13 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Refuzul neîntemeiat de angajare. Concediul de odihnă. Concediu neplătit vs vechimea în muncă. Rechemarea din concediu

Loading
Cetăţeanul şi legea Refuzul neîntemeiat de angajare. Concediul de odihnă. Concediu neplătit vs vechimea în muncă. Rechemarea din concediu
Refuzul neîntemeiat de angajare. Concediul de odihnă. Concediu neplătit vs vechimea în muncă. Rechemarea din concediu

 

 

carnet-de-munca

Foto: adevarul.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Refuzul neîntemeiat de angajare poate fi contestat în judecată 

 

guestion

Am avut o înţelegere cu patronul să fiu angajat, dar până la urmă am fost refuzat. Din acest motiv pot să mă adresez în instanța de judecată?

 

Andrei Luca, or. Călăraşi

Potrivit art. 47 din Codul muncii, refuzul neîntemeiat de angaja­re este interzis şi poate fi contestat în instanţa de judecată.

 

Concediul de odihnă pentru cadrele didactice auxiliare

guestion

În sfera ştiinţei cine beneficiază de concediul de odihnă anual plătit cu durata de 28 de zile calenda­ristice?

 

Nicolae Tăbârţă, or. Chişinău

 

În sfera ştiinţei şi inovaţiei, de un concediu de odihnă anual plătit cu durata de 28 de zile calendaristice beneficiază cadrele didactice auxiliare şi personalul administrativ fără grad ştiinţific.

 

Perioada aflării în concediu neplătit poate fi inclusă în vechimea în muncă

 

guestion

Durata concediului neplătit se include sau nu în ve­chimea în muncă, ce dă dreptul la concediul de odih­nă anual?

 

Elena Zaharia, or. Drochia

 

Dacă salariatul s-a aflat în concediu neplătit cu o durată de până la 14 zile calendaristice, această perioadă va fi calculată în vechi­mea în muncă, ce dă dreptul la concediul de odihnă anual. Peri­oada aflării în concediu neplătit cu o durată care depăşeşte 14 zile calendaristice poate fi inclusă în vechimea în muncă ce dă dreptul la concediul de odihnă anual atunci când convenţiile colective, con­tractul colectiv sau cel individual de muncă prevede această situaţie (art. 114 din Codul muncii).

 

Rechemarea din concediu, cu respectarea drepturilor şi a garanţiilor salariatului

 

guestion

Poate oare angajatorul să recheme salariatul repetat din acelaşi concediu de odihnă anual?

 

Petru Corneliuc, or. Ocniţa 

 

Reglementările legale referitoare la rechemarea din concediu nu specifică particularităţile efectuării repetate a acestei proceduri. Le­gislaţia stabileşte doar condiţiile în care angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă anual. De exemplu: numai pen­tru situaţii de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa sala­riatului la unitate; numai prin emiterea ordinului cu acordul scris al salariatului etc. Situaţia neprevăzută, care ar putea face necesară prezenţa salariatului la unitate poate însă apărea din diferite mo­tive în repetate rânduri. În asemenea cazuri, rechemarea repetată a salariatului din concediu o considerăm posibilă doar cu condiţia respectării procedurii respective de rechemare din concediu şi a drepturilor şi garanţiilor salariatului prevăzute de articolul 122 din Codul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand