24 ianuarie 2022
Chisinau
Social

Republica Moldova, la 30 de ani de independență: experții sunt unanimi

Loading
Social Republica Moldova, la 30 de ani de independență: experții sunt unanimi
Republica Moldova, la 30 de ani de independență: experții sunt unanimi
Vocea poporului

Eșecurile fundamentale ale trecutului și perspective de dezvoltare pentru următorul deceniu

La 30 de ani de la obținerea independenței, Republica Moldova rămâne a fi un stat fracturat, marcat de o serie de vulnerabilități cronice. Republica Moldova nu a reușit să facă un salt cu adevărat calitativ în evoluția sa, iar problemele funda­mentale ce țin de dezvoltarea țării au perpetuat. Drept urmare, țara face cu greu față noilor provocări de dezvoltare.

Sunt câteva dintre concluziile Raportului de Stare a Țării 2021 (RST): „Republica Moldova, la 30 de ani de independență”, elaborat de Centrul Analitic Independent „Expert–Grup” în colaborare cu Fundația „Friedrich Ebert” Mol­dova și lansat marți, 23 noiem­brie, în cadrul Conferinței Anuale Internaționale MACRO 2021 „Re­publica Moldova, la 30 de ani de independență. Concluzii și per­spective pentru o dezvoltare sus­tenabilă”.

Evenimentul a întrunit lideri po­litici, factori de decizie, experți lo­cali și internaționali, reprezentanți ai autorităților locale, sectorului privat, sectorului asociativ și me­diului academic din Republica Mol­dova.

„Având în vedere aniversarea a 30 de ani de independență a Re­publicii Moldova, scopul actualei ediții a Conferinței MACRO este de a discuta concluziile cheie și lecțiile învățate în ultimele trei decenii, cu accent pe analiza principalelor suc­cese și eșecuri, oportunități ratate, precum și prioritățile viitoare pri­vind îmbunătățirea sistemului eco­nomic, social și cel de guvernare. Anul 2021, care este simbolic, având în vedere cea de-a 30-a aniversare a independenței, a fost marcat și de un punct de cotitură, prin vic­toria majorității parlamentare pro-europene și crearea unui guvern pro-reformist, care aduce noi opor-tunități și speranțe pentru dezvol­tarea democratică a ţării şi moder­nizarea ei economică şi socială”, a declarat, în debutul conferinței, Marcel Röthig, reprezentant al Fundației „Friedrich Ebert” în Ucrai­na și Republica Moldova.

Premierul Natalia Gavrilița a fost de acord cu concluziile Raportului, susținând, în context: „Obiectivul nostru este să readucem încrederea și speranța unui trai mai bun pen­tru oameni, alături de familiile lor, încredere care să tempereze valul de migrație. Pentru a realiza acest obiectiv, reforma justiției și progre­sele în combaterea corupției sunt factori cheie”.

Potrivit autorilor RST 2021, pe parcursul celor trei decenii de independență, Republica Moldova nu a reușit să-și soluționeze trei vulnerabilități prin­cipale: erodarea capitalului uman, subdezvoltarea tehnologică și vulnerabilitățile structurale.

Una din concluziile raportului este: „Pentru ca R. Moldova să devină mai competitivă și să se ori­enteze către un parcurs de dezvoltare sustenabilă, țara trebuie să facă față în următorii ani câtor­va provocări majore: modernizarea sistemului educațional, recuperarea decalajului tehnolo­gic, creșterea accelerată a productivității muncii, adaptarea la schimbările climatice și consolidarea securității energetice.

În 2021, Republica Moldova marchează 30 de ani de independență. Ediția a noua a Conferinței Internaționale Anuale MACRO: „Republica Moldova, la 30 de ani de independență. Concluzii și perspective pentru o dezvoltare sustenabilă”,a pus în discuție principalele concluzii și lecții învățate în cei 30 de ani de independență, cu accen­te pe principalele succese și eșecuri, oportunități ratate și perspective de viitor, precum și priorități pentru îmbunătățirea sistemului economic, social și de guvernare.

Conferința Internațională Anuală MACRO este și o platformă de prezentare și dezbatere a principale­lor constatări și recomandări ale Raportului de Stare a Țării. Ediția curentă a publicației conține, pe lângă capitolele tradiționale, o analiză retrospectivă a ce­lor 30 de ani de independență a Republicii Moldova din punct de vedere al dezvoltării economice, soci­ale și politice. De asemenea, publicația din acest an analizează recomandările formulate în edițiile ante­rioare ale Raportului de Stare a Țării și nivelul de implementare a acestora de-a lungul timpului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
agen togel terpercaya