27 iunie 2022
Chisinau
Social

Salariat restabilit la serviciu cu eforturile sindicatelor

Loading
Social Salariat restabilit la serviciu cu eforturile sindicatelor
Salariat restabilit la serviciu cu eforturile sindicatelor

 

 

calea-ferata

Foto: vocea.md

Un salariat al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” a fost restabilit, recent, la serviciu după ce fusese concediat, cu abateri de la procedurile prevăzute de legislaţia în vigoare. Mai mult, experţii In­spectoratului Muncii al Sindicatelor au constatat că la aceeaşi unitate un şir de contracte individuale de muncă au fost încheiate pe o durată determinată, contrar unor stipulări ale Codului muncii.

 

Salariatul în cauză a solicitat reprezen­tanţilor Confederaţiei Naţionale a Sin­dicatelor din Moldova să examineze, în corespundere cu prevederile legii, cauzele ce au stat la baza concedieri sale precum şi să contribuie la restabilirea sa la servi­ciu. Bărbatul a menţionat că a activat la aceeaşi unitate timp de 20 de ani fără în­trerupere.

 

Restabilit în funcţie

 

Salariatul respectiv a precizat pentru „Vocea poporului” că, după patru luni de la concediere, a fost chemat de foştii săi superiori, care l-au anunţat că este resta­bilit în funcţie. În prezent, el îşi exercită activitatea în postul pe care l-a avut înain­te de a fi concediat.

Bărbatul a specificat că, după ce a fost iniţiat, în corespundere cu legislaţia în vigoare, un control obştesc din partea ex­perţilor sindicali, lucrurile au luat o altă întorsătură.

 

g_social

Reprezentanţii CNSM au concluzionat că ordinul de concediere nu este legal

 

„Inspectorii muncii de la sindicate au întocmit un proces-verbal despre abate­rile de la lege comise în cazul concedierii mele şi acest act a jucat un rol important. Când m-am adresat în judecată, ştiam că pe baza acestei expertize voi câştiga în mod sigur procesul”, a subliniat lucrătorul de la Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”.

Angajatul a mai remarcat că acum lu­crează în regim obişnuit şi că nu se mai confruntă cu probleme sau pretenţii din partea superiorilor. Totodată, i-a fost compensat venitul ratat în cele patru luni, în care a stat fără serviciu.

 

Concluziile inspectorilor

 

Cu referire la concedierea salariatului în cauză, care este membru de sindicat, reprezentanţii Inspectoratului Muncii al CNSM au constatat că o asemenea decizie putea fi luată doar în cazul existenţei a cel puţin două sancţiuni disciplinare. Acestea sunt valabile doar timp de un an şi în baza lor trebuie emise ordine cu privire la sanc­ţiunile disciplinare.

În urma verificării registrului de evi­denţă a sancţiunilor care au fost aplicate salariaţilor unităţii pe parcursul anilor 2013 şi 2014, reprezentanţii CNSM au constatat că, în anul trecut, salariatului re­spectiv i-a fost aplicată o singură mustrare aspră. Drept motiv pentru aceasta a servit absenţa nemotivată de la lucru pe parcur­sul a mai mult de trei ore consecutiv, fără înştiinţarea administraţiei.

În 2014, acelaşi angajat s-a ales deja cu cea mai gravă sancţiune disciplinară – concedierea în baza art. 86 (1), lit. g) din Codul muncii.

Pornind de la faptul că sancţiunea men­ţionată mai sus nu mai era valabilă, iar altele nu au fost aplicate, nu exista temei pentru a se face uz de prevederea în cauză a Codului muncii, susţin experţii.

Totodată, conform Codului muncii, concedierea salariaţilor-membri de sin­dicat fără acordul preliminar în scris din partea reprezentanţilor acestora de la uni­tate nu poate avea loc. În acelaşi timp, po­trivit procesului-verbal al şedinţei comite­tului sindical la care s-a discutat această problemă, cei opt membri ai structurii în cauză nu şi-au dat acordul ca salariatul să fie concediat.

În context, specialiştii de la CNSM pre­cizează că la concedierea salariaţilor pe motiv de încălcare repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiunilor de muncă, dacă anterior au fost aplicate sancţiuni disci­plinare, instanţele de judecată trebuie să verifice ,,…dacă nu a expirat termenul de un an de la data aplicării ultimei sancţiuni până la data concedierii”.

În consecinţă, pornind de la argumen­tele şi raţionamentele juridice formulate, reprezentanţii CNSM au concluzionat că ordinul de concediere nu este legal şi poa­te fi contestat în instanţa de judecată.

 

Durata contractelor

 

Experţii sindicali au efectuat, de ase­menea, un control obştesc în legătură cu modificarea contractelor individuale de muncă ale unor angajaţi de la aceeaşi unitate, sub aspectul duratei acestora. În urma controlului, ei au stabilit că trei din­tre contracte erau semnate doar de anga­jator, nu şi de salariaţi.

Prin indicarea în contractele respecti­ve a duratei determinate de angajare, au fost încălcate unele prevederi ale Codului muncii. Contractele fuseseră încheiate anterior pe o durată nedeterminată, iar modificarea lor poate avea loc numai cu acordul în formă scrisă al ambelor părţi.

În discuţiile purtate cu un inspector al muncii de la sindicate, şeful subdiviziunii resurse umane de la întreprindere a men­ţionat că procedura de concediere a sala­riaţilor în legătură cu reducerea statelor de personal din unitate nu a fost finaliza­tă. De asemenea, comitetul sindical de la întreprindere nu a prezentat administra­ţiei decizia sa privind acordul preliminar în scris în chestiunea ce ţine de concedi­erea salariaţilor şi că negocierile dintre aceştia şi angajator se află în proces de desfăşurare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor