21 iulie 2024
Chisinau
Economie

Salariul minim, la noi şi în UE

Loading
Economie Salariul minim, la noi şi în UE
salariu-ue

Foto: diez.md

 

La începutul lunii curente, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova i-a adresat o scrisoare premi­erului Pavel Filip, în care solicită în mod insistent ur­gentarea aprobării Hotărâ­rii de guvern privind modul de stabilire a salariului mi­nim pe ţară. În baza acestu­ia urmează a fi reexaminat şi stabilit un nou cuantum al salariului minim pe ţară, în funcție de salariul mediu brut pe economie.

 

Sindicaliștii precizează că în conformitate cu prevederile Legii privind modul de stabilire şi ree­xaminare a salariului minim, ne­cesitatea modificării cuantumului salariului minim se examinează de către Guvern, împreună cu pa­tronatele şi sindicatele, cel puţin o dată pe an, ţinându-se cont de modificarea indicelui preţurilor de consum şi de evoluţia salariului mediu pe economia naţională în perioada de referinţă, de PIB, de productivitatea muncii, precum şi de mărimea valorică a minimului de existenţă.

În scrisoare se mai menţionea­ză că, în comparaţie cu ţările din regiune, Republica Moldova are cel mai mic salariu minim, de doar circa 45 de euro. Însă, atenţionea­ză CNSM, potrivit recomandărilor UE, toate ţările care se confruntă cu creşterea şomajului şi a sărăciei trebuie să ridice nivelul salariului minim până la nivelul de 60% din salariul mediu pe economie. Pe când la noi, salariul minim pe ţară constituie doar aproape 22% din salariul mediu pe ţară.

De vreme ce operăm cu criterii­le, principiile Uniunii Europene de salarizare, ar fi bine să aflăm care sunt cele mai mici şi cele mai mari salarii minime din Europa, cum se calculează acestea, ce prevede le­gislaţia comunitară în acest sens. Astfel, cel mai mic salariu minim din UE este de 214 euro pe lună, în Bulgaria, iar cel mai mare este de 1923 de euro pe lună, în Luxem­burg. În ţara de peste Prut, salariul minim este de circa 236 de euro pe lună.

 

Forţa de muncă în Moldova, mai ieftină

 

Un număr de 22 de state din Europa au stabilit un salariu mi­nim la nivel naţional. Aproape toate acestea au o forma de salariu minim, dar aspectele specifice va­riază foarte mult de la un stat la al­tul. În România, există un salariu minim unic la nivel naţional, iar altele au mai multe niveluri de sa­lariu minim, care depind de factori precum domeniul, funcţia deţinu­tă de angajat, vârsta acestuia sau alte criterii.

Decalaje izbitoare se înregis­trează şi în ce priveşte costurile forţei de muncă.  Munca de o oră a unui angajat din Moldova este plă­tită în medie cu aproape 

1,2 euro, expresie brută. Pe când chiar şi cei mai ieftini angajaţi din Uniunea Europeană sunt remuneraţi cu cel puţin 4 euro pe oră (Bulgaria). În România – cu 5 euro, în Lituania cu 6,8 euro. De cealaltă parte, cele mai mari venituri le au angajaţii din Danemarca: 41,3 euro pe oră, şi cei din Belgia – aproape 40 de euro.

Anul trecut, costul orar pe mâna de lucru a crescut cu 2% în Uniu­nea Europeană.  În ţara noastră, salariile medii lunare au crescut cu 10,5%, însă inflaţia şi deprecierea catastrofală a monedei naţionale au avut un efect dezastruos. Câşti­gurile salariale reale s-au diminuat în mod simţitor, cu aproape 30 la sută în raport cu anul anterior.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand