20 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Securitatea în muncă, asigurată cu eforturile membrilor de sindicat

Loading
Fără categorie Securitatea în muncă, asigurată cu eforturile membrilor de sindicat
Securitatea în muncă, asigurată cu eforturile membrilor de sindicat
concurs-securitatea-in-munca

Foto: vocea.md

Câştigătorii concursului „Cel mai bun reprezentant al sindicatelor cu răs­punderi specifice în domeniul securităţii şi să­nătăţii în muncă” au fost anunţaţi recent, în cadrul şedinţei Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

 

 

 

Diplome şi premii băneşti au fost înmânate lui Pavel Dehteari, inginer la Societatea pe Acţiuni „CET-2” din capitală, Eugeniei Bârdan, brigadieră la SA „STAG Textile Industry”, lui Tudor Plămădeală, ajutor de maistru la SA „Floare-Carpet”, Roman Uşacov, inginer la SA „CET-2”, Fiodor Lavric, dispecer la filiala Briceni a SA „RED Nord-Vest” şi lui Ion Neagu, mecanic la SA „Zorile”.

Concomitent, au fost aduse mulţumiri pentru cooperare şi contribuţie activă la organizarea şi desfăşurarea acestui concurs tuturor angajatorilor de la uni­tăţile care au luat parte la com­petiţie. Potrivit organizatorilor, rezultatele au fost evaluate în baza a 12 criterii, iar pentru cele trei locuri premiante au concu­rat 10 reprezentanţi sindicali.

Astfel, materiale privind lu­crul desfăşurat în 2013 în do­meniul asigurării securităţii şi sănătăţii în muncă au prezentat Consiliul Republican al Sindica­tului Federativ al Lucrătorilor din Energetică „Sindenergo”, Sindicatul Lucrătorilor din In­dustria Uşoară, Federaţia Sin­dicatelor din Comunicaţii, pre­cum şi Sindicatul Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindind­comservice”.

 

g_cnsm

Concursul este desfăşurat de CNSM pentru al patrulea an consecutive

 

În context, a fost anunţată or­ganizarea şi desfăşurarea ediţiei din 2014 a concursului pentru titlul „Cel mai bun reprezentant al sindicatelor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.

Concursul va fi desfăşurat pentru al patrulea an consecutiv. La el pot să participe reprezen­tanţi ai organizaţiilor sindicale primare, membri ai comitetelor pentru securitate și sănătate în muncă din unităţile economice cu orice formă de proprietate din componenţa centrelor naţi­onal-ramurale ale CNSM.

Participanţii sunt salariaţi din cadrul întreprinderilor care au acces la locurile de muncă, dar nu sunt conducători ai aces­tora, fac parte din comitetele pentru securitate și sănătate în muncă şi ştiu ce abateri pot exista de la cerințele minime în acest domeniu.

Concursul se va desfăşura pe tot parcursul anului, iar pentru a se înscrie la acesta, reprezen­tanţii organizaţiilor sindicale primare vor anunţa intenţia re­spectivă structurilor teritoriale de ramură. Participanţii au mi­siunea de a inspecta locurile de muncă şi a semnala conducăto­rului unităţii situaţiile existente sau cu potenţial de risc pentru angajaţi. Aceştia documentează toate cazurile semnalate, pre­cum şi măsurile întreprinse de angajator în vederea eliminării sau diminuării la maximum a riscurilor pentru viaţa sau sănă­tatea lucrătorilor.

Toate problemele legate de securitatea şi sănătatea în mun­că, soluţionate pe parcursul anului, cu eforturile nemijlocite ale participanţilor, sunt înregis­trate şi prezentate comisiilor de evaluare din centrele naţional-ramurale.

Acestea, la rândul lor, sinte­tizează, inclusiv cu implicarea angajatorilor, în măsura posibi­lităţilor, rezultatele obţinute în domeniul asigurării securităţii şi sănătăţii în muncă şi propun premierea participanţilor care au avut cele mai bune perfor­manţe.

Reprezentantul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor a apreciat că, de la an la an, se remarcă o creştere atât a nu­mărului de situaţii semnalate, cât şi a importanţei acestora sub aspectul impactului asupra condiţiilor de muncă ale salari­aţilor-membri de sindicat.

Potrivit reprezentanţilor In­spectoratului Muncii al Sindi­catelor, regulamentul privind condiţiile de desfăşurare a aces­tui concurs urmează a fi modi­ficat şi perfecţionat în perma­nenţă. Scopul acţiunii în cauză este de a motiva atât reprezen­tanţii organizaţiilor sindicale, cât şi angajatorii, să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru salariaţi prin in­termediul comitetelor pentru securitate și sănătate în mun­că. Conform art. 16 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008, acestea sunt organizate, pe bază de paritate, de reprezentanţi ai angajatorului şi, respectiv, ai lu­crătorilor.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi