25 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Retribuirea, echivalentă cu volumul muncii prestate. Controlul activității financiare a sindicatelor

Loading
Cetăţeanul şi legea Retribuirea, echivalentă cu volumul muncii prestate. Controlul activității financiare a sindicatelor
Retribuirea, echivalentă cu volumul muncii prestate. Controlul activității financiare a sindicatelor
muncitori

Foto: monitorulexpres.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Retribuirea, echivalentă cu volumul muncii prestate

 

guestion

Cum se achită salariul în cazul în care nu s-au înde­plinit normele de producție?

 

Mihail Popovschi, Orhei

 

Potrivit art. 161 din Codul muncii, există trei moduri de retribuire a muncii în caz de neîndeplinire a normelor de producție, și anume:  din vina angajatorului, retribuirea se face pentru munca efectiv prestată de salariat, dar nu mai puţin decât în mărimea unui salariu mediu al salariatului calculat pentru aceeaşi perioadă de timp; fără vina salari­atului sau a angajatorului, salariatului i se plătesc cel puţin două tre­imi din salariul de bază; din vina salariatului, retribuirea se efectuează potrivit muncii prestate.

 

Controlul activității financiare a sindicatelor

 

guestion

Activitatea financiară a sindicatelor poate fi contro­lată de autoritățile publice?

 

Anatol Cazacu, Ungheni

 

Activitatea financiară a sindicatelor, desfășurată în conformitate cu statutele lor, nu poate fi controlată de autoritățile publice, excepție făcând doar activitatea de întreprinzător. Art. 5 din Legea sindicatelor stabilește că sindicatele, în activitatea lor, sunt independente față de autoritățile publice de toate nivelurile, nu sunt supuse controlului lor și nu li se subordonează. Este interzis orice amestec de natură să limi­teze drepturile sindicatelor sau să împiedice realizarea lor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand