12 august 2022
Chisinau
Social

Salariaţii din construcţii, supuşi unui risc sporit de a nimeri în accidente de muncă grave

Loading
Social Salariaţii din construcţii, supuşi unui risc sporit de a nimeri în accidente de muncă grave
Salariaţii din construcţii, supuşi unui risc sporit de a nimeri în accidente de muncă grave

seminar-sindicons

 

Ingineri în domeniul securită­ţii şi sănătăţii în muncă (SSM) şi membri ai comitetelor de securitate şi sănătate în mun­că din cadrul  întreprinderilor din sfera construcţii s-au reu­nit recent la Institutul Muncii, în cadrul unui seminar de in­struire, organizat de Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Con­strucţii „Sindicons”.    

 

„Dacă e să comparăm datele statistice anuale raportate ale sec­torului construcţii cu alte ramuri ale economiei naţionale, pe peri­oada ultimilor şapte ani, probabi­litatea ca lucrătorii din construcţii să fie victime ale unor accidente mortale este de 2-4 ori mai mare decât în cazul unui salariat din alt sector. În ţara noastră, sectorul construcţiilor înregistrează în fie­care an peste 20 de accidente de muncă grave, care necesită mai mult de trei zile de îngrijiri medi­cale. În acelaşi timp, la întreprin­derile din construcţii afiliate Fe­deraţiei „Sindicons”, pe parcursul anului trecut, nu a fost înregistrat nici un accident de muncă. Dar trebuie să ne gândim şi la altce­va – tot mai puţine întreprinderi funcționează, s-a micşorat şi vo­lumul de lucru al acestor unităţi. Accidentele de muncă se produc, în special, atunci când e un volum mare de muncă”, a menţionat în cadrul seminarului Victor Talmaci, preşedintele federaţiei.

Sursa citată a atenţionat asu­pra faptului că, pentru a preveni accidentele de muncă, angajatorii trebuie să îngrădească clădirea aflată în proces de reconstrucţie, reparaţie, cu atât mai mult cu cât acest proces de izolare nu necesi­tă mulţi bani.

„Acelaşi lucru aş vrea să se în­tâmple şi în mine sau la cariere. În cadrul federaţiei a fost constituit un consiliu de specialitate, pentru a ajuta comitetele de securitate şi sănătate în muncă de la între­prinderi să prevină accidentele de muncă. În consiliu au fost in­cluşi reprezentanţi ai patrona­telor, sindicatelor şi ai Ministe­rului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului. Totodată, Federaţia „Sindicons” organizează vizite şi instruiri la întreprinderile de ra­mură şi în afara lor”, a subliniat Victor Talmaci.

Ion Cobuşcean, profesor uni­versitar, a atras atenţia asupra faptului că, 

potrivit Hotărârii de guvern nr. 584 din 12 mai 2016, bărbaţii trebuie să ridice maxi­mum 30 kg, iar femeile – maxim 10 kg, în cazul când ridicarea şi mutarea manuală a greutăţilor are loc de două ori pe oră. În cazul în care ridicarea şi mutarea manuală a greutăţilor este de trei ori pe oră şi mai mult, norma pentru bărbaţi e de până la 15 kg, iar pentru fe­mei – până la 7 kg. Tinerii care au între 16 şi 18 ani trebuie să ridice maximum patru kg. În cazul de­păşirii normelor respective, pot apărea diferite maladii, în special, deformarea coloanei vertebrale, a specificat Ion Cobuşcean.

În cadrul seminarului, Victor Ţurcan, formator de la Inspec­toratul de Stat al Muncii, a vor­bit despre evaluarea riscurilor profesionale în unitate şi despre răspunderea disciplinară, contra­venţională, penală şi civilă pentru încălcarea normelor privind secu­ritatea şi sănătatea în muncă.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor