21 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Restricţii de subordonare în ierarhia funcţiei publice. Plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu

Loading
Cetăţeanul şi legea Restricţii de subordonare în ierarhia funcţiei publice. Plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

kariyerlog.com

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Restricţii de subordonare în ierarhia funcţiei publice

 

Doresc să aflu care sunt restricțiile de subordonare în ier­arhia funcției publice?

Vasile Hangan, Chișinău

 

Legislația prevede asemenea restricții. Și anume, potrivit art. 26 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului pu­blic nr. 258 din 04.07.2008, funcționarul public nu poate exercita o funcție publică ce se află în subordinea nemijlocită a unei rude directe, cum ar fi părinte, frate soră, fiu, fiică sau a unei rude prin afinitate: soț, soție, frate și soră a soțului, a soției.

Aceste restricții se aplică doar în cadrul aceleiași autorități pu­blice. În cazul apariției sau constatării unor asemenea situații, per­soanele respective urmează să întreprindă acțiuni în vederea înce­tării raporturilor ierarhice nemijlocite în termen de două luni. Dacă aceste condiții nu sunt respectate, funcționarul public se transferă într-o funcție care ar exclude o astfel de subordonare, iar dacă tran­sferul nu este posibil, acesta este eliberat din funcția deținută în temeiul art. 63, alin. (1), lit. h) din legea sus-menţionată.

 

Plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu

 

Ce condiții urmează să întrunească salariatul concediat, pentru plata indemnizației de eliberare din serviciu în ca­zul celei de a treia luni de căutare a unui loc de muncă?

Raisa Lungu, Ialoveni

 

Potrivit art. 186, alin. (1) din Codul muncii, în redacția Legii nr. 188 din 21.09.2017, salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea uni­tăţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică (art. 86 alin.(1) lit. b)), sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate (art. 86 alin.(1) lit. c)), li se garantează, pentru a treia lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar, doar cu condiția că persoana concediată nu a fost plasată în câmpul muncii.

Or, drept urmare a modificării art. 186, alin. (1) din Codul muncii, prin Legea nr. 188 din 21.09.2017, pentru achitarea indemnizației de eliberare din serviciu pentru a treia lună de căutare a unui loc de muncă, nu mai este necesar ca salariatul să se înregistreze în decurs de 14 zile calendaristice după concediere la agenția teritorială de ocupare a forței de muncă în calitate de șomer.

Este de menționat faptul că, în cazul plasării persoanei concedia­te în câmpul muncii, indemnizaţia se va achita pe perioada de până la data angajării acesteia.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand