21 iulie 2024
Chisinau
Social

Sărăcia concetățenilor noștri, mai grea ca o piatră de moară

Loading
Social Sărăcia concetățenilor noștri, mai grea ca o piatră de moară
Sărăcia concetățenilor noștri, mai grea ca o piatră de moară

saracie-moldova

 

În ciuda opulenței de pe străzile orașului Chișinău, a mașinilor de lux care circulă pe drumuri și a caselor, una mai frumoasă ca alta, Republica Moldova este tot mai să­racă de la an la an, iar unii cetățeni abia de leagă tei de curmei pentru a supraviețui. Sărăcia devine tot mai apă­sătoare, intensă și cronică. Știm care sunt problemele și cunoaștem multe dintre cauzele ei, dar și soluțiile. Totuși, situația devine tot mai critică din an în an.

 

Mai bine, dar există riscuri

 

Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, situația privind să­răcia în Republica Moldova s-a îmbunătățit, dar există riscuri mari pentru viitor. Sursa citată precizează că, pe parcursul ulti­milor ani, Republica Moldova a înregistrat o creştere economi­că rapidă, asistată de progrese semnificative în domeniul redu­cerii sărăciei. Creşterea econo­mică a constituit cinci procente anual, cu începere din 2000. În acelaşi timp, rata sărăciei la ni­vel naţional s-a redus de la 68 la sută la 27 la sută în perioada 2000-2004 şi a continuat evo­luţia descendentă, atingând ni­velul de 11,4% în 2014. Cu toate acestea, Republica Moldova ră­mâne una dintre cele mai sărace ţări din Europa, confruntându-se cu provocări de menţinere a progresului, apreciază experții Băncii Mondiale.

Recomandările propuse în cadrul studiilor includ conso­lidarea pieţei interne a muncii, abordarea corupției în mediul de afaceri, dezvoltarea activită­ţilor agricole și non-agricole în mediul rural, şi îmbunătățirea acoperirii sistemului de asigu­rări sociale și a alocațiilor pen­tru încălzire.

„Consolidarea mijloacelor de existență ale micilor agricultori este extrem de importantă, de­oarece sectorul agricol asigură în continuare 30 la sută din ocu­parea forței de muncă, iar alți 24 la sută fiind angajați în activităţi agricole de mică intensitate”, a menționat Alex Kremer, direc­tor de ţară al Băncii Mondia­le pentru Moldova. „Deoarece majoritatea micilor fermieri nu sunt antrenaţi în activităţi co­merciale, urbanizarea, conecti­vitatea și angajarea în muncă în afara gospodăriilor agricole reprezintă cele mai bune opţiuni de ieşire din sărăcie”, a conchis acesta.

 

Ce spun experții

 

„La baza sărăciei din Repu­blica Moldova se afla legislația defectuoasă”, a spus, pentru „Vo­cea poporului”, Corina Gaibu, economistă în cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.

„Continuă mecanismul legislației sovietice în care toți, con­form legii, sunt de vină, iar pe­deapsa se aplică selectiv. Dacă, peste noapte, ar începe să fie res­pectată legea în Republica Mol­dova, atunci 

economia s-ar opri. Cadrul legal limitează inițiativa privată. Micul business este sur­sa principală de creare a locurilor de muncă și asigurare a unui ve­nit decent. Pentru o mică între­prindere cu până la zece angajați, să activeze absolut legal, este echivalent cu Mission Impossi­ble. De aici și consecințele dezas­truoase asupra economiei, atât pentru populație, cât și pentru stat în întregime”, este de părere Corina Gaibu.

 

Distanțare

tot mai vizibilă

a guvernării

față de societate

 

Experții Centrului Analitic Independent „Expert Grup” susțin că se observă acum și o distanțare tot mai vizibilă a guvernării față de societate.

„Această distanțare este re­levată de discrepanțele tot mai pronunțate dintre declarațiile reprezentanților guvernării și percepțiile populației. Spre exemplu, în timp ce Guvernul anunță, în rapoartele oficiale, atingerea primului Obiectiv de Dezvoltare al Mileniului (Era­dicarea sărăciei și a foametei), conform percepției populației, nivelul sărăciei a crescut în ulti­mii zece ani. În prezent, 42% din populația țării este îngrijorată de fenomenul sărăciei, 37% din familiile din RM se consideră sărace, iar 41% sunt de părere că veniturile le ajung numai pentru strictul necesar. În consecință, majoritatea populației nu are în­credere în guvernare, fapt care, în paralel cu situația dificilă din economie, alimentează motivații puternice de evaziune fiscală – o problemă acută mai ales acum, în 2016, când deficitul bugetar urmează să depășească nivelul maxim admisibil de 3% din PIB”, spun analiștii.

„După șocul economic, valu­tar și bancar din 2015-2016, Re­publica Moldova a devenit mai vulnerabilă ca niciodată”, con­chid experții Centrului Analitic Independent „Expert Grup”.

 

Reducerea sărăciei, prioritatea Guvernului

 

Reducerea sărăciei este o prioritate-cheie a Guvernului Republicii Moldova. Strategia Națională de Dezvoltare „Moldo­va–2020” își propune scopul de a scoate din sărăcie peste 20% din cetățenii afectați de acest flagel. În ultimii cinci ani, nivelul sără­ciei în Republica Moldova s-a di­minuat de circa două ori, iar rata sărăciei în 2014 a constituit 11,4% sau cu 1,3 puncte procentuale mai puţin decât în anul precedent. Astfel, numărul persoanelor să­race a constituit circa 405,3 mii de persoane, fiind scoase din să­răcie circa 46 de mii de persoane.

Sărăcia în Republica Moldova are o nuanță rurală pronunțată, iar decalajul dintre nivelul de bu­năstare urban/rural s-a accentu­at de-a lungul anilor. În 2014, opt din 10 persoane sărace erau locu­itori ai mediului rural. Totodată, dacă, în anul 2006, circa 65,7% din numărul total al persoanelor sărace locuiau în mediul rural, în 2014, această pondere a crescut la 81,3%.

 

Indicele mizeriei: Republica Moldova, pe locul 51 din lume

 

Republica Moldova a ocupat locul 51 din 108 țări în clasa­mentul „Indicele Mizeriei (sără­ciei)” realizat de Cato Institute. Potrivit studiului, cel mai mult țara noastră este afectată de rata șomajului. Studiul ține cont de factori precum: rata șomajului, rata inflației, rata dobânzii la cre­dite și rata creșterii economice.

Cele mai „mizerabile” țări din lume în 2014 au fost Venezue­la (106,03), Argentina (68,00), Siria (63,9), Ucraina (51,8) și Iran (49,1). Argentina și Iran au ajuns pentru prima dată în acest rușinos „top-5”.

De cealaltă parte a clasamen­tului se află Sultanatul Brunei (4,94) acesta fiind urmat de Elveția (5,39), China (5,69) și Ja­ponia (6,18).

 

Sindicaliștii: Sărăcia vine de la incompetenţi

 

„Sărăcia societăţii vine de la persoanele care sunt incompe­tente să dirijeze societatea, po­pulaţia”, sunt de părere sindica­liştii.

„Ei aduc lumea la sărăcie, pentru că în ţara noastră înflo­reşte corupţia, mafia se simte în largul său, înfloreşte economia informală şi aceste fenomene influenţează foarte mult asu­pra sărăciei noastre. Este sără­cie mare că reformele care s-au făcut în ultimii 25 de ani nu au fost îndreptate spre om, nu s-au început reformele de la om. Omul este principala figură în activitatea economică, dar pe om l-au furat, i-au majorat tarifele la servicii,  preţurile la produse de primă necesitate şi totul s-a por­nit de la om. Sărăcia noastră este atât de mare, de parcă noi am și început ca în anii 1950, după război, colectivizarea. Luăm to­tul de la om şi nu-i dăm nimic în schimb. Nu avem specialişti, nu avem profesionişti în țară, care să poată să preîntâmpine, să curme sărăcia. Alta e că nu ştim care este ramura prioritară care să ne ajute să ieşim din impasul în care ne aflăm azi, de asta avem această sărăcie”, a spus, pentru ziarul ,,Vocea poporului”, Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confe­deraţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand