12 august 2022
Chisinau
Social

Reuniune „SINDINDCOMSERVICE” Consiliul Federației a analizat evenimentele din 2021 și a trasat unele obiective

Loading
Social Reuniune „SINDINDCOMSERVICE” Consiliul Federației a analizat evenimentele din 2021 și a trasat unele obiective
Reuniune „SINDINDCOMSERVICE” Consiliul Federației a analizat evenimentele din 2021 și a trasat unele obiective
facebook.com

Recent, a avut loc o ședință a Con­siliului Federației Sindicatelor „SINDINDCOMSERVICE”, la aceas­ta fiind invitați membrii Consiliu­lui federației, membrii Comisiei de cenzori și președinți ai comite­telor sindicale. Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului au fost incluse diverse subiecte, printre care Ra­portul statistic privind efectivul sin­dical pentru anul 2021, executarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, aprobarea bu­getului sindical pentru anul 2022, organizarea tratamentului balneo­sanatorial al salariaților în anul tre­cut și planificarea acestuia în anul curent.

De asemenea, Consiliul a ales delegați la Congresul IV al CNSM, care va avea loc în luna iunie a.c., și a desemnat candidați pentru calitatea de membri ai Consiliului General al CNSM, ținând cont de norma de reprezentare stabilită pentru aceste struc­turi.

Participanții au fost informați despre munca realizată pentru diminuarea da­toriilor la salarii, care au adus schimbări pozitive. A fost o perioadă în care angajații nu și-au primit salariile la timp la fiecare a patra întreprindere. Totuși, munca sistema­tică în acest domeniu a dat rezultate, as­tăzi există datorii doar la trei întreprinderi. Scopul principal este de a înlătura această ilegalitate.

O direcție la fel de importantă este asi­gurarea unui nivel corespunzător de remu­nerare. Se știe că salariul minim pe țară nu s-a schimbat din 2014 și rămâne la nivelul de 1000 de lei. Participanții la ședință au fost informați despre decizia Comitetului Confederal de a înainta propuneri pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 1432/2000 privind cuantumul salariului minim la un ni­vel de cel puțin 50% din salariul mediu pe economie, calculat pentru anul în curs, și re­vizuirea acestuia anual, care este în confor­mitate cu decizia Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a Parla­mentului European, adoptată la sfârșitul lu­nii noiembrie 2021.

Totodată, a fost lansată o opinie cu pri­vire la necesitatea de a modifica modul de calculare a coșului minim de consum, care este în prezent de 2125 de lei, ceea ce nu corespunde necesităților reale ale omu­lui.

Activitatea Consiliului Federației se desfășoară în regim normal, sunt respec­tate toate prevederile statutare pentru desfășurarea ședințelor organelor alese, dialogul social cu Asociația Patronală a fost unul eficient, rezultatul acestuia a fost adoptarea unei noi Convenții colec­tive (nivel de ramură) pentru 2022-2026. Se depune un efort considerabil pentru ca prevederile Convenției și ale Contractelor Colective de muncă să fie implementate în întreprinderi. În doar două luni ale acestui an, au fost încheiate contracte colective, care abordează cele mai importante pro­bleme ale vieții lucrătorilor la Î.M. „Auto-salubritate”, SA „Apă-Canal” Chișinău, Î.M. „Su-Canal” Comrat, Î.M. „Regia comu-nală locativă” Cricova și altele.

Angajații aparatului Federației monitorizează și analizează în mod constant implementarea acordurilor cu angajatorii, oferă asistență juridică și practică organizațiilor sindicale, sprijin și consilie­re privind actualizarea contractelor co­lective, aplicarea corectă a acestora în vederea îmbunătățirii nivelului de trai, protecției, sănătății și securității la locul de muncă, oferind beneficii membrilor de sin­dicat.

Ca urmare, s-a realizat o reducere sem­nificativă a accidentelor de muncă și nu au existat decese în 2021. În anul trecut, Consiliul Federației a primit peste 350 de adresări de la membrii de sindicat, iar specialiștii aparatului au acordat peste 2.200 de consultări, inclusiv telefonice și prin alte surse de comunicare. De asemenea, se ofe­ră o analiză detaliată și recomandări rele­vante cu privire la desfășurarea adunărilor sindicale, inclusiv a celor de dare de sea­mă și alegeri, mai ales că din cauza pande­miei, acestea întâmpină dificultăți pentru desfășurarea lor. Au fost puse în discuție și probleme legate de motivarea apartenenței la sindicat, de atragerea noilor membri în sindicat, mai ales că există o rezervă în fie­care a patra organizație, restul au acoperire de 100%.

Președinții comitetelor sindicale au fost informați și despre asistența acordată de către sindicatele din Moldova refugiaților din Ucraina cazați în stațiunile balneo-sana­toriale ale CNSM, despre asistența materi­ală transmisă de către aparatul Federației în contul CNSM pentru refugiați, și a fost adresat un apel tuturor colectivelor de a acorda sprijin și ajutor material refugiaților din Ucraina.

 

Ana SELINA, președintele Federației „SINDINDCOMSERVICE”

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor