1 decembrie 2021
Chisinau
Social

Programul de Țară privind Munca Decentă 2021-2024: un pas important înainte

Loading
Social Programul de Țară privind Munca Decentă 2021-2024: un pas important înainte
Programul de Țară privind Munca Decentă 2021-2024: un pas important înainte
sindicate.md

În următorii patru ani, suportul Organizației Internaționale a Muncii pentru Republica Moldova va fi cen­trat pe crearea de locuri de muncă și angajarea tinerilor, condiții de mun­că sigure, respect pentru dreptul la muncă și un dialog social mai bun.

Aceste obiective se regăsesc înMemorandumul de Înțelegere pen­tru implementarea Programului de Țară privind Munca Decentă pen­tru anii 2021-2024, semnat pe 7 octombrie curent de către Guver­nul Republicii Moldova, Organizația Internațională a Muncii, Con-federația Națională a Sindicatelor din Moldova și Confederația Națională a Patronatului.

În timpul ceremoniei, părțile semnatare au subliniat determina­rea lor de a avansa dezvoltarea economică și socială a Republicii Mol­dova prin creșterea nivelului de ocupare, reducerea discrepanțelor de calificări, condiții de muncă mai  bune și o protecție socială extinsă.

 

De la o guvernanță mai eficientă a pieței muncii până la o mai bună conformitate cu standardele internaționale

 

Guvernul, sindicatele și patrona­tele sunt unanimi când vine vorba despre rolul dialogului social ca și mecanism de suport pentru atinge­rea obiectivelor enunțate mai sus. Partenerii sociali au declarat că in­vestesc încredere în noul Program și anticipează contribuția acestuia la dezvoltarea țării.

Este important de menționat faptul că acest program este al cin­cilea program al OIM pentru Repu­blica Moldova, a precizat Heinz Kol­ler, director regional pentru Europa și Asia Centrală al OIM.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a ținut să menționeze fap­tul că „un dialog social constructiv la toate nivelurile este foarte im­portant atât pentru o ocupare de calitate, salariu decent, cât și pen­tru crearea condițiilor de muncă sigure. Astfel, parteneriatul social rămâne o premisă incontestabilă pentru pace socială și dezvoltare economică durabilă și incluzivă”.

  
Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Citește și