19 iulie 2024
Chisinau
Social

Pseudo-consultări publice, cu acuzații nefondate la adresa sindicatelor

Loading
Social Pseudo-consultări publice, cu acuzații nefondate la adresa sindicatelor
Pseudo-consultări publice, cu acuzații nefondate la adresa sindicatelor
litera.ro

Comisia protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului Republicii Moldova a organizat marți, 22 noiem­brie, consultări publice cu referire la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, înregistrat în Par­lament cu nr. 399 din 31.10.2022, care, în eventualitatea adoptării, va permite activitatea salariatelor în perioada con­cediului de maternitate.

La consultări au participat reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), Ministerului Sănătății, Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, precum și alte părți inte­resate.

În cadrul dezbaterilor, reprezentanții CNSM au atras atenția autorilor proiectului de Lege asupra faptului că acesta:

  • nu ia în calcul protecția sănătății mamei și copilului;
  • vine în contradicție cu standardele internaționale în domeniul protecției maternității, și anume, cu prevederile Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 183 privind revizuirea Convenției (revizuite) asupra protecției maternității din 1952 (ratificată prin Legea nr. 87-XVI din 20.04.2006) și ale Directivei 92/85CEE a Consiliului din 19.10.1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează (transpusă prin Legea nr. 155/2017);
  • creează premise pentru eventuale abuzuri din partea angajatorilor, care vor putea efectua presiuni asupra femeilor în­sărcinate să depună cerere pentru conti­nuarea sau reluarea activității în perioada concediului de maternitate;
  • nu este fundamentat pe anumite stu­dii, analize sau practica internațională care ar justifica necesitatea obiectivă a modifi­cărilor propuse.
  • Anume din aceste considerente, pen­tru a evita contradicțiile dintre cadrul legal național și standardele internaționale în domeniul protecției maternității, precum și compromiterea imaginii Republicii Mol­dova pe plan internațional, sindicatele au propus expertizarea proiectului respectiv de Lege de către OIM. Propunere care, cu regret, a fost respinsă vehement atât de autorii proiectului, cât și de reprezentantul MMPS.

Avizul Confederației Naționale a Sindi­catelor din Moldova la proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative, inițiativa legislativă nr. 399 din 31.10.2022, a fost publicat în „Vocea poporului”, nr. 39 din 18 noiembrie curent.

 

Eugeniu COVRIG, șeful Departamentului juridic al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand