25 mai 2022
Chisinau
Social

Respectarea legislației muncii și a Contractului colectiv, în atenția FSLC

Loading
Social Respectarea legislației muncii și a Contractului colectiv, în atenția FSLC
Respectarea legislației muncii și a Contractului colectiv, în atenția FSLC
Vocea poporului

Comitetul Executiv al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC) s-a întrunit recent în ședință ordinară. Membrii comitetului s-au pronunțat asupra chestiunii cu privire la activitatea Camerei Naționale a Cărții și a Teatru­lui Dramatic de Stat pentru tineret „S ulițî Roz”, în vederea respectării legislației muncii și a prevederilor Convenției colective la nivel de ramură.

Tatiana Cazacu, șefa secției pro-tecție juridică și social-economică a aparatului Consiliului Republican al FSLC, a spus că, în mare parte, administrația acestor instituții res­pectă prevederile legislației mun­cii și a Convenției colective (nivel

de ramură), iar membrii de sin­dicat beneficiază de concedii su­plimentare de odihnă, conform prevederilor Convenției și Con­tractului colectiv de muncă (nivel de unitate).

Registrul de evidență a formularelor de carnete de muncă, precum și Registrul de evidență a circulației carnetelor de muncă sunt întocmite în conformitate cu Regulamentul respectiv. Adminis-trația respectă drepturile sindi-catului la informație, conform prevederilor art. 386 al Codului muncii și art. 23 din Legea sindi­catelor.

Administrația remunerează sa-lariații conform prevederilor Regu­lamentului cu privire la modul de stabilire a sporurilor, suplimente­lor, a premiilor și ajutorului mate­rial angajaților Camerei Naționale a Cărții, care este contrasemnat de președintele organizației sindicale din unitate. Regulamentul pre­vede pentru salariați spor pentru vechime în muncă, pentru grad de calificare, spor pentru importanță națională și pentru utilizarea, în exercițiul funcțiunii, a unei limbi străine. Premiile se acordă lunar, în funcție de competența profesi­onală și aportul personal al fiecă­rui salariat.

Și salariații de la Teatrul „S ulițî Roz” beneficiază de spor pentru vechime în muncă, de ajutor ma­terial unic și de concedii suplimen­tare în conformitate cu prevederi­le art. VI pct. 41 și 48 al Convenției colective (nivel de ramură) și de premiu anual, acordat în confor­mitate cu Hotărârea Guvernului nr. 180 din 11.03.2013.

Membrii Comitetului Executiv au menționat faptul că este ne­cesar ca administrația, de comun acord cu sindicatele, să prevadă în devizul de cheltuieli mijloace în mărime de cel mult 0,15%  din fondul de retribuire a muncii pen­tru acțiuni prevăzute în Contractul colectiv de muncă, conform Legii sindicatelor (art. 35 p. 5).

În cadrul ședinței, s-a discutat și despre activitatea organizatori­că, educațională și informațională a organizațiilor sindicale de la Ansamblul Național Academic de

Dansuri Populare „Joc”, de la Școala sportivă de ciclism și de la Revista „Noi”. Totodată, mem­brii Comitetului Executiv al FSLC au recomandat liderilor sindicali să întreprindă măsuri în vederea îmbunătățirii activității sindica­le, în conformitate cu prevederile statutare și cu actele normative în vigoare.

La finalul ședinței, membrii Comitetului Executiv au discu­tat aspecte ce țin de organizarea Spartachiadei a XVI-a a Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cul­tură. Etapa finală a spartachiadei urmează să se desfășoare în peri­oada 19-20 mai curent, pe terito­riul Caselor de Odihnă și Recupe­rare „Perlele Nistrului” din Vadul lui Vodă.

FSLC a mai desfășurat recent, în cooperare cu CNSM, un semi­nar informativ cu genericul „Ne­gocierea Contractului colectiv de muncă”. Evenimentul a fost or­ganizat în contextul declarării de către CNSM a Anului Contractu­lui Colectiv de muncă. Seminarul a reunit președinții organizațiilor sindicale primare din municipiul Chișinău.

 

Nadejda ANDRONIC,

vicepreședintă a Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor