13 iulie 2024
Chisinau
Social

Reforma sistemului de pensionare ar putea fi accelerată

Loading
Social Reforma sistemului de pensionare ar putea fi accelerată

sistem-de-pensionare

 

Guvernul a decis să accele­reze procesul de reformare a sistemului actual de pensi­onare, cu posibilitatea pune­rii în aplicare a noului mo­del, începând cu 1 ianuarie 2017. Potrivit reprezentanţi­lor Executivului republican, acest subiect a fost discutat, recent, de reprezentan­ţii structurilor guvernamen­tale de resort.

 

Dezbaterile s-au axat pe situația actuală din sistemul de pensii, ris­curile existente, precum și pe ne­cesitatea consolidării eforturilor pentru accelerarea procesului de reformă. Premierul Pavel Filip a accentuat în context că sistemul de pensii trebuie să devină unul durabil, echitabil şi sustenabil, care să asigure un trai decent tu­turor categoriilor de beneficiari, să ofere o abordare complexă, cu luarea în calcul a dinamicii demo­grafice și a posibilelor riscuri.

Astfel, s-a decis crearea unui nucleu al tuturor părților intere­sate – instituții publice, mediu de afaceri, donatori, care să genereze o viziune unică de reformă, bazată pe cel mai bun model de sistem de pensionare.

Referitor la elementele de bază ale reformei, a fost menţionată ne­cesitatea consolidării unui sistem de asigurări sociale durabil prin unificarea treptată a condiţiilor privind stagiul de cotizare şi vâr­sta de pensionare, combaterea fe­nomenului muncii nedeclarate și a salariilor „în plic”. De asemenea, factorii de răspundere au optat pentru stabilirea unui raport co­rect între contribuţiile achitate de lucrători la bugetul de asigurări sociale şi mărimea pensiei stabi­lite.

În consecinţă, a fost creat un grup de lucru, care să se întru­nească periodic și să prezinte Guvernului o viziune unică de refor-mă, bazată pe cele mai bune prac­tici internaționale și ținând cont de realitățile și necesitățile exis­tente.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand