20 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Şedinţe de dare de seamă şi alegeri în Consiliile interramurale teritoriale ale sindicatelor

Loading
Fără categorie Şedinţe de dare de seamă şi alegeri în Consiliile interramurale teritoriale ale sindicatelor
Şedinţe de dare de seamă şi alegeri în Consiliile interramurale teritoriale ale sindicatelor
mihai-paladi

Foto: vocea.md

Dialogul şi conlucrarea din­tre Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova şi Consiliile interramurale teritoriale ale sindicatelor au fost orientate, în ultima perioadă, spre mobiliza­rea potenţialului uman şi financiar în vederea prote­jării mai eficiente a drep­turilor social-economice şi de muncă ale salariaţilor. Acest lucru a fost menţionat de vicepreşedintele CNSM Petru Chiriac în cadrul şe­dinţei de dare de seamă şi alegeri care a fost desfăşu­rată, în această săptămână, de Consiliul interramural Străşeni.

 

Petru Chiriac a accentuat că de rezultatele activităţii comune de­pinde în mare măsură realizarea de către CNSM, structurile sale teritoriale şi toate organizaţiile primare a unor sarcini importan­te care decurg din esenţa şi obiec­tivele mişcării sindicale.

Activitatea desfăşurată în pe­rioada 2008-2013 de Consiliul interramural teritorial al sindi­catelor din raionul Străşeni s-a axat pe impulsionarea şi dezvol­tarea dialogului social, instruirea activului sindical, consolidarea sentimentului de apartenenţă în rândul membrilor, precum şi a mişcării sindicale atât la nivel de teritoriu, cât şi naţional. Afirma­ţia aparţine preşedintelui acestui consiliu, Mihai Paladi, şi a fost fă­cută în cadrul aceleiaşi şedinţei.

La iniţiativa sindicatelor, în pe­rioada de referinţă, în cadrul Co­misiei tripartite de nivel teritorial au fost examinate multiple chesti­uni privind coordonarea activită­ţii organizaţiilor sindicale pentru realizarea prevederilor convenţiei colective de muncă, monitoriza­rea situaţiei în domeniul protecţi­ei social-economice a salariaţilor, problemele salarizării, securităţii şi sănătăţii în muncă etc.

Una dintre cele mai importante activităţi din această perioadă ale consiliului a fost organizarea unor întruniri ale activului sindical din raion cu participarea conducerii CNSM, inclusiv a preşedintelui acesteia, Oleg Budza, şi a vicepre­şedintelui Petru Chiriac. Scopul acestor reuniuni a fost iniţierea unui dialog direct între conduce­rea confederaţiei şi activul sindi­cal din teritoriu, informarea des­pre rezultatele activităţii CNSM, precum şi direcţiile principale de activitate pentru viitor.

O prioritate pentru sindicatele din teritoriu este instruirea mem­brilor săi. Cu suportul financiar şi participarea nemijlocită a specia­liştilor de la CNSM, au fost orga­nizate seminare pentru membrii consiliului, preşedinţii organiza­ţiilor sindicale şi activul sindical cu următoarele teme: contractul colectiv de muncă, securitatea şi sănătatea la locul de muncă, me­canismele juridice de apărare a drepturilor sindicale etc.

Membrii Consiliul interramu­ral Străşeni au participat activ la toate activităţile organizate de către CNSM în această perioadă: întruniri, activităţi educaţionale, mitinguri, marşul de solidaritate consacrat Zilei Sindicalistului, a remarcat Mihai Paladi.

Participanţii la şedinţă au con­firmat credibilitatea membrilor de sindicat şi rolul lor în schimbă­rile pozitive ce au loc în mişcarea sindicală din ţară, în activitatea organelor decizionale ale CNSM, care promovează un sindicalism şi un dialogul social autentic prin care este realizată o mai bună apărare a drepturilor şi interese­lor de muncă şi social-economice ale salariaţilor.

În acelaşi timp, vorbitorii au menţionat necesitatea desfăşu­rării unor acţiuni mai ample de informare şi consultare a mem­brilor de sindicat despre prevede­rile actelor legislative şi normati­ve privind drepturile salariaţilor, sănătatea şi securitatea la locul de muncă etc.

În cadrul şedinţei, Mihai Pala­di a fost reales în funcţia de preşe­dinte al Consiliului interramural teritorial Străşeni.

Şedinţele de dare de seamă şi alegeri sunt desfăşurate de consi­liile interramurale teritoriale ale sindicatelor, în parioada februa­rie-martie a anului curent.

 

Departamentul organizare, educaţie şi informare

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi