22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Reorganizarea unității vs. garanții juridice pentru salariați. Vechimea în muncă și experiența în cazul reducerii de personal

Loading
Cetăţeanul şi legea Reorganizarea unității vs. garanții juridice pentru salariați. Vechimea în muncă și experiența în cazul reducerii de personal

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Reorganizarea unității vs. garanții juridice pentru salariați

 

Întreprinderea de stat în care activez urmează a fi re­organizată. Doresc să aflu dacă există anumite garanții pentru salariați în acest caz?

Anatol  Berescu, Chișinău

 

Legislația  în vigoare prevede mai multe garanții juridice pentru salariați în cazul în care reorganizarea unității servește drept motiv pentru reducerea numărului sau a statelor de personal. Or, reorga­nizarea unității nu constituie în sine temei de încetare a contrac­tului individual de muncă. Poate servi drept temei de concediere doar refuzul salariatului de a continua munca în legătură cu reor­ganizarea unității (art. 86 alin. (1) lit. v)) sau, după caz, reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate (art.86 alin.(1) din Codul muncii.

Unele garanții, în acest sens, sunt prevăzute  de art. 183,184, 186 și altele din Codul muncii. Art. 1971 din Codul muncii stabilește garanții suplementare sau speciale pentru salariați în caz de reor­ganizare a unității.

Astfel, angajatorul în exercițiu este obligat să informeze în scris reprezentanții salariaților săi, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de declanșarea procedurii de reorganizare a unității, re­feritor la: data propusă a declanșării procedurii de reorganizare;  motivele reorganizării unității; consecințele juridice, economice și sociale ale reorganizării unității pentru salariați; măsurile preconi­zate cu privire la salariați etc.

 

Vechimea în muncă și experiența constituie un avantaj în cazul reducerii de personal

Angajatorul dorește să reducă statele de personal. Am vreun avantaj față de colegii mei, dacă lucrez în calita­te de contabilă la această unitate deja zeci de ani și mai am doi ani pană la atingerea vârstei de pensionare?

Aurica Popa, Orhei

 

Potrivit art. 183 din Codul muncii, în caz de reducere a numă­rului sau a statelor de personal, de dreptul preferenţial de a fi lă­saţi la lucru beneficiază salariaţii cu o calificare şi productivitate a muncii mai înaltă.

În cazul unei egale calificări şi productivităţi a muncii, de drep­tul preferenţial de a fi lăsaţi la lucru beneficiază: salariaţii cu obli­gaţii familiale, care întreţin două sau mai multe persoane şi/sau o persoană cu dizabilități; salariaţii în a căror familie nu sunt alte persoane cu venit de sine stătător; salariaţii care au o mai  mare vechime în muncă în unitatea respectivă; salariaţii care au suferit în unitatea respectivă un accident de muncă sau au contractat o boală profesională; salariaţii care îşi ridică calificarea în instituţiile de învățământ superior şi mediu de specialitate, fără scoatere din activitate; inventatorii; salariaţii care au mai multe stimulări pentru succese în muncă şi nu au sancţiuni disciplinare; salariaţii cărora le-au rămas cel mult cinci ani până la stabilirea pensiei pentru li­mită de vârstă etc.

În cazul când unele persoane corespund câtorva criterii menționate, dreptul preferenţial de a fi lăsate la lucru aparţine persoanelor care corespund mai multor criterii în comparaţie cu celelalte persoane. În caz de egalitate a numărului de criterii, drep­tul preferenţial aparţine persoanei care are o vechime în muncă mai mare la unitatea respectivă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand