12 august 2022
Chisinau
Social

Promovarea activismului civic al tinerei generații, chezășia succesului în viitor

Loading
Social Promovarea activismului civic al tinerei generații, chezășia succesului în viitor
Promovarea activismului civic al tinerei generații, chezășia succesului în viitor
sindicate.md

În contextul obiectivelor strategice de dezvoltare, Comisia de Tine­ret identifică drept direcție prioritară pentru tinerii contemporani consolidarea comunicării și a cooperării dintre diferite structuri de tineret din țară. O cale eficientă de stabilire a acestor legături con­stă în aplicarea și implementarea granturilor care soluționează o problemă socială. Astfel, prin propriile forțe, tinerii își creează un viitor mai bun, își lărgesc orizonturile de impact și acționează activ pentru schimbarea societății.

Pentru a menține un vector corect de dezvoltare în acest sens tinerii au nevoie de informații corecte, de exemple demne de urmat, pe care să le reproducă la ei în lo­calitate. Cu acest scop, pe parcursul anului 2020, Comisia de Tineret și-a propus reali­zarea unei serii de proiecte sociale pentru tineri, pentru a sensibiliza și spori spiritul lor civic. Aceste activități au fost realizate pe baza unui grup de tineri dintr-o localitate din Moldova, pentru a arăta cum e posibil de realizat fapte concrete prin voluntariat, solidaritate și valori sănătoase.

Astfel, în comuna Chiperceni, Orhei, în perioada septembrie 2020 până în ianuarie 2021, s-au scris intenții de proiecte pentru a atrage fonduri externe. Totodată, echipa Co­misiei de Tineret a desfășurat un concurs la nivel național, la care au fost invitați tinerii ingenioși și dornici de manifestare în dome­niul obiectivelor durabile.

Drept urmare, pe 26 noiembrie 2020, ti­neri din țară și-au anunțat prezența în cadrul unui concurs inedit cu tematica Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 8 „Munca decentă și creșterea economică”. Au participat tineri cu vârstele cuprinse între 14-35 de ani, ei prezentând viziunile lor legate de creșterea economică durabilă și mai incluzivă, centra­tă pe oameni; instrumentele cheie de reali­zare fiind creșterea productivității muncii ca mijloc de majorare a salariilor, diversificarea afacerilor și inovația, generarea locurilor de muncă decente, securizate și egal plătite. Aceste activități au fost activ promovate de către Departamentul mass-media și relații internaționale CNSM și de ziarul „Vocea po­porului”.

Proiectul respectiv a fost finanțat de Programul Municipal de Granturi pentru organizații de tineret și grupuri de inițiativă, organizat de către Direcția generală educație, tineret și sport, în parteneriat cu Centrul Municipal de Tineret Chișinău și cu susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

La acest concurs au participat, de ase­menea, tineri din comuna Chiperceni, Orhei, care au povestit despre proiectul realizat cu susținerea, în calitate de coordonator de proiect, a subsemnatului. S-a relatat că, în perioada septembrie–noiembrie 2020, pe teritoriul gimnaziului a fost amenajat un spațiu neformal pentru petrecerea lecțiilor la aer liber „Clasa verde”. Proiectul a fost re­alizat cu susținerea Fondului de Tineret Or­hei, AO EcoVisio, a primăriei Chiperceni și a voluntarilor din comună, la inițiativa grupu­lui de inițiativă EcoChiperceni. Acest spațiu educativ are ca scop educarea spiritului civic în rândul tinerilor prin puterea exemplului, contribuirea la creșterea capacității de adap­tare a elevilor la lumea schimbătoare după Covid (noua normalitate), prin altoirea de­prinderilor de studii neformale, în aer liber.

Ulterior, subsemnatul și Gabriela Tricolici, membri ai Comisiei de Tineret, au desfășurat în incinta bibliotecii și a primăriei comunei Chiperceni seminarul cu genericul „Cadrul legal și global pentru asigurarea egalității de gen”. Au fost abordate următoarele teme: egalitatea de gen prin prisma legislației Re­publicii Moldova; egalitatea de gen în cadrul Agendei 2030. Obiectivul 5: egalitate de gen și obiectivele conexe; Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică; Obiectivul 10: Inegalități reduse.

De menționat că, în cadrul acestei activități, care a urmat imediat după concur­sul organizat de Comisia de Tineret, Mihai Veverita și Liliana Catruc, tineri activi din lo­calitate, care și-au prezentat spoturile video la concursul susmenționat „ODD 8”, au fost menționați și aplaudați la scenă deschisă.

Seminarul a fost realizat în cadrul proiec­tului „Moldova împotriva tuturor formelor de discriminare”, implementat cu suportul financiar al UE și cofinanțat de Departamen­tul de Stat American (DRL), ERIM în Moldo­va.

Aceasta a fost prima activitate din cele planificate și realizate: Training: „Cadrul le­gal și global pentru asigurarea egalității de gen” – 28.11.2020. Masa rotundă I: „Com­baterea violenței în familie” – 30.11.2020 și 10.01.2021. Cafenea publică: „Rostul, rolul femeii pe lume. Drepturile femeilor” – 07.12.2020. Atelier de lucru: elabora­rea posterului „Egalitate de gen: riscuri și soluții” – 26.12.2020. Semimaraton „ODD 5: Alergăm pentru egalitate de gen” și ca­feneaua publică „Moldova împotriva tuturor inegalităților” – 24.01.2021.

În urma acestor activități, în comuna Chi­perceni au fost informate direct 190 de per­soane și 800 indirect despre problematica și oportunitățile obiectivelor durabile.

Am remarcat un fapt deosebit de impor­tant pentru viitorul tineretului nostru. Dacă, la primele evenimente, erau doar câțiva tineri, mai apoi numărul lor a început să crească, la semimaraton erau deja patru: Li­liana Catruc, Mihai Veverița, Marinela Rusu și Marina Băietrău, dar și restul colegilor se întrebau cum pot să contribuie prin volun­tariatul lor, ceea ce reprezintă cel mai valo­ros rezultat!

Tinerii au participat activ la promovarea evenimentelor prin instrumentele digita­le (crearea de video, planificarea postări­lor, pregătirea materialelor etc.), precum și prin instrumentele tradiționale, legate de confecționarea manuală a celor 40 de me­dalii. Consider că aceasta și este menirea de bază a unor serii de evenimente obținute pe bază de mini-granturi – asigurarea sustenabilității spiritului civic în rândurile tinerilor, astfel încât în continuare ei să-și consolideze caracterul și să desfășoare ast­fel de acțiuni în viitor.

Rodica Rusu, secretarul consiliului local Chiperceni, a relevat: „Datorită implemen­tării Proiectului „Moldova împotriva tuturor formelor de discriminare”, în cadrul Bibli­otecii publice Chiperceni, în parteneriat cu administrația publică locală (APL), s-a dat startul unui concept nou în localitatea noastră, cel al trezirii spiritului civic în rân­dul consătenilor noștri.

În contextul pandemiei, aș compara activitățile date precum ivirea firelor verzi de iarbă de sub omăt primăvara. Ceea ce lipsea în localitatea noastră era un imbold, pe alocuri o lipsă de implicare, de motivație de a face ceva. S-a reușit reuniunea consă­tenilor în afara politicului, având o direcție clară – egalitate de gen, recunoașterea ei, respectarea si promovarea ei.

Personal, am exercitat un rol dublu în cadrul proiectului, am acceptat să fiu for­mator, fiind direct responsabilă de imple­mentarea principiului egalității între femei și bărbați la nivel local, conform art. 39 din Legea 436/2006 Cu privire la administrația publică locală.

Un accent deosebit s-a pus pe implicarea tinerilor în luarea viitoarelor decizii și cola­borarea cu APL. S-a stabilit ca ulterior să fie creat un ONG local, care să promoveze în continuare cele 17 obiective de dezvolta­re durabilă pe teritoriul comunei. Au fost stabiliți pașii si obiectivele ce urmează a fi realizate. Acest fapt va conferi proiectului o continuitate în timp. De asemenea, atât tinerii, cât si adulții, au elucidat importanța informației primite în cadrul seminarelor, concluzionând că un om informat este un om protejat.

Aducem mulțumiri consăteanului nos­tru Alexei Pianîh pentru aportul la realiza­rea proiectului, precum și  ERIM în Moldova – IREX Europe pentru suportul financiar al Uniunii Europene cofinanțat de Departa­mentul de Stat American (DRL)”.

Aceste acțiuni în lanț, chiar dacă au fost realizate în cadrul diferitelor proiecte, au avut scopul de sensibilizare, conștientizare și instruire a membrilor comunității referi­tor la drepturile lor, abordările obiectivelor de dezvoltare durabilă. Fiindcă e complicat să le abordezi pe toate 17 concomitent, s-a pus accent pe problema egalității de gen, discriminarea bazată pe gen sau cea de la locul de muncă, combaterea violenței în familie, munca decentă și creșterea eco­nomică etc. Pe viitor se vor aborda și alte probleme, într-o manieră pragmatică și constructivă.

Se consideră că problema sărăciei în Moldova nu e în lipsa resurselor financi­are, ci în lipsa spiritului civic în societa­te. Din acest motiv, Comisia de Tineret a CNSM încurajează tineretul din toate zone­le țării să ia contact cu tinerii din comuna Chiperceni și să stabilească legături de cooperare și implementare a altor proiec­te cu menire socială. E important să înrâ­urim gândurile și energia tinerilor spre o educație de calitate, în care solidaritatea cu obiectivele de dezvoltare durabilă să fie pe primul plan.

 

Alexei PIANÎH, președintele Comisiei de Tineret a CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor