26 septembrie 2023
Chisinau
Social

Recrutarea noilor membri de sindicat, o prioritate pentru „Sindicons”

Loading
Social Recrutarea noilor membri de sindicat, o prioritate pentru „Sindicons”
Recrutarea noilor membri de sindicat, o prioritate pentru „Sindicons”
facebook.com/sindicons

Puterea sindicatelor depinde de numărul de sindicaliști. Căci un sin­dicat mai puternic va avea o capaci­tate mai mare de a negocia contrac­tul colectiv, de a îmbunătăți salariile și condițiile de muncă, de a asigura un mediu de lucru sigur și sănătos și de a soluționa problemele, atunci când apar.

Din acest motiv, recrutarea noilor mem­bri de sindicat este un proces continuu și trebuie efectuată prin metode moderne, astfel încât să aibă o arie de acoperite cât mai largă.

În acest sens, menționăm că Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor din Construcții „Sindicons”, care, în perioada iulie-noiembrie 2021, având sprijinul Federației Internaționale a Lucrătorilor din Construcții și Industria Lemnului (BWI), implementează un proiect orientat spre recrutarea noilor membri de sindicat și informarea acestora în domeniul legislației muncii.

Federația „Sindicons” a identificat doi activiști sindicali recrutori, Gheorghe Iva­nov și Victor Țurcanu, susținuți de Tudor Rusu, organizator sindical profesionist din cadrul Federației, care merg la întreprinde­rile de ramură și le vorbesc salariaților des­pre rolul sindicatelor și cât de important e să fii membru al acestei organizații.

 

Motivarea apartenenței la sindicat

Pentru a spori capacitățile de recrutare și a contribui la însușirea bunelor prac­tici de organizare în sindicate, la invitația Federației „Sindicons”, recent, în Republica Moldova au venit în vizită de lucru Ghe­orghe Bălăceanu, președinte al Federației Generale a Sindicatelor „FAMILIA” din România, însoțit de Cătălin Cîrneci, speci­alist în domeniul recrutării de la Federația „FAMILIA”, care au susținut un seminar de instruire în incinta Institutului Muncii.

Potrivit lui Victor Talmaci, președinte al Federației „Sindicons”, motivarea aparte-nenței la sindicate este o direcție de bază, la care permanent se lucrează, pentru a oferi membrilor de sindicat tot suportul necesar, a le apăra drepturile și interesele în procesul de negocieri cu partenerii so­ciali.

Liderul sindical a menționat că există anumite dificultăți în procesul de recrutare, dar acestea pot fi depășite printr-o bună comunicare, prin insistență și perseverență în atingerea obiectivelor pe care le urmă­resc organizațiile sindicale.

Gheorghe Bălăceanu, președinte al Federației „FAMILIA”, a punctat faptul că în prezent, la nivelul Uniunii Europene, există două direcții de politici noi pe care trebu­ie să le ia în calcul organizațiile sindicale în activitatea lor: digitalizarea și economia verde. În cazul dat, digitalizarea se referă la oferirea potențialilor membri de sindi­cat a unor oportunități facile și rapide de interacțiune online cu organizația sindica­lă – aderarea la sindicate prin intermediul unor pagini web, achitarea cotizațiilor de membru pe platforme online, posibilitatea de a semnala abuzuri și a publica petiții prin diverse instrumente online. Iar econo­mia verde se referă la aplicarea unor noi metode de lucru, inovative, non-ofensive mediului.

Totodată, Bălăceanu a subliniat că este important de a oferi potențialilor mem­bri de sindicat instrumente concrete de beneficii: contracte colective de muncă, reprezentare profesionistă în procesul de negocieri, facilități de întremare a sănătății și de odihnă a copiilor, standarde înalte de protecție socială etc.

Subliniem că, în cadrul acestei vizi­te în Republica Moldova, reprezentanții Federației „FAMILIA” au avut un dialog cu conducerea Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova și cu lideri ai centre­lor sindicale național-ramurale din sectorul real, unde au fost discutate metode și teh­nici eficiente de organizare și recrutare în sindicate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand