlesniri fiscale la această taxă li se acordă:

 • Autorităților publice și in-stituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile;
 • Misiunilor diplomatice;
 • Fondatorilor gospodăriilor ță-rănești (de fermier) care au atins vârsta de pensionare;
 • Persoanelor fizice (invalizi, pensionari) și persoanelor juridice, numărul de invalizi și pensionari al cărora depășește nivelul de 50 la sută din numărul scriptic total;
 • Altor organizații.
 1. Taxa de organizare a li-citațiilor și loteriilor pe teritoriul municipiului Chișinău – 0,27% din venitul vânzărilor bunurilor decla­rate la licitație sau valoarea bilete­lor de loterie emise;

Înlesniri fiscale li se acordă:

 • Autorităților publice și in-stituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile;
 • Misiunilor diplomatice;
 • Băncii Naționale a Moldovei;
 • Altor organizații.
 1. Taxa de plasare (amplasare) a reclamei – 5,5% din venitul vân­zărilor serviciilor de plasare și/sau difuzare a anunțurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinema­tografice, video, prin rețele telefo­nice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepția TV, internetului, radioului, presei periodice).

Înlesniri fiscale li se acordă:

 • Producătorilor și difuzorilor de publicitate socială și publicitate pla­sată pe trimiterile poștale;
 • Autorităților publice și in-stituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile;
 • Altor organizații.
 1. Taxa de aplicare a simbolicii locale – 0,27% din venitul vânzări­lor produselor fabricate, cărora li se aplică simbolica locală.

Înlesniri fiscale li se acordă:

 • Autorităților publice și in-stituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile;
 • Misiunilor diplomatice;
 • Altor organizații.
 1. Taxa de piață:
 • 53 de lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru piețele ali­mentare, agricole, nealimentare și mixte;
 • 16 lei anual pentru fiecare me­tru pătrat pentru piețele auto am­plasate la periferia orașului, cu re­gim scurt de activitate de 1-3 zile;
 • 40 de lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru piețele auto amplasate la periferia orașului, cu regim de activitate de 6-7 zile;
 • 76 de lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele auto amplasate pe teritoriului orașului cu regim scurt de activitate de 1-3 zile;
 • 91 de lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru piețele auto amplasate pe teritoriului orașului, cu regim de activitate de 6-7 zile;
 • 914 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele de flori amplasate în perimetrul parcurilor de cultură și odihnă, cu regim de activitate nonstop;
 • 77 de lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru celelalte piețe de flori, cu regim de activitate non­stop;
 • 20 de lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele de tip „second hand”.

Înlesniri fiscale li se acordă:

 • Autorităților publice și in-stituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile;
 • Misiunilor diplomatice;
 • Băncii Naționale a Moldovei;
 • Altor organizații.
 1. Taxa pentru cazare – 5% din venitul vânzărilor serviciilor de cazare, prestate de structurile cu funcții de cazare.

Înlesniri fiscale li se acordă:

 • Autorităților publice și in-stituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile;
 • Misiunilor diplomatice;
 • Altor organizații.
 1. Taxa pentru parcare – 33 de lei anual pentru fiecare metru pă­trat din suprafața parcării.

Înlesniri fiscale li se acordă:

 • Persoanelor cu afecțiuni ale aparatului locomotor care folosesc autoturisme cu dirijare manuală;
 • Autorităților publice și in-stituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile;
 • Misiunilor diplomatice;
 • Altor organizații.
 1. Taxa de la posesorii de câini – 120 de lei anual pentru fie­care câine.

Înlesniri fiscale li se acordă:

 • Persoanelor nevăzătoare;
 • Persoanelor, posesori de câini, care au înregistrat câinii în Regis­trul Electronic al Animalelor de Companie;
 • Pensionarilor care întrețin până la trei câini sterilizați;
 • Altor organizații.
 1. Taxa pentru dispozitivele publicitare – 815 lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru dispo­zitivele publicitare;

Înlesniri fiscale li se acordă:

 • Autorităților publice și in-stituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile;
 • Misiunilor diplomatice;
 • Băncii Naționale a Moldovei;
 • Altor organizații.
 1. Taxa pentru salubrizare – 10 lei lunar pentru fiecare persoană fizică înscrisă pe adresa declarată ca domiciliu, în funcție de aparta­ment și bloc sau casă la curte.

Înlesniri fiscale li se acordă:

 • Persoanelor de vârstă pensio­nară;
 • Persoanelor cu dizabilități se­vere și accentuate;
 • Persoanelor cu dizabilități din copilărie;
 • Persoanelor cu dizabilități me­dii (participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritori­ale și independenței Republicii Mol­dova, participanți la acțiunile de luptă din Afganistan, participanți la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl);
 • Copiilor în vârstă de până la 18 ani.
 1. Taxa lunară pentru fieca­re unitate de transport – 370 de lei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători, în regim de taxi pe teritoriul municipiului Chișinău.

Conform Deciziei respective, în anexa nr. 3, sunt stabilite cotele taxei pentru unitățile comercia­le și/sau prestatori de servicii din Chișinău pentru anul 2023.

Termenul de plată a taxelor lo­cale este trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare tri­mestrului gestionar.

În cazul taxei pentru salubriza­re, termenul de plată este stabilit până la 31.12.2023, cel târziu până la 31.05.2024.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand