16 august 2022
Chisinau
Social

Proiecte de formare profesională, finanțate de la bugetul de stat

Loading
Social Proiecte de formare profesională, finanțate de la bugetul de stat
Proiecte de formare profesională, finanțate de la bugetul de stat
milpatagonias.com

Vești bune pe timp de pandemie pentru sectorul HORECA. Trei pro­iecte ale Comitetului sectorial pen­tru formare profesională în comerț, hoteluri și restaurante (CSFPCHR) vor avea finanțare de la bugetul de stat. Selectarea proiectelor a avut loc în cadrul unui concurs, care s-a încheiat recent.

Valentina Chiriac, președinta Federației Sindicale a Lucrătorilor din Comerț, Alimentația Publică, Cooperația de Con­sum, Servicii, Restaurante și Hoteluri din Republica Moldova „SindLUCAS” și vicepreședintă a Comitetului sectorial pen­tru formare profesională în comerț, hoteluri și restaurante, a relevat că e vorba de pro­iectele „Diagnosticul forței de muncă și per­spectivele evoluției ocupațiilor angajaților în sectorul comerț interior (alimentație publică)”, „Formarea competențelor profe­sionale ale viitorilor bucătari și ale cadre­lor didactice din instituțiile de învățământ profesional-tehnic din sector – II”, „Dez­voltarea competențelor profesionale ale resurselor umane din comerț, hoteluri și restaurante prin alianțe sectoriale – „FOR competent”.

Primul proiect are drept scop de a sta­bili o platformă de dialog dintre mediul de afaceri, autoritățile publice centrale și locale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, mediat de CSFPCHR, privind ra­cordarea formării profesionale la cerințele pieței muncii în sectorul comerț interior. Totodată, impactul scontat al proiectului constă în capacitarea CSFPCHR în stabi­lirea parteneriatelor și dotarea cu instru­mente de implicare în procesul decizional: baza de date, diagnosticul, lista meseriilor în perspectiva anului 2025.

Impactul scontat de lungă durată se axează pe contribuția la includerea orga­nică a sectorului în programele de dezvol­tare durabilă, consolidarea capacităţilor, sporirea responsabilităţii sociale şi a com­petitivităţii angajaților din sectorul comerț, sporirea calităţii serviciilor comerciale și reducerea diferenţei dintre nivelul satisfa­cerii nevoilor populaţiei rurale şi urbane. Aceste activități vin să susțină Strategia de comunicare pe termen mediu a Comitetu­lui sectorial pentru formarea profesională în comerț, hoteluri şi restaurante.

 

Obiective pe termen mediu

Cel de-al doilea proiect are drept obiec­tiv de a promova meseriile de bucătar, co­fetar, brutar, ospătar și de a încuraja tinerii bucătari să se angajeze în câmpul muncii, de a iniția un dialog între școală și agenții economici din branșă, de a disemina bu­nele practici în rândul elevilor de la școlile profesionale și al agenților economici, de a consolida capacitățile bucătarilor pro-fesioniști și ale cadrelor didactice care pregătesc viitori specialiști în domeniul comerț, hoteluri și restaurante, de a pro­mova bucătăria națională și internațională.

Activitățile din cadrul proiectului „Dez­voltarea competențelor profesionale ale resurselor umane din comerț, hoteluri și restaurante prin alianțe sectoriale – FOR competent” vor contribui la consolidarea relațiilor internaționale cu comitete secto­riale și instituții de învățământ din regiune, prioritate stabilită de membrii Comitetului sectorial pentru schimb de bune practici și modernizare a formării profesionale inițiale și continue.

Potrivit Valentinei Chiriac, scopul Comi­tetului sectorial este de a acorda suport în domeniul formării specialiștilor, pentru a echilibra cererea și oferta de resurse umane pe piața muncii, în conformitate cu cerințele actuale, precum și de a partici­pa la elaborarea și revizuirea standardelor ocupaționale și de a înainta propuneri pri­vind revizuirea Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor